Kaaosteoria

Yritysmuodot vertailussa - miten valitset parhaan yhtiömuodon?

Yritysmuodot vertailussa antaa sinulle hyvän kuvan, miten erilaiset yritysmuodot eroavat  toisistaan Suomessa teoriassa ja käytännössä. Suurimmat yritysmuotojen eroavaisuudet liittyvät vastuisiin, verotukseen ja kasvumahdollisuuksiin ja tässä kirjoituksessani pääset jyvälle olennaisimpiin yritysmuotoihin eli toiminimeen, osakeyhtiöön, osuuskuntaan, avoimeen yhtiöön ja kommandiittiyhtiöön.

Toiminimi

Kaikki yritysmuodot eivät sovi hyvin yksityiselle yrittäjälle; poikkeuksena toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja sopii    erityisen mallikkaasti aloittelevalle yrittäjälle, joka haluaa ansaita oman työllä myymisellä itsenäisesti. 

Toiminimen parhaat puolet. Yrittäminen toiminimellä on kaikkiaan helpompaa kuin useimmilla muilla yritysmuodoilla; esimerkiksi toiminimen perustaminen ja lopettaminen onnistuu yksinkertaisesti, kirjanpidon voit järjestää yleensä helpommalla yksinkertaisella kirjanpidolla ja toisaalta byrokratia esimerkiksi verotukseen liittyen on suhteellisen vähäistä.

Toiminimen heikkoudet. Ehkä se kaikista suurin toiminimen haittapuoli on se, että vastaat yrityksesi veloista omalla henkilökohtaisella omaisuudellasi. Lisäksi tässä yritysmuodossa olet ainoa yrittäjä, joten et voi ottaa mukaan muita osakkaita jakamaan riskejä ja tuottoja yritystoiminnassasi. Myös verotuksen korkeus voi alkaa huimata päätäsi, jos ansaitset paljon toiminimesi kautta yksityishenkilönä.

Vastuut. Suurin vastuu liittyy siis velkoihisi – vastaat kaikista yrityksesi veloista omalla omaisuudellasi viimeiseen euroon asti. Olet myös toiminimelläsi kirjanpitovelvollinen ja kirjanpidon voit halutessasi tehdä itse tai antaa se kirjanpitäjän tehtäväksi. Lisäksi toiminimen verotukseen kuuluu vastuita mm. arvonlisäverotukseen, ennakkoperintään ja työnantajarekisteriin liittyen. Vakuutusten puolella ainoa lain vaatima vakuutus toiminimelle on YEL eli yrittäjän eläkevakuutus – se on hankittava määrättyjen ehtojen täyttyessä (mm. työtulot vähintään 8261,71 euroa)

Osakeyhtiö

Tietyt yritysmuodot sopivat paremmin kasvuhakuiselle yrittäjälle ja erityisesti osakeyhtiö on mallikkaasti toimiva yhtiömalli tähän tarkoitukseen. Osakeyhtiö on myös turvallinen kasvualusta suurillekin visioillesi – et ole vastuussa yrityksen veloista, kuten toiminimen kohdalla. Lisäksi kohtuullisempi verotus on merkittävä syy pohtia osakeyhtiön perustamista.

Osakeyhtiön parhaat puolet. Todella merkittävä etu osakeyhtiössä liittyy kasvuun – osakeyhtiöön voi tulla mukaan runsaasti osakkaita liiketoimintaa kehittämään ja toisaalta kasvurahoitukseen löytyy runsaasti erilaisia keinoja tässä mallissa. Toinen huomattava etu on jo edellä mainittu vastuuvapaus yrityksen veloista – et voi menettää osakeyhtiössä enempää kuin siihen sijoittamasi varat.  Osakeyhtiön verotus on myös erittäin kannustavaa yrittäjille – osakeyhtiö maksaa tasaista 20 % yhteisöveroa tuotoistaan ja lisäksi voit saada yrityksestä osinkoja pienehköllä veroprosentilla tiettyjen ehtojen täyttyessä.

Osakeyhtiön heikkoudet. Suurimmat haasteet osakeyhtiössä muodostaa monimutkaisuus – hallinto on järjestettävä yhtiökokouksineen ja kirjanpito vaatii jo kahdenkertaista kirjanpitoa ja tilinpäätöstä. Lisäksi yhtiökumppaneiden kanssa yrittäminen voi tuottaa ikäviä yllätyksiä vuosien varrella – hyvissä ajoin tehty laadukas osakassopimus säästää sinut monilta ongelmista erilaisissa riitatilanteissa.  Myös osakeyhtiön lopettaminen ei ole yksinkertainen juttu – sen voit purkaa esimerkiksi selvitys- tai konkurssimenettelyllä tai sulautumisen kautta.

Osakeyhtiön vastuut. Osakeyhtiöllä on oltava aina hallitus ja yhtiökokous. Hallitus on vastuussa sellaisista päätöksistä, mitkä eivät kuulu yhtiökokoukselle ja hallituksessa täytyy olla yhdestä viiteen jäsentä, jos yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty. Yhtiökokous puolestaan järjestetään vähintään kerran vuodessa tarkoituksena ratkaista sellaisia yrityksen asioita, joihin hallituksen valtuudet eivät riitä. Muita tärkeitä osakeyhtiön vastuita ovat mm. kaksinkertainen kirjanpito ja tilinpäätosvelvollisuus ja verotukseen liittyvät asiat.

5 yritysmuotoa
Yritysmuodot Suomessa sisältävät esimerkiksi toiminimen, osakeyhtiön ja osuuskunnan

Osuuskunta

Tietyt yritysmuodot tarjoavat suuremman mahdollisuuden yhteisölliseen toimintaan ja osuuskunta on ehkä Suomessa se kaikista paras vaihtoehto tähän tarkoitukseen. Osuuskunnan perustamalla voit lähteä yrittäjyyteen mukaan helposti pienellä taloudellisella riskillä ja erityisesti sosiaalinen puoli on tässä yhtiömuodossa yleensä vahvasti mukana!

Osuuskunnan parhaat puolet. Osuuskunnan voit perustaa pienellä pääomalla – tarvittavan pääoman määrään vaikuttaa esimerkiksi jäsenten lukumäärä, toimiala ja tarvittavat alkuinvestoinnit. Positiivista on myös oman taloudellisen vastuun rajoittuminen pelkästään sijoitettavaan pääomaan, jolloin et ole vastuussa omalla henkilökohtaisella omaisuudellasi esimerkiksi osuuskunnan veloista. Lisäksi osuuskunta on erittäin houkutteleva vaihtoehto sellaisille ihmisille, jotka haluavat kokeilla yrittäjyyttä ja erilaisia liikeideoita yhteisöllisesti ilman suuria alkuinvestointeja.

Osuuskunnan heikkoudet. Eräs suurimpia osuuskunnan riskitekijöitä liittyy johtamiseen – osuuskunnan jäsenet ovat tasavertaisia samalla päätösvallalla, joten erilaisten päätösten tekeminen on usein hidasta esimerkiksi osakeyhtiöön verrattuna. Toinen osuuskunnan ilmeinen heikkous on hitaahko yrityksen kasvattaminen – paino osuuskunnassa ei nimittäin ole taloudellisen tuloksen tekemisessä, vaan ennemminkin erilaisen hyödyn tuottaminen sen omistamille jäsenille osuuskunnan palveluiden kautta.

Osuuskunta on siis todella mielenkiintoinen yhtiömuoto, mikä tarjoaa hyviä mahdollisuuksia lähteä mukaan kokeilemaan yrittäjämäistä toimintaa pienillä riskeillä. Jos haluat syventyä osuuskuntaan ja sen perustamiseen paremmin, suosittelen sinua tutustumaan tähän ansiokkaaseen Yrityksen-perustaminen.netin artikkeliin!

Avoin yhtiö

Yhteisvastuulliset yritysmuodot puolestaan tulevat selkeimmin esille avoimessa yhtiössä – yhtiömiehet vastaavat yhtiön veloista ja vastuista sekä omasta, että muiden yhtiökumppaneiden puolesta. Juuri tästä syystä luottamus on kaikki kaikessa avoimen yhtiön toiminnassa – muihin yhtiömiehiin on voitava luottaa kaikissa tilanteissa ja yhtiösopimukseen kannattaakin laittaa tarkkaan jokaisen yhtiömiehen oikeudet ja vastuut. 

Avoimen yhtiön parhaat puolet. Tämä yritysmalli antaa jokaisella yhtiömiehelle päättää yrityksen asioista ja näin se sopii yrittäjille, jotka toisiinsa luottaen voivat itse tehdä omiakin ratkaisuja yrityksen hyväksi. Positiivista tässä yhtiömuodossa on myös sen tarjoama vapaus esimerkiksi yhtiösopimuksen sisällön ja käytännön toiminnan suhteen.

Avoimen yhtiön haasteet. Suurimmat riskit avoimessa yhtiössä koskevat vastuita muiden yhtiömiesten tekemistä päätöksistä ja yhtiön veloista. Toinen merkittävä haaste on saavuttaa tarpeeksi hyvä luottamus yhtiömiesten kesken, jotta liiketoimintaa voi toteuttaa optimaalisella tavalla avoimessa yhtiössä.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö on useimmilta ominaisuuksiltaan hyvin samankaltainen kuin avoin yhtiö; suurin ero on kommandiittiyhtiön jaossa vastuunalaisiin ja äänettömiin yhtiömiehiin. Vastuunalaiset yhtiömiehet ovat nimensä mukaisesti vastuussa yrityksen sitoumuksista ja veloista omilla henkilökohtaisilla omaisuuksillaan ja äänettömät yhtiömiehet puolestaan eivät ole vastuussa yrityksen veloista. 

Kommandiittiyhtiön vahvuudet. Tämä yritysmuoto on kätevä, jos tarvetta löytyy sellaiselle rahoittajalle, joka ei ole välttämättä kiinnostunut osallistumaan muuten yrityksen toimintaan. Myös avoimen yhtiön kaltainen vapaus esimerkiksi yhtiösopimuksen sisällön ja käytännön toiminnassa on suuri etu myös kommandiittiyhtiössä. Lisäksi yrityksessä työskentelevä yhtiömies voi saada erilaisia luontaisetuja, kuten lounas- tai autoedun.

Kommandiittiyhtiön haasteet. Myös kommandiittiyhtiössä suurimmat riskit liittyvät vastuisiin – vastuunalaiset yhtiömiehet ovat vastuussa myös muiden yhtiökumppaneiden sitoumuksista ja yhtiön veloista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Myös luottamuksen on oltava todella kovalla tasolla, sillä muut vastuunalaiset yhtiömiehet pystyvät tekemään yritystä koskevia päätöksiä itsenäisesti. Kolmas heikkous on äänettömän yhtiömiehen päätösvallan puuttuminen; tämä asia tosin voidaan muuttaa tarvittaessa yhtiösopimuksessa.

Tutustu aiheeseen myös videoltani!

Yritysmuodot vertailussa - mikä on valintasi?

Tässä artikkelissa olivat yleisimmät yritysmuodot vertailussa – tietyt yhtiömallit sopivat selkeästi paremmin yksinyrittäjille, kun taas toiset sopivat paremmin yhteisölliseen tai kasvuhakuiseen yritystoimintaan. Oikean yritysmuodon valintaan kannattaa käyttää ehdottomasti aikaa, jotta löydät juuri sinulle parhaan vaihtoehdon omalle yrittämisen taipaleellesi!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top