Kaaosteoria

Asuntosijoittaminen

* Sisältää mainoslinkkejä, mainoslinkit merkitty *-merkillä.

Asunto- ja kiinteistösijoittaminen on yksi tehokkaimmista keinoista kasvattaa varallisuutta pitkän ajan kuluessa. Sen avulla voit tienata monella eri tavalla – vuokraus ja asunnon arvonnousun tuotto ovat ne yleisimmät keinot ansaita asunnoilla ja kiinteistöillä. Tässä artikkelissa pääset syventymään asunto- ja kiinteistösijoittamiseen monipuolisesti lähtien oikean asunnon löytämisestä, verotusasioiden kautta aina laadukkaaseen vuokraukseen. Oppimisen iloa!

Miksi sijoittaisit asuntoihin?

Asuntosijoittaminen tarjoaa sijoittajalle suhteellisen pienellä riskillä suurehkoa tuottoa varsinkin taitavalla velkavivun käytöllä. Oleellista on huomioida se, että asuntoihin sijoittamalla voit hajauttaa laadukkaasti sijoituksiasi muiden sijoitusmuotojen rinnalla. Lisäksi asuntosijoittamisella voit saada tasaista tulovirtaa talouteesi, jolloin voit asuntosalkkusi kasvaessa päästä taloudelliseen riippumattomuuteen halutessasi.

Hajauttamalla asuntoihin voit vähentää sijoitustesi riskitasoa. Asunnot ja kiinteistöt eivät yleensä tuotoiltaan seuraa kovin hyvin muiden omaisuusluokkien tuottoja. Näin ollen sijoittamalla asuntoihin voit saada kohtuullista tasaista tuottoa, vaikka esimerkiksi osakemarkkinoilla olisi täysi kaaos käynnissä. 

Velkavivulla saat tuloksia nopeammin. Asuntosijoittamisessa on velkavivulla valtaisa merkitys; asuntoa varten tarvitset yleensä omia sijoituksia korkeintaan 30 % asunnon arvosta. Loppusumman voit ottaa lainaa, jolloin pääset nopeammin kiinni sijoitukseen tuottamaan kassavirtaa itsellesi. Kuitenkin kohtuus on hyvä muistaa velankin otossa ja oleellista on huomioida asuntolainasi korkotaso; jos tiedossa olisi tulevina vuosina selkeää korkojen nousua, niin ainakin osittain kiinteään korkoon sidottu asuntolaina voisi sopia hyvin riskin hallitsemiseksi.

Vuokraamalla voit saada tasaista kassavirtaa. Vuokraamalla omistamaasi asuntoa tai kiinteistöä voit saada todella tasaista ja inflaatiosuojattua kassavirtaa sijoituksestasi. Näin voit ottaa itsellesi suhteellisen passiivista tuloa ja tarpeeksi lyhennettyä lainaa voit hyödyntää sijoitusasuntosi arvoa seuraavan kohteen hankinnassa. Usean sijoitusasunnon omistamisesta on hyötyä kassavirran tasaisuuden kannalta; näin tyhjiä vuokrattomia kuukausia tulee vähemmän!

Tuotot kohdillaan. Sijainnista riippuen asuntosijoittaminen antaa Suomessa noin 6 %:n kokonaistuottoa. Kokonaistuottoon lasketaan vuokratuotto ja arvonnousu ja näiden tuotot vaihtelevat huomattavasti eri puolella Suomea; pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa arvonnousulla on selkeämpi suurempi merkitys kuin väestöä menettävien alueiden kohdalla. Velkavivun käytöllä voit vielä lisätä tuottoja, jos teet sen harkiten ja maltillisesti tarpeettomia riskejä vältellen.

Suhteellisen turvattuja sijoituksia. Asuntojen hinnat eivät vaihtele samaan malliin kuin esimerkiksi osakkeet tai raaka-aineet, joten niissä pääoma on hieman turvatumpaa. Asuntosijoittaminen kannattaa tehdä kuitenkin valikoivalla tyylillä oikeilta sijainneilta, sillä kasvualueilla vuokratuottosi voi olla hieman matalampaa, mutta toisaalta asunnon arvo nousee todennäköisemmin kuin syrjäisemmillä paikkakunnilla.

Asuntosijoittaminen eri tyyleillä

Voit sijoittaa asuntoihin ja kiinteistöihin monella selkeästi toisistaan eroavalla tyylillä. Ehkä se tunnetuin tyyli on toimia itse vuokranantajana ja tarjota vuokralaisille koteja useimmiten pitkäaikaiseen käyttöön. Muita keinoja tienata asunnoilla ovat  esimerkiksi flippaus (osta, remontoi ja myy), sijoittaminen pörssissä noteerattuihin kiinteistöalan yhtiöihin  ja sijoittaminen netin alustoilla kiinteistöihin.

Asuntojen vuokraaminen

Ehkä se tavallisin asuntosijoittamisen tyyleistä on etsiä sopiva sijoitusasunto ja löytää siihen sitten laadukkaita vuokralaisia. Viime vuosien matalat korot, vuokra-asumisen suosion kasvu ja tasainen kassavirta vuokrista ovat saaneet monet suomalaiset innostumaan vuokranantajana olemisesta.  

Sijoitusasunnon ostaminen on oleellinen osa tuottoisaa vuokraamista. Tärkeimpiä huomioitavia kohtia ovat asunnon sijainti, koko, kunto, menneet ja tulevat remontit ja hinta. Usein pienimmät asunnot ovat suositumpia sijoittamisessa paremman vuokrattavuuden ja tuoton ansiosta. 

Remontointi on otettava huomioon sekä ennen asunnon ostoa, että vuokrasuhteiden aikana. Niiden taitavalla hallinnalla voit säästää kuluissasi nostaen vuokratuottoa ja kohentaa asunnon arvoa ylemmäksi. Mittavimmat remontit ovat putkiremontti ja julkisivuremontti ja yleisesti ottaen asunto kannattaa ostaa mieluiten putkiremontin jälkeen.

Vuokraaminen kannattaa tehdä harkitun järjestelmällisesti, jotta saat parhaita tuloksia aikaan. Asunnolle oikea vuokrataso on hyvä selvittää ensin ja sitten voit laittaa ytimekkäät ja selkeät ilmoitukset nettiin asunnosta. Mieti huolella minkälainen vuokralainen olisi juuri sinulle sopiva ja on yleensä tärkeää ainakin tarkistaa luottotiedot. Vuokrasopimus on viisainta tehdä aina kirjallisena kaikkien osapuolten parhaaksi ja siihen löytyy monia hyviä käyttökelpoisia malleja netistä. Vuokraamisesta löydät lisätietoja esim. tästä Vuokraturvan Asunnon vuokrauksen käsikirjasta

Vuokranantajana toimiminen käytännössä koostuu laadukkaasta suhteesta sinun ja vuokralaisesi välillä. Hyvällä keskusteluyhteydellä vuokrasuhteen aikana voit huolehtia taidolla vuokralaisestasi; hän on kuitenkin asiakkaasi, jolle sijoitusasuntosi on oma koti. Näin ollen huomaavaisuudella ja suoralla kommunikaatiolla voit luoda vuokralaiselle hyvän tunteen, mistä on taatusti hyötyä on vuokrasuhteen aikana ja sen jälkeen (hyvä maine kiirii kauas!).

Asuntojen vuokraaminen
Asuntojen vuokraaminen - tasaista tuloa oikeilla valinnoilla

Flippaus

Asunnon flippaus tarkoittaa käytännössä asunnon ostamista ja myyntiä eteenpäin voitolla. Yleensä asunnolle tehdään siinä välissä kunnostusta, jotta sen arvo kohoaisi remontin hintaa selkeästi korkeammaksi. Flippaamalla voit saada suuriakin tuottoja, mutta se vaatii keskimäärin vuokrausta enemmän omaa työtä ja taitoa toimiakseen optimaalisti. 

Nopea tuotto pääomallesi. Ehkä suurin etu flippaamisessa on sen luoma kyky saada suuria tuottoja nopeassa ajassa esimerkiksi asuntojen vuokraamiseen verrattuna. Onnistuakseen sinun on kuitenkin osattava löytää oikeat ostettavat asunnot, remontointitaitojen on oltava hallussa ja kulujen on pysyttävä kurissa.

Oivasti flipattavan asunnon kriteerit. Asunnon sijainnin olisi hyvä riittävän arvokkaalla alueella, jotta kysyntää ja maksukykyä olisi ostajilla riittävästi. Yleensä pienimmät asunnot ovat parempia muutoskohteita, sillä niitä voit tarpeen tullen laittaa vuokralle, jos et löydä nopeasti ostajaa asunnollesi. Lisäksi painottaisin asunnon pohjakaavaa, tarpeellisten kunnostusten kuluja ja edullista hintaa valinnassa.

Remontoinnin perusteet. Kunnostukset kannattaa tehdä keskimäärin alueen hintataso huomioiden; arvoalueilla käytetään parempia materiaaleja ja edullisemmilla voi tyytyä matalampaan tasoon ratkaisuissa. Myös edullisesti tehtyyn kohteeseen on silti hyvä laittaa jotain pientä erottautuvaa luksusta. Erityisesti keittiö ja kylpyhuone ovat ne tilat, missä voit nostaa asunnon arvoa oikein tehdyillä remonteilla ja myös lattian kunnostuksella saat yleensä selkeää tuottoa vaivannäöllesi. Muista myös stailauksen merkitys myynnissä; se antaa niin paljon paremman kuvan asunnosta suhteellisen pienellä työllä!

Oman strategian valinta. Mieti huolella minkälaisille ostajille olet myymässä asuntoa, kuinka paljon käytät remontoinnissa apua ja miten nopeasti kykenet tekemään tarvittavat remontit. Lisäksi kannattaa miettiä veroja, sillä yksityishenkilönä saadessasi myyntivoittoa asunnosta veroja menee yleensä enemmän kuin yrityksen kanssa toimiessa. Voit myös vähentää riskiä ja kuluja ottamalla mukaan toisen sijoittajan, jolloin voitte esimerkiksi jakaa kummallekin omat vastuualueet asuntojen ostossa, remontoinnissa ja myynnissä.

Kiinteistörahastot

Asuntosijoittaminen onnistuu myös rahastoilla, jolloin pääset kerralla käsiksi suureen joukkoon kiinteistöjä. Kiinteistörahastot sijoittavat vaihtelevasti esimerkiksi toimitiloihin, hoivakiinteistöihin, asuntoihin tai tontteihin. Näihin rahastoihin sijoitettaessa on suositeltavaa pitää varat niissä pitkään parhaan tuoton saamiseksi ja turhien kulujen välttämiseksi.

Kiinteistörahastojen kulut. Kiinteistörahastojen hallinnointipalkkiot pyörivät noin 2,0 %:n tuntumassa ja lisäksi päälle tulevat merkintä- ja lunastuspalkkiot (yleensä 1,00 – 2, 00 %) ja mahdolliset tuottopalkkiot. Sijoittajan on hyvä huomioida myös se tosiseikka, että jos haluat varasi rahastosta esimerkiksi jo muutaman vuoden kuluttua merkinnästäsi, niin joudut silloin yleensä maksamaan siitä ylimääräisen palkkion rahoitusyhtiölle. Kuluissa voit myös säästää, jos sijoitat kerralla suurempia summia rahastosta riippuen.

Kiinteistörahastojen riskejä. Kiinteistörahastoihin voit sijoittaa yleensä vain joitakin kertoja vuodessa, sillä rahastossa voidaan tehdä kauppoja vain, kun sen koko arvo on määritelty tarkasti. Kiinteistörahastoissa suurimmat riskit vaanivat arvonmäärityksessä (kaikkien kiinteistörahastojen arvonmääritys ei ole täysin luotettavaa), melko vähäisessä likviditeetissä ja runsaan velkavivun käytössä. 

Kiinteistörahastojen edut. Positiivisena puolena löytyy se, että pääset sijoittamaan sellaisiin kohteisiin, joihin yksityissijoittajan on vaikeampi päästä muuten mukaan.  Lisäksi nämä erikoissijoitusrahastot ovat useimmiten hyvin hajautettuja, joten se vähentää näiden sijoitusten riskisyyttä selvästi. Myös verotuksen kannalta nämä rahastot ovat käteviä: veroja maksetaan vasta kun rahastosta saadaan myyntivoittoja tai tuotto-osuuksia, kun sijoittaja myy osuutensa rahastosta.

Kiinteistörahastot
Kiinteistörahastot - rahastuksen makua?

REIT-yhtiöt

REIT-yhtiöt tarjoavat sijoittajalle hyvää tasaista kassavirtaa kohtuullisella likviditeetillä ja niiden avulla voit hajauttaa sijoituksia lukuisiin erilaisiin kiinteistöihin maailmanlaajuisesti. Puolestaan kasvua haluavalle sijoittajalle REITit eivät ole se paras vaihtoehto, sillä niiden on maksettava 90% tuloksestaan omistajilleen sääntöjen mukaan.

REITit ovat kiinteistösijoitusyhtiöitä, joita koskevat erityiset vaatimukset toiminnalleen. Nämä vaatimukset vaihtelevat maittain, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa  REITtien vaatimuksena on maksaa 90 % tuloksestaan osinkoina. Lisäksi tuotoista vähintään 75 % on tultava vuokrista, koroista tai kiinteistöjen myynneistä ja sijoitetusta pääomasta minimissään 75 % on oltava kiinteistöissä ja käteisessä.

REITien edut. REIT-yhtiöt tarjoavat erinomaista hajautusta, sillä niillä on yleensä monipuolisesti kiinteistöjä sisällään. Toinen suuri etu on suuri osinkojen tuoma tasainen tulovirta, mikä tuo ennakoitavuutta talouteen. Kolmas merkittävä etu näissä on hyvä likviditeetti; useimmilla REIT-yhtiöillä voit käydä kauppaa pörsseissä osakkeiden tapaan, toisin kuin esimerkiksi kiinteistörahastoilla.

REITien heikkoudet. Rakenteensa vuoksi kasvu jää REIT-yhtiöissä vähäiseksi, joten tuotto jää riippumaan enemmän osingoista, ei REITien arvonnoususta. Toinen merkittävä negatiivinen puoli on se, että osinkojen tullessa verottaja ottaa heti omansa. Niinpä tuottosi kärsii tästä väliintulosta huomattavasti vuosien kuluessa.

Equity REIT. Nämä REIT-yhtiöt ovat se tavallisin muoto sijoittaa REITeihin ja equity REITit omistavat tai hallinnoivat erilaisia kiinteistöjä. Kulujen jälkeen nämä yhtiöt maksavat omistajilleen tuoton osinkojen muodossa. Nämä REIT-yhtiöt sijoittavat vaihtelevasti esimerkiksi asuntoihin, varastoihin, kauppakeskuksiin, sairaaloihin tai datakeskuksiin.

Mortgage REIT. Näillä REITit voit sijoittaa asuntolainoihin ja yritysten kiinteistöjen lainoihin. Käytännössä tuotto tulee silloin näiden lainojen koroista ja jos edessä on korkojen nousua, niin juuri nämä mortgage REITit hyötyvät siitä. Riskeistä voi mainita suurimpina korko- ja luottoriskit; korkojen muutokset voivat vaikuttaa sekä nettokorkomarginaaliin ja lainojen arvoon ja luottoriski puolestaan voi realisoitua erityisesti taloudellisten kriisien aikana.

REIT-yhtiöihin sijoittamisesta voit tutustua lisää esimerkiksi Reit.com-sivustolla ja tässä Investopedian laajassa osiossa aiheesta.

Pörssiin listatut kiinteistöyhtiöt

Asuntosijoittaminen pörssiin listattujen kiinteistöyhtiöiden kautta tarjoaa sinulle helpon ja keskimäärin todella likvidin keinon päästä ansaitsemaan esimerkiksi vuokra-asunnoilla tai liiketiloilla. Kääntöpuolena helppoudesta on kuitenkin se, että tällä tavalla jäät paitsi aivan kovimmista tuotoista, mihin voisit päästä flippaamalla tai itse vuokraamalla asuntojasi.

Laaja valikoima. Valinnanvaraa erilaisissa listatuissa kiinteistöihin keskittyneissä yrityksissä on valtavasti ja voit valita esimerkiksi asuntoihin, liiketiloihin, infraan tai hotelleihin keskittyneistä yrityksistä. Suomessa suurimmat kiinteistöalan yritykset ovat vuokraukseen keskittynyt Kojamo, monipuolisesti operoiva YIT, useita strategioita kiinteistösijoittamisessa ja infrassa käyttävä Capman ja kauppakeskuksista elävä Citycon.

Edut. Sijoittaminen pörssiin listattuun kiinteistöyhtiöön on vaivatonta ja edullista, sillä mitään merkintäpalkkioita tai hallintapalkkioita ei kiinteistörahastojen tapaan ole käytössä. Osakkeiden vaihtuvuus on yleensä mallillaan vähänkin suuremmissa yrityksissä, joten saat ostot ja myynnit läpi keskimäärin ilman suurempia ongelmia. Toinen merkittävä etu on laaja hajautus asuntoihin ja kiinteistöihin, jolloin riskitaso on oleellisesti pienempi kuin esimerkiksi vain yhteen asuntoon sijoitettaessa.

Heikkoudet. Yksi selkeä huono puoli on kiinteistöyhtiöiden seuraaminen muuta osakemarkkinaa trendeissä, joten jos etsit aitoa hajautushyötyä, niin asuntoihin itse suoraan sijoittaminen tai kiinteistörahastot ovat silloin sopivampi ratkaisu. Myös  tuotot ovat yleensä hieman heikommat erinäisten hallinnollisten kulujen vuoksi verrattuna esimerkiksi oman sijoitusasunnon vuokraamiseen tai flippaamiseen.

Kiinteistöalustat

Verkossa toimivien kiinteistöalustojen kautta tehty  asuntosijoittaminen on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Näiden kiinteistöalustojen avulla voit usein sijoittaa hyvinkin pienillä summilla erilaisiin kiinteistöpuolen kohteisiin hajautetulla tyylillä. 

Joukkorahoituksella toimivia. Kiinteistöalustat toimivat käytännössä joukkorahoituksella; sijoittajat laittavat yhdessä varansa kohteeseen ja saavat siitä osuutensa mukaista tuottoa. Kiinteistöalustat toimivat tässä siis välikätenä sijoittajien ja sijoituskohteiden suhteen.

Edut. Ehkä merkittävin etu  aloitteleville sijoittajille on se, että voit päästä sijoittamaan asuntoihin ja kiinteistöihin suhteellisen pienillä summilla. Lisäksi voit hajauttaa usein kerralla suureen kiinteistösalkkuun, jolloin et riskeeraa kaikkea laittamalla rahojasi yhteen riskaabeliin sijoitukseen.

Riskit. Luottoriski ja palveluntarjoajan riski ovat suurimpia vastaasi tulevia uhkakuvia kiinteistöalustoilla sijoitettaessa. Esimerkiksi sijoittaessasi valmistuvien asuntojen lainoihin, niin on aina olemassa vaara luoton takaisinmaksun suhteen. Palveluntarjoajan riski puolestaan tarkoittaa kiinteistöalustana toimivan yrityksen mahdollisuutta ajautua taloudellisiin vaikeuksiin, jolloin voit pahimmassa tapauksessa menettää koko sijoitetun pääomasi.

Karvalakit ja isokenkäiset. Karkeasti ottaen kiinteistöalustat voidaan jakaa kahteen eri tyyliin valita sijoittajansa; karvalakkimallin alustat kelpuuttavat sijoittajaksi myös tavallisia yksityissijoittajia, joilla ei ole välttämättä suuria pääomia ja mittavaa sijoituskokemusta puolellaan. Isokenkäismallilla puolestaan  vaatimuksena pääsylle sijoittamaan kyseiseen palveluun on oltava valtuutettu sijoittaja (accredited investor). Käytännössä se tarkoittaa tarpeeksi suuria tuloja (yli 200 000 $ vuodessa), vähintään 1 000 000 dollarin nettovarallisuutta ja vuosien kokemusta sijoittamisesta. 

Esittelyssä kiinteistöalustoja. Ruotsalainen Tessin tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa erityisesti ruotsalaisten kiinteistöjen lainoihin ja vuosituotto näissä sijoituksissa vaihtelee noin 7 – 12 %:n välillä. Minimisijoitus on noin 3000 euroa ja sinulla on mahdollisuus investoida esimerkiksi kerros-, rivi- ja omakotitalojen, loma-asuntojen tai liiketilojen lainoihin. 

Bulkestate* puolestaan on keskittynyt erityisesti Latvian kiinteistömarkkinoille ja asuntosijoittaminen sijoittajana onnistuu jo vain 50 euron panostuksilla. Vuotuinen korkotuotto on näissä sijoituksissa yleensä yli 10 % (suuremmilla summilla sijoittaessa korko on vielä parempi) ja vakuutena lainoissa toimivat kiinteistöt. Halutessasi voit laittaa käyttää Auto Invest-toimintoa, jolloin uusien sijoituskohteiden ilmaantuessa palveluun sijoitat niihin automaattisesti, jos ne soveltuvat asettamiisi raameihin. Suurimmat riskit Bulkestateen sijoittamisessa ovat rakennuttajan talousvaikeuksissa – kiinteistöjen ollessa vakuutena riski  menettää kaikki varasi on kuitenkin pienempi. Hajauttamalla useaan sijoitukseen tässä palvelussa voit vähentää oleellisesti omaa riskiäsi – ei kaikkia munia samaan pesään!

Kiinteistöalustat
Kiinteistöalustat - joukon voima on arvaamaton

Asuntosijoittaminen vinkkeineen

Asuntosijoittaminen on todella laaja ja vaihteleva kokonaisuus; sitä voi toteuttaa monella toisistaan selkeästi poikkeavalla tyylillä. Todennäköisesti jokin niistä on sopiva myös sinulle, joten tässä tulee vielä lisävinkkejä onnistuneeseen sijoittamiseen!

Taloyhtiöillä on eroja! Hakiessasi sopivaa sijoitusasuntoa taloyhtiön merkitystä ei voi aliarvioida; sen merkitys tuottoon on usein todella merkittävä pitkällä välillä. Erityisen tärkeätä on huomioida kuinka remontit ovat tehty aikaisemmin ja mitä on suunnitteilla; hyvissä taloyhtiöissä pieniä remontteja tehdään vuosittain ja suurempiakin aina säännöllisin väliajoin. Lisäksi kannattaa noteerata löytyykö taloyhtiöstä liiketiloja; ne pienentävät yleensä vastiketta asunnostasi. 

Vaikuta taloyhtiön yhtiökokouksissa. Taloyhtiön yhtiökokouksissa päätetään oleellisista asioista kuten remonteista, vastikkeista ja hankinnoista. Näin ollen sinun on hyvä vaikuttaa asioihin, jos sinulla on kehittämisehdotuksia taloyhtiön toiminnan edistämiseksi. Lisäksi yhtiökokouksissa voit tutustua muihin osakkaisiin paremmin ja saada tietoa laajalti taloyhtiön oikeasta tilasta.

Kilpailuta asuntolainasi. Hakiessasi lainaa sijoitusasunnolle on hyvä kilpailuttaa pankit keskenään, sillä lainan koron marginaaleilla on vuosien kuluessa iso vaikutus vuokratuottoosi. Marginaali ei ole kuitenkaan kaikki kaikessa; kannattaa ottaa huomioon myös kuinka hyvin pankin puolelta ymmärretään asuntosijoittamisen ydinkohdat (oikean henkilön kanssa lainaneuvottelut sujuvat paljon helpommin!), lyhennysvapaiden mahdollisuus sekä kaikki kokonaiskulut, mitä pankki perii lainaan liittyen.

Kaikkea ei kannata tehdä itse. Asuntosijoittaminen sisältää paljon elementtejä remontoinnista ja vuokraamisesta aina asuntojen hallinnointiin ja myyntiin. Alussa on ehkä hyvä kokeilla, mitkä osa-alueet tuntuvat luontevimmilta itselle ja miettiä kuinka käytännössä toimii asuntojen suhteen. Jotkin puolet asuntoihin liittyen kannattaa jakaa esimerkiksi toisen sijoittajan kanssa, jolloin voitte kumpikin keskittyä vahvuuksiinne ja säästää myös aikaa ja rahaa. Lisäksi saatavilla on runsaasti palveluja, joille voit ulkoistaa haluamasi osiot parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi.

Voitot tehdään ostettaessa. Tämä lause tarkoittaa käytännössä asuntosijoittamisessa sitä, että suuri osa tuotoistasi vuokraamisessa ja flippaamisessa tehdään nimenomaan asunnon oston hetkellä. Siispä tehdessäsi tarjousta kiinnostavasta asunnosta kannattaa miettiä huolella sopivaa hintaa; jos esimerkiksi asunto on ollut pitkään tarjolla, siitä voi yrittää pilkkiä selkeästi matalammalla hinnalla! Muista myös käyttäytyä neuvotteluissa mukavan reilulla, mutta suoralla tyylillä – se voi hyvinkin tuottaa laadukkaan lopputuloksen.

 

Vinkkejä asuntosijoittamiseen
Asuntosijoittaminen - vaatii paljon, mutta voit saada niin paljon enemmän!

Yhteenveto

Asunto- ja kiinteistösijoittaminen on yksi monista pätevistä tavoista vaurastua pitkällä välillä. Se vaatii kuitenkin opettelua, ajattelua ja hienojen suunnitelmien arkista toteuttamista käytännössä askel kerrallaan kohti omia tavoitteitasi. Mieti huolella, mikä asuntosijoittamisen tyyli sopisi mahdollisesti omalle kohdallesi ja lähde sitten vain liikkeelle. Tällä kuoppaisella tiellä on nykyään jo ruuhkaa, mutta kyllä sinne vielä oivasti ajattelevia ja tekeviä yksilöitä mahtuu mukaan!

Opi lisää asunto- ja kiinteistösijoittamisesta!

Asunto- ja kiinteistösijoittaminen on noussut suurempaan suosioon Suomessa vasta aivan viime vuosina, joten siihen liittyvää kirjallisuutta ja muuta opiskeltavaa ei vielä löydy valtavasti. Ne muutamat harvat asiat ovatkin sitten mielestäni todella laadukasta materiaalia ja ainakin itse olen kehittänyt huomattavasti osaamistani näiden seuraavien kirjojen ja podcastien avulla.

Osta, vuokraa, vaurastu

Tämä Joonas Oravan ja Olli Turusen kirjoittama Osta, vuokraa, vaurastu – teos* on yksi suomalaista asuntosijoittamista parhaiten kartoittavia kirjoja. Tämä kirja keskittyy erityisesti sijoitusasunnon löytämiseen pitkäaikaiseen vuokraustarkoitukseen, vuokraamisen eri puoliin ja oikeasti kannattavan asuntosijoittamisen vaiheisiin maltillisella tyylillä kuitenkin velkavivun käyttöön opastaen. Käytännössä tämän kirjan opit hallitsemalla vuokranantajana toimiminen on sinulle yksinkertaisesti selkeästi helpompaa! 

Ostan asuntoja

Harri Huru on asuntosijoittajana jo pitkään tehnyt ansiokasta materiaalia erityisesti Ostan asuntoja-podcastinsa kautta. Tässä ohjelmassa vieraana käyvät erilaiset asuntosijoittamiseen perehtyneet sijoittajat ja sen kautta voit monipuolisesti kehittää osaamistasi. Lisäksi Hurulta löytyy myös laadukas blogi ja Youtube-kanava, kannattaa tutustua!

Scroll to Top