Kaaosteoria

Metsäsijoittaminen

*Sisältää mainoslinkkejä.

Metsäsijoittaminen on eräs jaloista tavoista sijoittaa johonkin todelliseen reaaliomaisuuteen. Tuotot eivät keskimäärin ole metsäsijoittamisessa kovin suuria, mutta vastaavasti riskitkin jäävät kohtuullisen mataliksi esimerkiksi osakkeisiin verrattuna. Lisäksi oleellinen etu metsäsijoituksissa on niiden tarjoama hajautushyöty ilman riskin lisääntymistä.  Seuraavaksi pääset tutustumaan lähemmin metsän suomiin tuottoihin, jotka sulostuttavat  elämääsi monin tavoin!

Metsäsijoittaminen etuineen

Metsäsijoittaminen on monesta syystä mielenkiintoinen valinta pitkäjänteiselle sijoittajalle; se antaa mahdollisuuden ansaita aidosta todellisesta ja mitattavasta kasvusta, hajautus tulee kirjaimellisesti luonnostaan ja sijoitusten arvo ei heittele kvartaalien mukaan.

Todellinen mitattava kasvu. Metsäsijoittamisessa saat tuottoa erityisesti omistamasi puuston kasvusta ja tässä on se hyvä puoli että voit yleensä valita sopivan ajankohdan puun myynnille. Näin ollen voit venyttää puun heikon hintatason kohdalla myyntiäsi paremman hintatason ajalle, jolloin myös luontaisesti puustosi arvo on kasvanut muutenkin korkeammaksi.

Hajautushyötyä muihin omaisuusluokkiin. Metsät toimivat mallikkaasti osana laadukkaasti hajautettua sijoitussalkkua, koska ne eivät korreloi kovinkaan hyvin osakkeiden tai korkosijoitusten kanssa. Siispä  esimerkiksi osakekurssien romahtaessa  koronan saapuessa metsäsijoitukset eivät liikahtaneet tuumaakaan, vaan puunhinnat ja metsäpalstojen arvot ovat liikkuneet omassa tahdissaan.

Voit vaikuttaa tuottoon itse. Metsiin sijoittaessasi voit halutessasi nostaa tuottoja tekemällä osan metsänhoitoon liittyvistä töistä itse. Metsänhoitoon kuuluu esimerkiksi taimien istutusta, heinikon raivausta taimien tieltä ja harvennushakkuita. Nämä kaikki asiat ovat opittavia taitoja ja näiden hallinnalla voit sekä säästää rahaa kuluissa ja vaikuttaa täsmälleen puustosi tilaan oman tahtosi mukaan.

Pitkän aikavälin näkymät. Ilmastonmuutoksen myötä puuston kasvu lisääntyy Suomessa, mikä osittain voi lisätä tuottoa. Lisäksi rakentamisessa yleistyvä puun käyttö saattaa hyvinkin nostaa pitkällä välillä puun hintoja, sillä tarjontaa ei kuitenkaan pystytä kasvattamaan rajattomasti mm. ilmastonmuutoksen estämisen vuoksi.

Metsäsijoittaminen etuineen
Metsäsijoittamisen edut - hajautettua kasvua

Metsäsijoittamisen haasteet

Metsäsijoittaminen sisältää luonnollisesti myös puolia, mitkä vaativat sijoittajalta enemmän työtä ja aikaa muihin sijoitusmuotoihin verrattuna. Näistä puolista voisi mainita metsänhoitoon liittyvät lainsäädännölliset piirteet (esimerkiksi metsälaki ja luonnonsuojelulaki) ja oman metsäpalstan aktiiviset metsänhoidon työt. Lisäksi oman metsätilan osto on yleensä melko kallis ja hyvää metsän arvioinnin taitoa vaativa investointi varsinkin Etelä-Suomessa.

Lainsäädännölliset puolet. Tärkein metsäsijoittajaa koskeva laki on metsälaki, missä annetaan hakkuille vähimmäisvelvoitteet ja uudistamisvelvoitteet hakkuiden jälkeen. Lisäksi metsälaista kannattaa erityisesti huomioida monimuotoisuuden säilyttäminen omalla metsäpalstallaan. Toinen merkittävä laki on laki metsätuhojen torjunnasta, minkä tarkoituksena on metsien pitäminen hyvässä kunnossa hyönteis- ja sienituhoja välttämällä. Muita metsänhoitoon vaikuttavia lakeja ovat esimerkiksi luonnonsuojelulaki, laki metsänhoitoyhdistyksistä, laki yksityisistä teistä, riistavahinkolaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki.

Kassavirtaa vain harvoin. Metsäsijoittamisessa et saa tuottoja käyttöösi kovin usein (metsärahastot ja yhteismetsät poikkeuksena), sillä metsäpalstallasi voi hyvinkin olla välissä vuosikausia puunmyyntien välissä. Kulut kuitenkin juoksevat tässä välissä, joten usein olisi hyvä olla myös tulonlähteitä metsäsijoittamisen lisäksi.

Metsätilan osto haastavaa. Metsätilan arvon määrittäminen ei ole aivan yksinkertainen operaatio ja myynneissä olevien metsätilojen tila-arviot (sen perusteella metsätilan arvo määritetään) vaihtelevat  esimerkiksi sijainnin, tontin koon, metsänhoidollisen ja puuston tilan mukaan. Lisäksi selvitettäviä asioita ovat mm. rakennusluvat ja kaavoitusten tilanne. Apuna voi käyttää tilan ostossa esimerkiksi Maanmittauslaitoksen metsätilakauppojen hintatietoja, metsänhoitoyhdistyksiä tai tätä erinomaista Puuntuottajan blogin artikkelia.

Tuotot eivät tule helpolla. Metsätilojen hinnat ovat nousseet selvästi viime vuosina isojen metsärahastojen ja muiden suurpelureiden ylösnousemuksen myötä, joten ostaessasi uutta kannattavaa metsätilaa pitkään käyttöön joudut käymään läpi ison määrän todella keskinkertaisia sijoitusmetsiä. Toinen merkittävä asia saamaasi tuottoon tulee metsänhoidosta, jonka kokonaishallinta vaatii paljon opettelua ja aktiivista työtä. Suuren osan metsänhoidollisista töistä voi ulkoistaa ja siinä kohtaa kustannusten hallinta ja oikeiden kumppanien valinta ovat avainasemassa hyvään tuottoon. Metsänhoitoon avuksi suosittelen ehdottomasti ilmaista Tapion Metsänhoidon suositukset – opasta, mikä on erittäin kattava yleisteos oman metsätilasi kokonaisvaltaiseen hoitamiseen.

Vähimmäissijoitukset mittavia. Metsäsijoittamisessa ainoastaan metsärahastoissa pääset mukaan pienillä alkuinvestoinneilla ja muuten käytännössä tarvitset kymmeniä tuhansia euroja pienenkin metsätilan ostamiseen. Metsätilaa varten voi toki ottaa lainaa, korot ovat silloin sijoitusasuntoa korkeampia (marginaalit min. 1,0 %) ja metsä itsessään käy suurelta osin vakuutena lainalle. 

Metsäsijoittaminen haasteineen
Metsäsijoittamisen haasteet - kellä metsä mielessä, se laeilla hallitaan

Metsäsijoittaminen eri malleilla

Metsäsijoittamista voi tehdä monella erilaisella tyylillä, joista jokaisella on omat selkeät erityispiirteensä. Tärkeimmät keinot sijoittaa metsään ovat oma metsätila, yhteismetsät ja metsärahastot. Tiivistettynä oman metsätilan kohdalla omaa työtä ja aikaa kuluu eniten sijoituksen hoitoon, mutta tuototkin ovat yleensä parhaimpia. Puolestaan metsärahastoilla sijoittaminen on paljon vaivattomampaa ja nopeaa, mutta  rahastojen kulujen jälkeen tuottosi jäävät lähes aina jälkeen oman metsätilan vastaavista.

Oma metsätila

Moni meistä on saanut jo perintönä metsää, mutta se on voinut jäädä täysin hoitamatta kiinnostuksen tai ajan puutteen vuoksi. Metsät tarvitsevat kuitenkin laadukkaan metsänhoitosuunnitelman, oli tarkoituksena sitten kasvattaa puustoa myyntiä varten, luonnonsuojelulliset tavoitteet tai virkistyskäytön moninaiset mahdollisuudet. Käytännössä metsäsijoittaminen oman metsätilan hankinnalla voi muotoutua siitä itsellesi hyväksi harrastukseksi, oppimiseksi monella eri tavalla ja jopa parhaassa tapauksessa elannoksesi.

Vaatii suurehkoja pääomia. Jos haluat Suomessa ostaa metsätilan, niin se ei onnistu aivan pienillä summilla; hyvää puuston kasvua tarjoavassa Etelä-Suomessa metsämaan arvo on noin 4000 – 5000 euroa hehtaarilta ja heikompikasvuisilla alueilla Kainuusta Lappiin metsämaan hinta voi olla 1200 – 2000 euroa hehtaarilta. Siispä jo pienehkö 10 hehtaarin metsätila maksaa helposti jo 50000 euroa ja päälle tulee vielä 4 %:n varainsiirtovero maksettavaksi.

Tuottoon tarvitaan omaa työtä. Oman metsätilan kohdalla parhaimpaan tuottoon pääset varsinkin pienillä hehtaareilla tekemällä mahdollisimman paljon itse metsänhoidollisia töitä. Nämä taidot ovat täysin opeteltavissa ja oikeita valintoja tekemällä pystyt nostamaan metsäsi tuottoa pitkällä välillä. Omalle ajalle on luonnollisesti annettava arvoa ja jos metsätilasi kasvavat tarpeeksi mittaviksi, niin silloin kannattaa ajatella ulkoistaa ainakin tietyt kokonaisuudet muille toimijoille.

Valitse oma strategia. Metsäsijoittaminen omalla metsätilalla onnistuu parhaiten valitsemalla oma selkeä strategia, millä tavalla teoriassa ja käytännössä teet omaa metsäsijoittamistasi pitkällä tähtäimellä. Pohdinnan paikkoja voivat olla esimerkiksi kasvattamasi puulajit, metsämaan arvon nousun merkitys, ilmastonmuutoksen vaikutukset (tuhoeläinten merkitys ja kasvun nopeutuminen pohjoisessa), töiden ulkoistuksien määrä ja lainanoton käyttö nopeuttaaksesi metsäkiinteistöjen ostamista.

Metsätilan kulut. Omasta metsätilasta tulee luonnollisesti kuluja kontollesi. Metsänhoitoon liittyvistä asioista (esim. istutus, harvennus ja asiantuntijan apu) tulee yleensä materiaalikuluja ja työkustannuksia. Lisäksi mahdollisten metsäteiden ylläpitoon, metsävakuutukseen ja metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyteen saattaa mennä sievoiset summat vuosittain.

Metsätilan tuotot. Yleensä omalla metsätilalla tuottoa saadaan puuston myynnistä joko uudistus- tai harvennushakkuiden aikaan. Lisäksi voit tienata esimerkiksi myymällä metsämaata voitolla, lohkomalla rantatontteja tai vuokraamalla maata metsästyseuroille tai tuulivoimayrityksille.

Metsätilan riskit. Suurimmat riskit liittyvät puun hintaan, luonnon aiheuttamiin tuhoihin (myrskyt, sienet ja eläimet) ja erilaisiin rajoitteisiin, joita voi tulla esimerkiksi metsien hakkuuseen ja kaavoittamiseen. Lisäksi metsäsijoittamiseen otettuihin lainoihin liittyy korkoriski ja verotus saattaa muuttua vuosien kuluessa epäsuosiolliseksi. 

Metsäsijoittaminen omalla metsätilalla
Oma metsätila - vakaata tuloa oikeilla valinnoilla

Yhteismetsä

Metsäsijoittaminen liittymällä yhteismetsään on yleistynyt selkeästi viime vuosina Suomessa.Yhteismetsään kuuluessasi omistat edelleen metsätilasi, mutta sen metsänhoito ja puunmyynti järjestyy yhteismetsän hoitokunnan ja metsäammattilaisten puolesta. Siispä tämä tyyli sopii parhaiten vaivattomaan, mutta silti tuottoiseen metsäsijoittamiseen.

Yhteismetsä pähkinänkuoressa. Yhteismetsä tarkoittaa käytännössä useamman kiinteistön liittämistä yhteen toimiakseen ensisijaisesti metsätaloudessa. Yhteismetsän kiinteistöjen omistajat ovat osakkaita ja ylintä valtaa yhteismetsässä käyttää osakaskunnan kokous. Yhteismetsää hoidetaan käytössä olevan metsäsuunnitelman mukaan kestävä metsätalous huomioiden.

Yhteismetsän edut. Metsän omistamisen vaivattomuus on selkeä etu yhteismetsässä – sinun ei tarvitse huolehtia itse lainkaan metsänhoidosta tai puunmyynnistä. Toinen merkittävä etu liittyy yhteismetsän koon tuottamaan skaalaetuun: saat puusta parempaa hintaa ja työn ja materiaalin kustannukset ovat yleensä omaan metsätilaan verrattuna pienemmät. Lisäksi yhteismetsistä saat tasaisempaa tuottoa  vuosittain laadukkaasti tehdyn metsäsuunnitelman mukaan.

Yhteismetsän heikkoudet. Selkeä negatiivinen piirre on se, että et voi tehdä mitään toimia metsässäsi omalla luvallasi; esimerkiksi polttopuun ottamisesta omaan käyttöön voi olla rajoituksia. Toinen heikkous on se, että puunmyynnistä saadut tulot eivät juuri koskaan ole mittavia, koska ne jakaantuvat lukuisten osakkaiden kesken. Lisäksi yhteismetsällä on hallinnointikustannuksia ja päätöstenteko voi olla joskus haastavaa osakkaiden kesken.

Yhteismetsän verotus. Yhteismetsä on itsessään verovelvollinen ja sen tuotosta verotetaan 26,5% – osakas puolestaan ei maksa veroa yhteismetsältä saamastaan tuotosta. Omaa metsääsi liittäessäsi yhteismetsään et maksa luovutusvoittoveroa, jos kiinteistösi arvo ja saamiesi osuuksien arvot ovat saman suuruiset. Jos ostat osuuden yhteismetsästä, niin siitä on maksettava 4 %: n varainsiirtovero. Lisää yhteismetsän verotuksesta löydät tästä verottajan artikkelista.

Metsäsijoittaminen yhteismetsällä on kaikkiaan mielenkiintoinen vaihtoehto sijoittajalle ja varsinkin sen vaivattomuuden ansiosta se sopii monelle kiireiselle ihmiselle hyvin osana hajautettua sijoittamista. Lisää tietoa yhteismetsistä löydät esimerkiksi tästä Metsäkeskuksen materiaalipankista.

Metsäsijoittaminen yhteismetsään
Yhteismetsä - tehokasta ja vaivatonta

Metsärahastot

Metsäsijoittaminen metsärahastojen kautta on yleistynyt valtavasti viimeisten vuosien kuluessa ja sille on omat perustellut syynsä. Ehkä suurimmat edut metsärahastoissa on niiden antama hajautushyöty niiden sijoittaessa lukuisiin metsäkiinteistöihin ja huonoin puoli niissä ovat korkeahkot kulut, mitkä syövät tuottoasi reilulla kädellä.

Metsärahasto pähkinänkuoressa. Lyhyesti ilmaistuna metsärahasto sijoittaa metsiin monipuolisesti ja sijoittaja välttyy itse metsänhoidolta ja puun myynniltä. Vastineena tästä ulkoistetusta työstä rahasto ottaa itselleen hallinnointipalkkioita ja mahdollisia merkintä- ja lunastuspalkkioita. Metsärahastot toimivat yleensä erittäin vastuullisesti ja metsien kestävän kehityksen mukaisesti.

Metsärahaston edut. Vaivattomuus on ehdoton etu metsärahastoissa; vältyt kaikelta metsänhoidolta, puun myynniltä ja metsätilojen ostamisesta ja myymisestä. Toinen selkeä etu liittyy matalaan kynnykseen sijoittaa metsään; metsärahastoihin pääset mukaan pienimmällään jo muutamalla sadalla eurolla. Oleellinen myönteinen puoli on myös vuosittainen suhteellisen vakaa kassavirta, mitä rahastot maksavat tuotoista sijoittajilleen.

Metsärahaston heikkoudet. Kulut ovat ehkä se huonoin puoli metsärahastoissa; vuosittaisten hallinnointipalkkioiden (noin 1,0 – 2,00%) lisäksi voi tulla merkintäpalkkioita (1,00 – 4,00 %), lunastuspalkkioita (1,00 – 5,00%) ja tuottosidonnaisia hallinnointipalkkioita. Lisäksi  Toinen ehdoton heikkous on likviditeetin puute; voit sijoittaa metsärahastoihin vain tiettyinä päivinä vuodessa ja lunastaminenkin onnistuu yleensä vain muutaman kerran vuodessa. Lisäksi metsärahastot kannustavat sijoittajia pitämään rahastoa salkussaan korkeilla lunastuspalkkioilla, jos lunastus tehdään ensimmäisten vuosien aikana.

Metsärahaston tuotto. Metsärahaston tuotto tulee käytännössä samoista elementeistä kuin oman metsätilan tai yhteismetsän kohdalla; esimerkiksi puun myynti, metsämaan arvon nousu, maan vuokraus ja kiinteistöjen kaavoitus kuuluvat myös metsärahastojen tuottojen ansaintaan. Koska metsärahastot ovat kuitenkin erikoissijoitusrahastoja, ne voivat tuottaa lisäarvoa myös korkosijoituksilla ja johdannaisilla.

Metsärahaston riskit. Suurimmat riskit liittyvät metsien arvojen kehitykseen, likviditeetin vaihteluun metsätilojen kaupoissa ja puun arvon vaihteluun. Lisäksi korkotason noustessa metsärahastojen suosio sijoituskohteena tulisi mitä todennäköisemmin laskemaan.

Metsäsijoittaminen metsärahastoihin
Metsärahasto - vaivatonta kalleutta

Metsäsijoittaminen verotuksessa

Metsäsijoittaminen on verotuksen suhteen monipuolinen savotta; siihen voi sisältyä tärkeimpien ansio-ja pääomaverotuksen lisäksi myös esimerkiksi arvonlisäverotusta, kiinteistöverotusta, varainsiirtoverotusta ja luovutusvoittoverotusta.

Pääomaverotus. Tärkein metsäsijoittajan vero on pääomaverotus, sillä kaikki puun myyntitulot ovat pääomatulon piirissä. Näinpä esimerkiksi tukkien, hakkeen, kuitupuun, halkojen ja joulupuiden myynnit luetaan pääomatuloksi. Lisäksi pääomaveroja voi tulla maa-aineksen (esim. kivi tai sora) myynneistä. Pääomatulon vero on 30 000 euroon asti 30 % ja yli 30 000 eurosta se on 34 %.

Ansiotuloverotus. Hankintakaupan (metsänomistaja toimittaa ostajalle puutavaran sovituilla ehdoilla) yhteydessä tehtävän hankintatyön kohdalla käytetään ansiotuloverotusta. Hankintatyö on verovapaata 125 kuutiometriin saakka ja sen arvo lasketaan siihen summaan, mikä vastaavasta työstä olisi maksettu palkkana. Verottajan Hankintatyö – ohje antaa sinulle täydelliset tiedot asiasta. Lisäksi ansioverotukseen kuuluu maatalouden tulona vuokratuotot (esim. metsästysseurat tai tuulivoimalat).

Arvonlisäverotus. Puun myynnin tulojen ylittäessä 10 000 euroa vuodessa, metsänomistajasta tulee arvonlisävelvollinen. Arvonlisäverovelvolliseksi voi rekisteröityä pienemmälläkin liikevaihdolla halutessaan; erityisen kannattavaa se on, jos kohdalle osuu paljon vähennettäviä arvonlisäverollisia menoja. Puukauppaa koskee yleinen arvonlisäverokanta 24 %. 

Kiinteistöverotus. Jos metsätilalla on vain metsää, kiinteistöverotusta ei käytetä. Kaikista rakennuksista ja asemakaavan mukaisista rakennuspaikoista on maksettava kiinteistöveroa. 

Varainsiirtoverotus. Tämä vero tulee kohdalle aina kiinteistöä ostettaessa ja se on 4 % metsätilan kauppahinnasta. Vero on maksettava 6 kuukauden sisällä kauppakirjan allekirjoittamisesta ja sen maksaminen on edellytys metsätilan lainhuudon hakemiselle.

Luovutusvoittoverotus. Oman metsätilan, yhteismetsäosuuden tai metsärahaston myynnistä napsahtaa kohdalle luovutusvoittovero. Tämä vero on sama kuin pääomaveron kohdalla eli 30 000 euroon asti 30 % ja yli 30 000 eurosta tulee 34 %:n vero. Luovutusvoitolta voit  metsätilan kohdalla välttyä lähisukulaiskaupoissa tiettyjen ehtojen täyttyessä, asiasta löydät tietoa tästä Metsäkeskuksen artikkelista.

Verovapaat tulot. Veroista vapaita ovat luonnonvaraisten marjojen, sienien ja käpyjen ja ihmisravinnoksi, lääkkeeksi tai lääkeaineen valmistukseen kerättävien kasvien tai kasvienosien (esim. pettu) luovutuksesta saadut tulot. Lisäksi valtiolle myytävä suojelualueeksi tarkoitettu metsäalue on vapautettu veroista.

Kattavampaa tietoa metsäsijoittamisen verotuksesta löydät esimerkiksi tästä Aapeli Laitisen Metsäsijoittamisen verotus – tutkielmasta.

Yhteenveto

Metsäsijoittaminen on ollut suomalaisille jo pitkään merkityksellinen keino vaurastua tasaisen vakaalla ja luontevalla tyylillä. Metsät ovat myös tulevaisuudessa tärkeä osa elämäämme kestävällä ja viisaalla tavalla kehitettynä. Siispä metsiin sijoittaminen taidolla ja intohimolla on mielekäs polku pitkään ja antoisaan suhteeseen kasvavaan kansallisaarteeseemme. Toivottavasti löydät siitä iloa ja merkitystä elämääsi – metsän kanssa toimimisella on tapana rauhoittaa hektistä menoa kummasti!

Näistäkin voi olla hyötyä sinulle!

Metsärahastot - täyskaato vai sivuosuma?

Metsärahastot – täyskaato vai sivuosuma?

Metsärahastot antavat helpon väylän sijoittaa metsään – vakaa tuotto ja hajautushyöty ovat tärkeitä syitä tutustua aiheeseen paremmin. Missä puu – siellä tuotto!

Ota haltuun metsäsijoittaminen

Metsäsijoittamisesta löytyy runsaasti materiaalia, jota hyödyntämällä voit helpottaa selkeästi omaa polkuasi kohti puustoisia tuottoja. Nämä seuraavaksi esittelemäni oppaat ja kirjat tarjoavat omalta osaltaan oleellista tietoa aiheesta, tutustu ihmeessä!

Metsänhoidon suositukset

Jos olet kiinnostunut omasta metsäpalstasta, niin tämä ilmainen Tapion Metsänhoidon suositukset -opas antaa metsänhoitoa varten erittäin perusteellisen tietopaketin tärkeistä metsän kasvattamiseen ja harvennukseen liittyvistä asioista.

Metsäsijoittajan kirja

Tämä Hannu Liljeroosin Metsäsijoittajan kirja* keskittyy nimensä mukaisesti metsään sijoittamisen näkökulmasta tarkasteltuna. Siitä on apua esimerkiksi metsätilan oikean hinnan määrittelyssä ja metsän kannattavuuden kehittämisessä. Lisäksi kirjassa saat kallisarvoista lisätietoa myös yhteismetsistä ja metsärahastoista omien sijoituspäätöksiesi tueksi. Hinnaltaan kirja on noin  reilut 30 euroa, mikä on pitkälle välille kannattava investointi!

Scroll to Top