Kaaosteoria

Sijoittaminen rahastoihin - hajautettua tuottoa osakkeista raaka-aineisiin

Sijoittaminen rahastoihin antaa erinomaisia mahdollisuuksia sijoittaa hajautetusti jo pienillä summilla erilaisiin omaisuusluokkiin osakkeista raaka-aineisiin. Tässä kirjoituksesta pääset perille rahastoihin sijoittamisen alkeista – saat tietää mm. rahastojen tuotoista, riskeistä, kuluista ja erilaisista rahastotyypeistä.

Mitä sijoittaminen rahastoihin tarkoittaa?

Sijoittaminen rahastoihin tarkoittaa panostamista erilaisia arvopapereita sisältäviin rahastoihin – sijoittamalla tälläisiin rahastoihin saat vastineeksi rahasto-osuuksia sijoittamasi summan mukaan. Jokainen rahasto sijoittaa varojaan yleensä hajautetusti, jolloin pääset kerralla mukaan sijoittajana laajaan määrään sijoituskohteita.

Rahastoyhtiöillä on omat salkunhoitajat, joiden toimenkuvaan kuuluu sijoittaa ja hallinnoida sijoitettuja varoja rahaston sääntöjen mukaan. Voit sijoittaa rahastoihin jo pienillä summilla ja korvauksena rahaston hallinnoinnista sijoittajilta peritään tiettyjä maksuja kulujen kattamiseksi.

Rahastojen tuotto

Käytännössä rahastojen tuotto tulee sen sijoitusten tuotosta eli esimerkiksi osingoista, koroista ja sijoituskohteiden myynneistä, arvonnousuista ja -laskuista. Tuoton voit ottaa itsellesi halutessasi kahdella tavalla – suoraan osinkoina tilillesi tai lisättynä rahastoon kasvattamaan sen arvoa.  Sijoittaminen rahastoihin on tuoton suhteen vaihtelevaa erilaisten rahastotyyppien välillä, joten kannattaa puntaroida tarkkaan omaa tuottotavoitettasi!

Kasvu- ja tuotto-osuudet. Kasvu-osuudellisissa rahastoissa tuotto lisätään rahastopääomaan, jolloin verotuksessa mahdolliset veroseuraamukset tulevat kohdalla vasta osuuksien lunastushetkellä. Tuotto-osuudellisissa rahastoissa puolestaan tuotot ropisevat osinkoina suoraan tilillesi, jolloin verot tulevat maksettavaksi vuosittain tuoton saatuasi pääomatulona. Pitkällä välillä kasvuosuudelliset rahastot ovat tuottoisampi vaihtoehto sijoittajalle tämän verohyödyn ansiosta.

Rahastotyyppien tuotot vaihtelevat. Rahastotyypit  riittää valinnanvaraa huomattavasti tuoton suhteen – tietyistä vaihtoehdoista voit saada selkeästi korkeampaa tuottoa riskit toki huomioiden. Erilaiset osakerahastot ovat tuottoisimmasta päästä rahastoista – niistä on mahdollista saada parempina aikoina helposti kymmenien prosenttien tuottoja. Matalimpia tuottoja puolestaan voit kääriä korkopuolelta, jossa viime vuosina jopa matalariskimmissä korkorahastoissa on menty välillä pakkaselle tuotoissa! Kohtuullista tuottoa pystyt nappaamaan esimerkiksi yhdistelmärahastoista, mitkä sijoittavat erilaisilla painotuksilla esimerkiksi osakkeisiin ja korkoihin.

 

Sijoittaminen rahastoihin
Sijoittaminen rahastoihin - tuotot osingoista ja koroista, riskiä luotoista ja markkinasta ja kulut juoksevat merkintäpalkkioiden kanssa

Rahastojen riskit

Sijoittaminen rahastoihin pitää sisällään myös aimo annoksen riskejä – kaikista merkittävämmät  rahastojen riskit liittyvät yleiseen markkinaan, yksittäiseen yritykseen, korkokehitykseen, luotonmaksuun, aliasuoriutumiseen ja inflaatioon.

Markkinariski. Ehkä se merkittävin riski rahastoilla on markkinariski eli systemaattinen riski – se tarkoittaa rahaston sijoituskohteiden yleisen markkinan riskiä. Esimerkiksi suuremmat taloudelliset taantumat ja lamat voivat vaikuttaa selvästi rahaston tuottoihin ja tätä riskiä voivat rahastot yrittää hallita esimerkiksi erilaisten suojaavien johdannaisten avulla.

Yritysriski. Joskus riski voi koskea vain yksittäistä yritystä – pahimmassa tapauksessa yritys voi mennä konkurssiin. Tätä riskiä rahastot pystyvät pienentämään esimerkiksi hajauttamalla sijoituksiaan useisiin yrityksiin mieluiten erilaisille toimialoille.

Korkoriski. Myös korkojen kehitykseen liittyy erilaisia riskejä sekä korko-, että osakerahastoissa. Korkopuolella korkoriski riippuu korkojen kehittymisestä – jos korot kohoavat, niin rahastoon sisältyvien joukkolainojen arvo vähenee. Osakerahastoissa korkoriski liittyy yritysten kannattavuuteen – nousevat korot lisäävät yritysten kuluja ja vaikuttavat näin tuloksiin negatiivisesti.

Luottoriski. Erityisesti korkorahastoissa ja rahoitusalaan keskittyneissä rahastoissa vaikuttaa luottoriski, mikä käytännössä tarkoittaa riskiä lainanottajan luoton takaisinmaksun vaikeuksista. Pienintä luottoriski on korkean luottoluokituksen lainoissa (esim. Suomen tai Saksan valtiolainat) ja suurempaa matalan luottoluokituksen lainoissa eli ns. High Yield-lainoissa. Rahastoissa kuitenkin luottoriskit ovat kokonaisuudessaan pienempiä verrattuna yksittäiseen joukkolainaan sijoittamista riittävän hajautuksen ansiosta.

Alisuoriutumisriski. Rahastoilla on yleensä jonkinlainen vertailuindeksi, mihin ne peilaavat tuloksiaan. Rahastojen salkunhoitajien tavoitteena onkin yleisesti vähintään saavuttaa tätä keskimääräistä vertailuindeksiä parempaa tuottoa – moni rahasto kuitenkin alisuoriutuu tässä tuottojen tavoittelussa esimerkiksi rahaston kalliiden kulujen, liian aktiivisen kaupankäynnin tai salkunhoitajan huonojen valintojen johdosta. Parhaiten voit välttää alisuoriutumisriskiä sijoittamalla johonkin edulliseen passiiviseen indeksirahastoon – et pysty tällä taktiikalla voittamaan indeksiä, mutta ero jää häviävän pieneksi!

Inflaatioriski. Myös inflaatiolla on huomattavaa vaikutusta rahastojen riskipuolella; se vaikuttaa selkeästi sekä osake- että korkorahastoissa tuottokehitykseen. Osakerahastoissa inflaatio kohtelee yrityksiä hyvin vaihtelevasti; pahimmin siitä kärsivät sellaiset yritykset, mitkä eivät pysty nostamaan hintojaan inflaation tahtiin. Vastapuolena erityisesti defensiiviset osakkeet toimivat mallikkaasti korkean inflaation aikana – ruoalle, lääkkeille ja energialle löytyy kysyntää kuluttajien keskuudessa tilanteessa kuin tilanteessa. Korkorahastoissa puolestaan inflaatio on haitaksi erityisesti pitkäaikaisiin joukkolainoihin keskittyneissä rahastoissa, joissa vuotuinen korkotuotto on lukittu tiettyyn tasoon. 

Rahastojen kulut

Sijoittaminen rahastoihin vaatii myös paneutumista hieman kuluihin – nämä vaihtelevat huomattavasti riippuen rahastotyypistä ja niillä on merkittävä vaikutus saamaasi kokonaistuottoon.  Tärkeimmät rahastojen kulut ovat juoksevat kulut, hallinnointipalkkiot, merkintä- ja lunastuspalkkiot ja tuottosidonnaiset palkkiot.

Juoksevat kulut. Tämä asia ainakin kannattaa tietää valitessasi rahastoa itsellesi – juoksevat kulut eli TER tarkoittaa rahaston kokonaiskuluja vuodessa. Siihen kuuluu esimerkiksi hallinnointipalkkio, mutta toisaalta poikkeuksina kaupankäyntikulut ja tuottosidonnaiset palkkiot eivät sisälly juokseviin kuluihin.

Hallinnointipalkkio. Yleensä rahastojen merkittävin vuotuinen yksittäinen kulu on hallinnointipalkkio, mikä maksetaan rahastoyhtiölle rahaston hoidosta ja sijoitusten hallinnoinnista. Hallinnointipalkkiot ovat passiivisilla indeksirahastoilla keskimäärin 0,1 – 0,5 % ja aktiivisesti hoidetuilla rahastoilla 1,0 – 2,5 %.

Merkintä- ja lunastuspalkkio. Erityisesti aktiivisilla rahastoilla on käytössään merkintä- ja lunastuspalkkioita, mikä tarkoittaa rahastoyhtiön kertaveloitusta rahasto-osuuksien ostamisen ja myynnin hetkellä. Merkintä- ja lunastuspalkkioista kerrotaan esimerkiksi rahastoesitteissä ja ne voidaan ilmaista prosentteina tai kiinteinä summina. Näissä kuluissa on huomattavasti vaihtelua – esimerkiksi korkorahastoissa voit jopa päästä ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita ja osakerahastoissa puolestaan ovat yleisiä jopa 2,00 %: n kulut. Huomattavaa on myös että tietyissä rahastoissa kannustetaan pitkäaikaiseen sijoittamiseen – ensimmäisten vuosien aikana tehtävistä lunastuksista saatetaan periä korkeampia lunastuspalkkioita!

Tuottosidonnainen palkkio. Tietyissä rahastoissa peritään vielä lisäksi tuottosidonnaista palkkiota, mikä voidaan veloittaa tuoton kohotessa yli ennakkoon sovitun tason.  Tuottosidonnaista palkkiota veloitetaan tapauksesta riippuen n. 10 – 20 % yli tason menevästä tuotosta.

 

Sijoittaminen rahastoihin päätöspysäkillä

Sijoittaminen rahastoihin on erittäin hyvä vaihtoehto erityisesti aloittevalle sijoittajalle – saat helposti hajautettua sijoituksia monipuolisesti ja pääset mukaan sijoittamaan rahastoihin jo pienillä summilla. Juuri itselle sopivia rahastoja voit löytää miettimällä millaista tuottoa haluat samalla riskejä puntaroiden – toivottavasti sait tästä kirjoituksesta itsellesi apua rahastosijoittamiseen. Lisää oppia  rahastosijoittamisesta voit napata alla olevasta painikkeesta, olkoon rahastojen tuotot suosiollisia sinulle!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top