Kaaosteoria

Sijoittaminen

Sijoittaminen on oiva keino kerryttää varallisuutta, välttää rahan arvon putoamista, säästää pahan päivän varalle ja avata uusia mahdollisuuksia elämään. Tärkeimmät asiat sijoittamisessa ovat hajauttaminen, pitkäjänteisyys ja kulujen hallinta. Tässä artikkelissa pääset lisäksi tutustumaan yleisimpiin sijoitusmuotoihin osakkeista asuntoihin.

Selvitä lähtötilanteesi

Me olemme kaikki erilaisia varallisuuden, riskin sietämisen ja omien tavoitteiden suhteen. Sijoittamisessa näillä asioilla on suuri merkitys, joten aluksi sinun on tiedettävä missä olet parhaillaan, jotta osaat suunnistaa paremmille apajille. Nämä seuraavat vinkit opastavat sinua selvittämään nykyisen tilanteesi.

Budjetti. Sijoittaminen on paljon helpompaa, kun tiedät oman talouden tulosi ja menosi. Jotta voisit sijoittaa, niin sinulle tulee jäädä säästöön jonkin verran. Oman budjetin tekoon saat apua tästä artikkelistani, menojen pienentämiseen puolestaan tästä kirjoituksesta ja keinoja tienata lisätuloja löydät näiltä sivuilta!

Suhteesi riskiin. Sijoittaminen on asia, missä riski ja tuotto ovat tiiviissä suhteessa toisiinsa; suuren riskin kohteissa tuotot ovat massiivisia, mutta siinä voi pahimmillaan menettää kaikki varat. Toisaalta vähäriskisimmissä kohteissa (esim. talletuksissa) riskit ovat olemattomia, mutta niin ovat tuototkin. Mieti siis rauhassa kuinka paljon olet valmis menettämään sijoituksissa – kaikille meistä löytyy sopivia sijoituskohteita riskinottohalukkuuden mukaan.

Omat tavoitteesi? Jo alussa on hyvä määrittää, mitä haluat sijoittamiselta. Haluatko säästää ensiasuntoa varten, tavoitella taloudellista riippumattomuutta vai vain säästää pahan päivän varalle? Tavoitteesi vaikuttaa sijoitusaikaan, sijoituskohteiden valintaan ja kuinka paljon sinun on sijoitettava päästäksesi tavoitteisiin. Sinun on niin paljon helpompi mennä eteenpäin, kun tiedät mitä on tulossa!

Ajankäyttö. Sijoittaminen on siitä erikoinen asia, että sitä voi tehdä todella intohimoisen aktiivisesti tai äärimmäisen passiivisesti ja silti lopputulos voi olla taloudellisesti aivan sama! Eri sijoitusmuodot vaativat vaihtelevan määrän opiskelua ja vaivannäköä, joten pohdi kunnolla kuinka paljon olet valmis panostamaan aikaa ja rahaa sijoittamiseen. Tulen esittelemään sinulle helpommat passiiviset ja haastavammat aktiiviset sijoitustyylit – valitse vapaasti mieleisesi!

Selvitä lähtötilanteesi
Selvitä lähtötilanteesi - helpompi suunnistaa hyvällä tavoitteella

Erilaisia sijoitusmuotoja

Nykyään sijoittaminen on siinä mielessä mielenkiintoista, että erilaisia sijoitusmuotoja löytyy valittavaksi aina talletuksista kryptovaluuttoihin ja kiinteistöistä osakkeisiin. Tuotto-odotukset ja riskitasot vaihtelevat näillä omaisuuslajiluokilla valtavasti, joten sijoittajana sinun on hyvä tietää perusasiat jokaisesta eri sijoitusmuodosta.

Osakkeet. Tässä sijoitusmuodossa käytännössä ostat itsellesi pienen viipaleen yrityksestä ja pitkällä välillä osakkeet ovat tuottaneet keskimääräisesti noin 7 prosenttia vuosittain. Riskitaso on suhteellisen korkea yksittäiseen osakkeeseen sijoitettaessa – voit kuitenkin vähentää riskiä panostamalla useaan eri toimialan yrityksen osakkeisiin. Osakkeisiin sijoittaminen vaatii hieman vaivannäköä ja opettelua, mutta sen perusasiat voi kuitenkin oppia melko nopeasti. Pääset tutustumaan paremmin osakkeisiin sijoittamiseen alla olevasta painikkeesta!

Rahastot. Tässä sijoitusmuodossa pääset hajauttamaan sijoituksiasi, sillä rahastot koostuvat yleensä lukuisista sijoituskohteista. Rahastojen tuotot ja riskit vaihtelevat sijoituskohteiden mukaan; yleensä pienimmät tuotot ja riskit ovat korkorahastoissa ja suurimmat puolestaan vipurahastoissa tai tiettyyn maahan tai toimialaan keskittyneissä rahastoissa. Vaivannäön suhteen pääset osakkeisiin verrattuna helpommalla, sillä valinnat sijoituskohteista tekee rahaston salkunhoitaja puolestasi. Voit valita passiivisista ja aktiivisista rahastoista, joissa passiiviset ovat kuluiltaan pienempiä seuratessaan kohdeindeksiä ja aktiiviset kalliimpia salkunhoitajan tehdessä niissä aktiivisia valintoja sijoituskohteista. Alla olevasta painikkeesta pääset syventymään rahastojen ihmeelliseen maailmaan!

ETF. Viime vuosina yhä suositummaksi sijoitusmuodoksi ovat tulleet ETF:t eli pörssinoteeratut rahastot ja ne tarjoavat runsaan kohdevalikoiman osakkeista raaka-aineisiin yhdistettynä edullisiin kuluihin. ETF-rahastoilla voit käydä kauppaa pörsseissä osakkeiden tapaan ja ne seuraavat kohdeindeksiään passiivisesti, mistä johtuvatkin alhaisemmat kulut useimpiin normaaleihin rahastoihin verrattuna. Positiivinen puoli ETF:ssä on vielä niiden sijoitusten läpinäkyvyys verrattuna tavallisiin rahastoihin, mutta tarkasti kohdeindeksiä seuratessaan et voi saada parempaa tuottoa kuin indeksi. Jos haluat tutustua paremmin edullisiin ETF-rahastoihin, niin klikkaa alla olevasta painikkeesta!

Korkosijoittaminen. Tässä sijoitusmuodossa sijoittajalle maksetaan korkoa lainatusta pääomasta ja yleisimpiä korkosijoituksia ovat talletukset, joukkolainat, korkorahastot ja säästö- ja eläkevakuutukset. Tuotto ja riski vaihtelevat niiden ollessa talletuksissa matalimmillaan ja joukkolainoissa korkeimmillaan ja yleensä korkosijoitukset tuottavat osakkeiden laskukaudella mallikkaasti ja osakkeiden tuottaessa hyvin koroista saa huonompaa tuottoa. Jos haluat enemmän tietoa koroista, niin alla olevasta painikkeesta aukeaa portit korkojen maailmaan!

Asuntosijoittaminen. Yksi suosiota selkeästi nostanut sijoitusmuoto on asunto- ja kiinteistösijoittaminen ja hajauttamalla tähän omaisuusluokkaan voit vähentää sijoitustesi riskitasoa, sillä sen tuotot eivät seuraa kovin hyvin muiden omaisuusluokkien tuottoja. Tärkeimmät keinot tienata asunnoilla ja kiinteistöillä ovat vuokraus ja arvonnousu ja velkavivulla saat nostettua tuottojasi kohtuus huomioiden. Vuokraamalla voit saada itsellesi tasaista ja inflaatiosuojattua kassavirtaa, mitä monet sijoittajat arvostavat korkealle. Alla olevasta painikkeesta pääset oppimaan, kuinka tienata asunnoilla ja kiinteistöillä!

Kryptovaluutat. Eräs viimeisen vuosikymmenen aikana pinnalle noussut sijoitusmuoto on kryptovaluutat, mitkä ovat käytännössä digitaalista valuutttaa hajautetussa verkostossa. Ne käyttävät lohkoketjuteknologiaa, minkä ansiosta kaupankäyntikulut ovat matalat ja kaupat tapahtuvat läpinäkyvästi. Yksi merkittävämpiä piirteitä kryptovaluutoissa on niiden riippumattomuus keskuspankeista, jolloin inflaatio tai deflaatio ei vaikuta niihin. Riskiä ja tuottoa näissä voi olla valtavasti, joten kryptojen kurssit vaihtelevat keskimäärin todella reippaasti. Voit tutustua tarkemmin näihin tulevaisuuden valuuttoihin alla olevasta painikkeesta!

Metsäsijoittaminen. Monille suomalaisille suhde metsään on läheinen ja sijoittaminen ei tee tähän asiaan poikkeusta. Sijoittaminen metsiin tuottaa Suomessa keskimäärin noin 4 prosenttia vuodessa riippuen toki alueesta ja kasvatettavista puulajeista ja riskit ovat esimerkiksi osakkeisiin verrattuna selkeästi pienempiä. Metsäsijoittamisessa saat hajautushyötyä muihin omaisuusluokkiin, sillä tuotot eivät seuraa kovin hyvin osakkeiden tai korkosijoitusten vanavedessä. Voit investoida metsiin aktiivisesti  esimerkiksi omalla metsätilalla tai passiivisesti metsärahastoihin sijoittamalla. Lisää puista informaatiota löydät painamalla alla olevaa nappia! 

Sijoitusmuotoja talletuksista metsäsijoituksiin

Tee sijoitussuunnitelma

Kun olet ensin selvittänyt oman lähtötilanteesi ja tutustunut erilaisiin sijoitusmuotoihin, on aika laatia juuri itsellesi sopiva sijoitussuunnitelma. Tärkeimmät elementit siinä ovat tavoitteet, sijoittamisen aikaväli, riskitasosi ja sijoituskohteet.

Tavoitteet. Olet jo toivottavasti miettinyt mitä tavoittelet sijoittamiselta? Minulla itselläni tavoitteena on saavuttaa taloudellinen riippumattomuus, mutta sinulla voi olla esimerkiksi lomamatka, pahan päivän varalle tai omaa asuntoa varten. Tärkeintä on tunnistaa oma tilanne selkeästi ja toimia sen mukaan.

Kuinka paljon voit sijoittaa? Erittäin tärkeä kohta miettiä, sillä tietyt sijoituskohteet sijoitusasunnoista joukkolainoihin voivat vaatia helposti kymmeniä tuhansia euroja kerralla sijoittajalta. Toisaalta moniin rahastoihin voit esimerkiksi sijoittaa kuukausisäästöllä jo muutamilla kympillä kuussa, joten sijoittamisen aloitus ei vaadi nykyään suuria pääomia. Lisäksi hajauttamalla ajallisesti sijoituksiasi vähennät riskiä sijoittaa juuri huonoimmalla mahdollisella hetkellä.

Sijoittamisen kesto. Eräs oleellinen asia sijoittajalle on kuinka nopeasti sijoitukseen laitetut summat tarvitsee käyttöön? Jos tarvitset rahat käyttöön esimerkiksi asuntoa varten jo vuoden kuluttua, niin riskin kannalta talletukset ovat usein paras vaihtoehto, sillä pääomasi ei näin ainakaan häviä. Toisaalta jos tavoitteenasi on esimerkiksi sijoittaa leppoisempia eläkepäiviä varten jo vuosikymmeniä etukäteen, niin osakkeet ovat korkean tuoton ja korkoa korolle-ilmiön vuoksi houkutteleva vaihtoehto.

Riskin vaikutus valintoihisi. Aikaisemmin olet jo toivottavasti pohtinut kuinka paljon olet valmis menettämään pääomaasi ja ottamaan riskiä sijoituksissasi. Jos haluat suurempia tuottoja, niin riskiä on lisättävä sijoituskohteiden valinnassa – hajautus sekä ajallisesti että eri omaisuusluokkien välillä pienentävät kuitenkin riskiäsi myös korkean riskin sijoituksissa. 

Sijoituskohteiden valinta. Kun olet edellä mainitut asiat saanut selvitettyä mielessäsi, niin on aika valita karkeasti sijoituskohteesi tavoitteidesi mukaan. Sijoituskohteiden on oltava mahdollisimman sopivia sijoitussummien, sijoitusajan ja riskin suhteen, jotta voit huoletta nukkua yösi maailman myllerrysten keskellä. Näin ollen valitse sellaiset sijoitusmuodot, joista olet jo opetellut tärkeimmät perusasiat ja jotka parhaiten tukevat tavoitteitasi. Yleensä viisasta on hajauttaa useaan eri omaisuusluokkaan (esim. osakkeet ja asunnot), jolloin kokonaisriski vähenee sijoitustesi osalta.

Voit tehdä oman sijoitussuunnitelmasi esimerkiksi tällä Nordnetin Sijoitussuunnitelma-pohjalla; siinä voit itse laittaa oleelliset tiedot ja sen jälkeen alkaa sijoittamaan suunnitelmasi mukaan. Omien sijoitustesi seuranta on tärkeää, jotta tiedät etenet tavoitteitasi kohti askel askeleelta. Hyvä sijoittaminen on yhdistelmä oivaa suunnittelua ja pitkäjänteisiä arjen tekoja!

Näin teet sijoitussuunnitelman
Sijoitussuunnitelma - tunne itsesi ja valitse kohteesi sen mukaan

Sijoittamisen vinkit

Sijoittaminen on kokonaisuutena todella nopeasti laajeneva toimintakenttä; pankkiirit ja muut rahoitusalan toimijat keksivät alati kiihtyvällä tahdilla uusia innovaatioita meidän sijoittajien iloksi. Jos haluat saavuttaa haluamiasi tavoitteita sijoittamisessa, on hyvä osata ainakin muutamat perusasiat. Muut sijoittajat ovat onnistuneet ja mokailleet aiemmin runsain mitoin, joten sinun ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen!

Hajauttaminen. Yksinkertainen totuus sijoittamisessa on hajautuksen elintärkeys sekä sijoituskohteiden määrässä, erilaisuudessa että ajallisella tasolla. Jos sijoitat esimerkiksi vain yhteen riskiseen kasvuyhtiöön, voit menettää pahimmassa tapauksessa kaiken, vaikka tuurilla saattaisitkin rikastua huimasti. Siispä hajauttamalla vähennät selkeästi riskiäsi menettää pääomiasi ja menetät vain epätodennäköisen äkkirikastumisen mahdollisuuden.

Hajauttamisessa kannattaa usein sijoittaa eri omaisuusluokkiin; esimerkiksi osakkeet ja metsäsijoitukset eivät juuri tuotoiltaan seuraa toisiaan, jolloin toisen sijoitusmuodon tuottojen ollessa matalia toisen tuotot olisivat puolestaan korkeampia. Ajallinen hajauttaminen toisaalta tarkoittaa sitä, että ostat vähitellen lisää sijoituksia, jolloin et ainakaan osta pelkästään kalliilla hinnalla. Tällä tavalla sijoittaessa et saa aivan korkeimpia tuottoja, mutta et taatusti matalimpiakaan!

Ymmärrä, mihin sijoitat. Sijoittajana  sinun on hyvä edes jollakin tavalla ymmärtää, millaiseen sijoituskohteeseen olet varojasi laittamassa. Pohdi esimerkiksi millä tavalla sijoituskohde pärjää suoria kilpailijoita vastaan, löytyykö sijoitukselta monipuolisia tulonlähteitä, millaiset ovat pitkän ajan näkymät (kasvavat toimialat ja megatrendit plussaa!) ja kuinka tulos ja liikevaihto ovat kehittyneet viime vuosina?

Kulut kuriin! Sijoittamisessa tuotot ovat yleensä epävarmempia kuin kulut – ne vähentävät tuottoasi hitaasti, mutta varmasti. Tästä syystä kannattaa yleensä suosia matalakuluisia tuotteita, jos suinkin mahdollista. Esimerkiksi rahastoissa passiiviset rahastot ja ETF-rahastot lyövät matalimpien kulujen ansiosta keskimäärin aktiiviset rahastot todellisessa tuotossa. 

Myös turhan aktiivinen kaupankäynti syö tuottojasi suden lailla; maksat silloin palveluntarjoajalle kuluja ja lisäksi verottaja kiittää sinua kaikista myyntivoitoista liikuttavan usein! Useimmat sijoittajat jäävät treidaamisessa tappiolle tämän sijoitustyylin vaativuuden vuoksi, joten passiivisempi sijoitustyyli sopii useimmille sijoittajille paljon paremmin.

Hallitse tunteitasi. Jos markkinoilla on yleinen lamatunnelma ja sijoituksia myydään epätoivon vimmalla kuin tuomiopäivänä, niin silloin usein on vaikea pitää pää kylmänä ja katsoa tilannetta analyyttisesti ja pitkän ajan tähtäimellä. Se kuitenkin kannattaa, koska silloin tosiostajat tekevät parhaat diilit – valitse kohteesi silti tarkkaan kannattavuuden, velkaisuuden ja kasvupotentiaalin mukaan.

Toisin päin ajateltuna välillä osakemarkkinoilla käydään liiankin kovilla kierroksilla; tiettyjen yritysten osakkeiden kurssit vain nousevat nousemistaan ilman kestävää kasvua ja tuloksentekokykyä. Tunteiden pitäminen kurissa kaikkien  näiden tarinoiden kertojien ja tulevien yksisarvisten menestyjien hehkutuksessa voi olla hankalaa, mutta lopulta ihmeen palkitsevaa!

Kehitä taitojasi. Sijoittaminen on tietyllä tavalla yksinkertaista, mutta toisaalta se sisältää valtavasti mahdollisuuksia syventää ja laajentaa osaamista. Jopa Warren Buffett, eräs maailman parhaimpiin lukeutuvista sijoittajista lukee päivittäin tuntikausia sijoittamiseen liittyvää kirjallisuutta, joten kehittyä voi tässä meistä taatusti itse kukin! Kirjojen lisäksi voit kehittää osaamistasi esimerkiksi verkkokurssien, podcastien, sijoitusblogien, keskusteluryhmien ja tubettajien avulla – opi, kokeile ja onnistu!

Ymmärrä, hajauta ja opi - siinä simppelit niksit menestykseen

Yhteenveto

Sijoittaminen on yksi tehokkaimmista keinoista kartuttaa varallisuutta ja korkoa korolle-ilmiön kautta voit ajan kuluessa kasvattaa pienen lähtösumman todella mittavaksi omaisuudeksi. Raha ei todellakaan ole kaikki kaikessa, mutta sijoittamisen avulla voit helpottaa selvästi elämääsi ja olla vapaampi toteuttamaan itseäsi juuri mieleiselläsi tavalla. Toivottavasti sait tästä artikkelista inspiraatiota ja palavaa intoa lähteä mukaan sille pitkälle taipaleelle, jolla jo monet meistä tekevät matkaansa. Ensimmäinen askel on se vaikein, nyt on sinun vuorosi ottaa se!

Scroll to Top