Kaaosteoria

Sijoittaminen 2023

Sijoittaminen 2023 ei mitä suurimmalla todennäköisyydellä tule olemaan helppoa edes alan kovimmille ammattilaisille; siitä pitävät korkea inflaatio, geopolitiikan myrskyt ja hankala velkatilanne huolen. Tässä kirjoituksessa yritän selkeyttää tilannetta eduksesi ja tulet tutuiksi mm. vuoden 2023 parhaiden sijoituskohteiden ja suurimpien riskitekijöiden kanssa.

Inflaatio

Inflaatio on tänä vuonna palannut pitkästä aikaa ihmisten elämään voimallisella vaikutuksella; selkeästi kohonnut inflaatio on nostanut erityisesti energian, mutta myös kansalaisille tärkeiden menoerien ruoan ja asumisen hintoja. Syitä tähän dramaattiseen muutokseen on monia, mutta erityisesti vuosikausia jatkunut liiallinen rahan tarjonnan lisääminen ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat olennaisia tekijöitä korkeaan inflaatioon.

Mitä inflaation vähentämiseksi tehdään? Suurimman vastuun inflaation saamiseen kuriin ovat ottaneet suurimmat keskuspankit eli FED Yhdysvalloissa ja EKP Euroopassa. Tästä kaksikosta FED:in toimenpiteet ovat olleet selkeästi ripeämpiä ja parhaillaan joulukuussa 2022 Yhdysvalloissa korkotaso on noin 4,5 % verrattuna EKP:n  Eurooppaan vaikuttavaan 2,0 %:iin. Vuodelle 2023 on ennakoitu vielä lisää ohjauskoron nostoa kummankin keskuspankin kohdalla, jos inflaatiota ei saada vähennettyä lähemmäksi optimaalisempaa 2 %:n rajaa.

Inflaatiota kannattaa seurata. Sijoittajana inflaation muuttumisella suuntaan tai toiseen on huomattavasti merkitystä. Jos inflaatio alkaisi alenemaan huomattavasti, sillä olisi vaikutusta sekä korkojen, että sijoitusten tuottokehitykseen. Inflaation vähetessä keskuspankkien ei kannattaisi enää pitää niin tiukkaa korkopolitiikkaa, vaan todennäköisesti korkoja laskettaisiin asteittain alemmalle tasolle. Sijoitusten tuottokehitykseen erityisesti osakkeiden kohdalla inflaation vähenemisellä olisi tuplavaikutus; tuotot kohenisivat pienempien korkokustannusten ja matalampien tuotantokustannusten ansiosta useimmilla yrityksillä huomattavasti, jolloin saattaa osakkeiden kurssit lähteä nousukiitoon!

Jos haluat suojautua sijoittamisessasi inflaatiolta, suosittelen tutustumaan asiasta kirjoittamaani artikkeliin! Siinä on huomattavasti asiaa mm. käteisen merkityksestä, kullasta ja osakkeista.

Sijoittaminen 2023 - korkea inflaatio vielä taloutemme taakkana
Sijoittaminen 2023 -korkea inflaatio vielä taloutemme taakkana

Geopolitiikka

Viime vuosina maailmanjärjestystä on yritetty muuttaa voimallisesti; erityisesti Kiinan valtiolla on jo pitkään ollut vahva strateginen päämäärä nostaa se takaisin maailman merkittävimmäksi valtakunnaksi pitkän matalasuhdanteen jälkeen. Toisaalta myös Venäjän toiminnalla on ollut ja tulee olemaan melkoisia vaikutuksia erityisesti Euroopan talouteen ja puolustukseen. Myös sijoittaminen 2023 vaatii geopolitiikassa erityisesti näiden kahden autoritäärisen maan huomioimista omissa valinnoissa.

Venäjä matkalla kohti kaaosta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut arvaamattoman dominoefektin, minkä seurauksena mm. Euroopan ote on tullut paljon määrätietoisemmaksi, Suomi ja Ruotsi ovat liittymässä Natoon ja Venäjä itse on ajautunut vaikeaan ahdinkoon. Sota saattaa hyvinkin jatkua Ukrainassa vielä pitkään, sillä kumpikaan osapuoli ei ole valmis tässä vaiheessa solmimaan rauhaa, vaikka tappioita on tullut kummallekin puolelle massiivisesti. 

Venäjän puolella tyytymättömyys heikkoon sotamenestykseen on kasvamassa ja kriittisiä ääniä on kuulunut esimerkiksi Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvan puolustusministerin Sergei Shoigun kyvykkyydestä hoitaa tehtäviään. Jos sodan tilanne kääntyy vuoden 2023 aikana Venäjän suhteen entistä epäedullisemmaksi esimerkiksi Krimin menetyksen myötä Ukrainalle, edessä saattaisi hyvinkin olla Putinin kauden kohtalokas loppu. Tämä vallanvaihto voi hyvinkin aiheuttaa jopa sisällissodan Venäjällä, minkä seurauksena voisi huomattavaa epälevottomuutta ja pakolaistulvaa Eurooppaan päin.

Kiinan marssi ei pysy tahdissa. Vuosikymmeniä Kiinan talouskehitys on todella voitokasta ja bruttokansantuote on noussut parhaimpina vuosina jopa yli 14 % vuodessa. Tämä huima talouskasvu on tullut omalaatuisella totalitäärisen kommunistisen hallinnon ja. ultrakapitalistisen talouden kombolla ja tähän asti kansa on saatu pidettyä aisoissa talouskasvun avulla huolimatta räikeistä ihmisoikeuksien rikkomuksista.

Kiinan talouskasvu on suurelta osin perustunut rakentamisen varaan; viime vuosikymmeninä valtava määrä ihmisiä Kiinan sisämaan alueilta on muuttanut kasvaville rannikkoalueille, jolloin on ollut todellista tarvetta rakentaa uusia asuntoja ja toimitiloja.  Viime vuosina kuitenkin uutta tarjontaa kiinteistöistä on valmistettu aivan liikaa kysyntään nähden, jolloin lukuisat kiinalaiset kiinteistöalan toimijat (esim. Everglades) ovat joutuneet vakaviin taloudellisiin ongelmiin. Ottaen huomioon kiinteistösektorin ja rakennusteollisuuden noin 20 %:n osuuden bruttokansantuotteesta ja kuluttajien romahtaneella luottamuksella, on erittäin todennäköistä että tulevina vuosina Kiinan talous kärsii koronan ja kiinteistöalan vaikutuksesta huomattavasti. Sillä puolestaan saattaa olla huomattava merkitys kansalaisten tyytymättömyyteen hallintoaan kohtaan, mikä voi johtaa erilaisiin negatiivisiin seurauksiin kansalaisten aseman vaikeuttamisesta jopa hyökkäykseen Taiwaniin.

Sijoittaminen 2023 - Kiinan vaikutus on valtava talouden kehitykselle seuraavina vuosina
Sijoittaminen 2023 - Kiinan vaikutus on valtava talouden kehitykselle seuraavina vuosina

Vaihtoehtoiset sijoitusmuodot

Sijoittaminen 2023 kannustaa korkean inflaation ja korkotason jyllätessä ja taantumapilvien siintäessä horisontissa laittamaan ainakin osan sijoituksista erilaisiin vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin. Tälläiset vaihtoehdot antavat ensinnäkin selkeää hajautushyötyä osakkeisiin ja korkoihin verrattuna ja toisaalta sieltä voi löytää todellisia vaikeiden aikojen kasvumoottoreita. Mielekkäitä vaihtoehtoisia  sijoitusmuotoja pohdittavaksesi ovat ainakin kiinteistöt, kryptovaluutat ja raaka-aineet.

Kiinteistöt. Eikös korkojen nousun ja kiinteistöjen kulujen kohoamisen pitäisi olla huono asia sijoittajille? Monelle nykyiselle asuntosijoittajalle tilanne aiheuttaakin vaikeuksia vuokratuoton heikkenemisen myötä, jolloin positiivista kassavirtaa voi olla erittäin hankalaa saada erityisesti kasvualueilla. Toisaalta juuri tässä kohtaa on ennakoitavissa asuntojen ja liiketilojen hinnoissa selkeää laskupainetta, jolloin mielestäni tässä kohtaa on hyvä tehdä rohkeasti reippaasti alle myyntihinnan olevia tarjouksia. Rakennusliikkeet ovat laittaneet vaimentuvan kysynnän myötä uudet hankkeet jäihin, joten kiinteistöjen hinnat taas lähtevät todennäköisesti  muutaman vuoden päästä nykyistä matalamman korkotason ja patoutuneen kysynnän myötä uuteen nousuun.

Kryptovaluutat. Vuosi 2022 on ollut kryptovaluutoille todella surkea; esimerkiksi merkittävimmän krypton Bitcoinin arvo on tippunut reilussa vuodessa noin 50 000 eurosta 16 000 euroon eli sen arvo romahti nopeasti alle kolmasosaan! Kuvaavaa on että Bitcoinin huono kehitys ei ollut mitään useimpiin muihin kryptoihin verrattuna, joten uusi kryptotalvi on taas alkanut puhaltamaan jäistä lauluaan heikkouskoisten sijoittajien tiputtamiseksi kyydistä.  

Kryptomaailmaa järkytti vuoden ainakin kolme takaiskua; Lunan tuho, kryptolainaaja Celsiuksen ja kryptopörssi FTX:n konkurssit. . Lunan arvon romahtamisen aiheutti liiallinen riippuvuus TerraUSD:sta, jolloin sijoittajien luottamuksen menettäminen TerraUSD:een aiheutti ketjureaktiona myös Lunan tuhon. Suurimmat syyt Celsiuksen vaikeuksiin olivat Lunan romahtaminen ja heikot tuotot asiakkaiden lainaamien varojen uudelleensijoittamisesta. FTX:n romahduksen puolestaan aiheutti sen johdon aiheuttamat väärinkäytökset esimerkiksi asiakkaiden varojen käyttämisessä toiseen johtajiin liittyvän yrityksen Alamedan aiheuttamien tappioiden korvaamiseen. 

Luottamus on siis selkeästi kärsinyt kryptovaluuttoihin tänä vuonna, mutta oleellista on pohtia esimerkiksi suurimpien kryptojen Bitcoinin ja Ethereumin tulevaisuuden näkymiä. Esimerkiksi maksukäyttö näillä kryptoilla on yleistymässä jatkuvasti verkkokauppojen ottaessa kryptomaksuja yhä enemmän käyttöön ja Bitcoinilla voi toimia arvonsäilyttäjänä rajoitetun määränsä ansiosta. Vuoden 2022 alkupuoliskolla näen kuitenkin vielä yleisemmän taantuman takia kryptoissakin laskupainetta, mutta silti pitkällä välillä pidän tätä ajankohtaa mielekkäänä sijoittaa kryptovaluuttoihin.

Raaka-aineet. Viime vuosina monet erityisesti energiaan liittyvät raaka-aineet öljystä maakaasuun ovat olleet todellisessa nousukiidossa. Nyt ennakoitu taantuma saattaa vaikuttaa raaka-aineissa kursseihin negatiivisesti erityisesti metalleissa teräkseen, kupariin ja kultaan. Nousua ennakoidaan edelleen energiasektorille erityisesti Venäjää koskevien rajoitusten ja energiantuotannon heikon tarjonnan vuoksi öljylle, maakaasulle ja uraanille.

 

Sijoittaminen 2023 - uraani on kovaa valuuttaa ilmastonmuutoksen ja sähkökatkojen estäjänä
Sijoittaminen 2023 - uraani on kovaa valuuttaa ilmastonmuutoksen ja sähkökatkojen estäjänä

Sijoittaminen 2023 yhteenvetona

Kokonaisuutena sijoittaminen 2023 tulee olemaan siis haastava ympäristö useimmille sijoittajille; voimme kuitenkin hajauttaa riskejä panostamalla erilaisiin kohteisiin ja toisaalta seuraamalla tarkasti talouden ja geopolitiikan muutoksia. Joku voittaa aina kriisinkin keskellä, toivottavasti olet oppinut jotain omista ja muiden virheistä ja olet nyt valmiina toimimaan!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top