Kaaosteoria

Sijoittajan verotus

Sijoittajan verotus

Sijoittajalle verot on tärkeää hallita, jotta välttyisi turhan kalliilta veroseuraamuksilta. Tässä kirjoituksessa käydään läpi  perusteellisesti sijoittajan verotus Suomessa; saat selville oleellista tietoa mm. osinkojen verotuksesta, osakesäästötilistä, tappioiden vähentämisestä ja hankintameno-olettamasta.

Sijoittajan verotuksen pääkohdat

Sijoittajan verotus kuuluu Suomessa pääomaverotuksen piiriin; pääomatuloa verotetaan 30 % 30 000 euroon asti ja tätä ylittävästä osasta 34 %. Erilaisia sijoittajan verotettavia tuottoja ovat esimerkiksi osingot, myyntivoitot, sijoitusrahastojen tuotot ja osakesäästötilin tuotot.

Sijoittaja voi osakkeiden suhteen käyttää arvo-osuustiliä ja osakesäästötiliä, jotka eroavat toisistaan pääomaverotuksessa; arvo-osuustilillä tapahtuvat myyntivoitot ja osinkojen maksut verotetaan jo kyseisen vuoden verotuksessa, kun taas osakesäästötilillä kaikki tuotot verotetaan vasta silloin, kun tililtä nostetaan varoja pois.

Osakkeiden myynnin verotus

Jos myyt osakkeita, sinulle tulee siitä yleensä myyntivoittoa eli luovutusvoittoa tai myyntitappiota eli luovutustappiota. Saat laskettua tuottosi vähentämällä osakkeidesi myyntihinnasta niistä maksamasi ostohinnan ja mahdollisen varainsiirtoveron sekä voiton hankintakulut eli esim. välityspalkkiot ja toimitusmaksut.

Jos toisaalta olet perinyt tai saanut lahjaksi osakkeesi, luovutusvoitto tai  -tappio lasketaan vähemtämällä luovutushinnasta hankintamenot ja voiton hankintakulut tai hankintameno-olettama. Perintönä tai lahjana hankintamenoksi noteerataan se verotusarvo, mitä on käytetty toimitetussa lahja- tai perintöverotuksessa.

Hankintameno. Voit halutessasi hyödyntää hankintameno-olettamaa laskiessasi luovutusvoittoja tai -tappioita sen sijaan että vähentäisit ostohinnan voiton hankintakuluineen tai verotusarvon lahja- ja perintöverotuksessa. Jos olet omistanut osakkeesi alle 10 vuotta hankintameno-olettama on 20 %  myyntihinnasta ja jos olet omistanut osakkeet vähintään yli 10 vuotta, hankintameno on 40 % myyntihinnasta.

Jos hyödynnät hankintameno-olettamaa, et voi silloin  enää vähentää osakkeiden myyntihinnasta ostohintaa ja voiton hankintakuluja!

Esimerkki.  Olet ostanut osakkeita 3000 eurolla 11 vuotta sitten ja myyt ne nyt 12 000 eurolla pois. Hankintameno on tässä tapauksessa 40 % myyntihinnasta eli 4800 euroa. Luovutusvoitoksi tulee silloin 12 000 euroa – 4800 euroa = 7200 euroa. Tästä maksat 30 % eli 2160 euroa veroja, jos tienaat pääomatuloja alle 30 000 kyseisenä vuotena. 

Luovutustappiot. Jos sinulle tulee luovutustappioita, voit vähentää ne kaikista saamistasi veronalaisista pääomatuloista, kuten kryptovaluuttojen myyntivoitoista, vuokratuloista tai osinkotuloista. Voit vähentää luovutustappiosi seuraavien viiden vuoden verotuksessa, jos sinulla ei ole luovutusvoittoja tai ne ovat pienempiä kuin luovutustappiot.

Pienet myynnit verottomia. Jos olet myynyt osakkeita vuoden aikana korkeintaan 1000 eurolla, vältyt veroilta myyntivoitoistasi. Huomioi kuitenkin että myynteihin lasketaan kaikki vuoden aikana tekemäsi myynnit, kuten esimerkiksi kryptovaluuttojen ja korkosijoitusten myynnit. Verovapaita myyntejä ei kuitenkaan lasketa mukaan.

Osinkojen verotus

Sijoittajan verotus koskee myös osinkoja, mitkä ovat osakkeenomistajien saamia tuotonmaksuja yrityksiltä. Osinkotulojen verotus  vaihtelee sen mukaan, saadaanko osinkoja listatuista vai listaamattomista yhtiöistä. Lisäksi ulkomailta saaduista osingoista verotus vaihtelee riippuen siitä maasta, mistä ne maksetaan.

Listatusta yhtiöstä saadut osingot. Listatusta yhtiöstä eli pörssiyhtiöstä napatut osingot  ovat ehkä se tavallisin väylä hankkia osinkotuloja. Saadessasi osinkoa listatusta yhtiöstä kyseisestä osingosta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % on verotonta tuloa. Käytännössä osinkoa maksava yritys tekee osinkomäärästä 25,5 %:n ennakonpidätyksen ennen sen maksua sinulle. 

Voit vähentää pörssiosakkeiden osinkotuloistasi voiton hankkimiskuluja, kuten erilaisia pankkien omaisuudenhoitopalkkioita. Huomioi kuitenkin että näistä hankkimiskuluista vähennetään ensin 50 euron omavastuuosuus.

Listaamattomasta  yhtiöstä saadut osingot. Astetta mutkikkaammaksi osinkojen verotus  menee listaamattomien yhtiöiden eli pörssin ulkopuolisten yritysten kohdalla. Listaamattomasta yhtiöstä saamasi osinkosi verotetaan tilanteesta riippuen  pääomatulona ja/tai ansiotulona.

Jos saat osinkoa listaamattomasta yhtiöstä korkeintaan 150 000 euroa, osingon jakava yritys ottaa siitä 7,5 %:n ennakonpidätyksen. Jos puolestaan osinkosi ovat suuremmat kuin 150 000 euroa, osinkon maksaja tekee yli menevästä määrästä 28 %:n ennakonpidätyksen.

Saadessasi osinkoa listaamattomasta firmasta osinko jakautuu veronalaiseen pääomatuloon ja/tai veronalaiseen ansiotuloon sekä verottomaan tuloon. Näiden osuudet vaihtelevat osakkeen matemaattisen arvon mukaan; käytännössä se saadaan vähentämällä yhtiön varoista sen velat ja saatu erotus jaetaan yrityksen osakkeiden lukumäärällä.

Sinulle tulevan osinkomäärän ollessa enintään 8 % osakkeiden matemaattisesta arvosta on kyse pääomatulo-osingosta. Osinkomääräsi ollessa enintään 150 000 euroa 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 verotonta tuloa. Puolestaan 150 000 euroa ylittävästä osasta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % on verotonta tuloa. Kaikki samana vuonna listaamattomista yhtiöistä saadut osingot lasketaan yhteen ja maksat verosi tämän yhteissumman mukaan.

Jos osinkosi on puolestaan yli 8 % osakkeiden matemaattisesta arvosta, kyse on silloin ansiotulo-osingosta; tällöin ansiotulo-osingosta 75 % on veronalaista ansiotuloa ja 25 % verotonta tuloa. Käytännössä tässä tapauksessa maksat yleensä korkeammalla veroprosentilla kuin pääomatulo-osingon kohdalla.

Ulkomailta saadut osingot. Ulkomailta saaduista osingoista verotus riippuu,  mistä maasta ne maksetaan. Osinkoja verotetaan samalla tavalla kuin Suomessa, jos ne ovat peräisin EU;n alueelta, Euroopan talousalueen (ETA) maasta tai Suomen kanssa osinkojen verosopimuksen tehneen maan kanssa. Ulkomaisen yhtiön osingoist ei toimiteta ennakonpidätystä ja verosopimuksesta riippuen yritys saattaa periä lähdeveroa.

Jos osinkoa maksava yhtiö sijaitsee EU-/ETA-alueen ulkopuolella ja sillä ei ole verosopimusta Suomen kanssa, osinko on ansiotuloa sekä listattujen että listaamattomien yritysten kohdalla.

Monet maat perivät verosopimuksesta huolimatta enemmän lähdeveroa kuin sopimuksessa on sovittu (15 %). Tälläisissa tapauksissa kannattaa usein hakea lähdeveroa kyseisten maiden veroviranomaisilta, jos kyse on riittävän suurista summista. Esimerkiksi Saksa, Tanska, Norja ja Ranska kuuluvat näihin maihin, joissa joudut tekemään lisätöitä turhien verojen välttämiseksi.

 Jos haluat tietää enemmän osinkosijoittamisesta, kannattaa tutustua tähän kattavaan artikkeliini aiheesta!

SIjoittajan verotus
Sijoittajan verotus kannattaa hallita - voit säästää huomattavasti harkituilla valinnoilla!

Osakesäästötili

Sijoittajan verotus osakesäästötilillä on monelle meistä todella houkuttelevaa; sen kautta pystyt ostamaan ja myymään osakkeita ja saamaan osinko- ja korkotuloja verotuksesi suhteen edullisesti; osakesäästötilin tuottosi verotetaan vasta lunastaessasi varasi pois sieltä. Siinä mielessä osakesäästötili on erittäin kannattava esimerkiksi osinkosijoittajalle tai treidaajalle, koska saat silloin pääomaasi kasvatettua huomattavasti arvo-osuustiliä nopeammin.

Voit sijoittaa osakesäästötilille tässä kohtaa korkeintaan 50 000 euroa varoja – hallitus on kuitenkin hallitusohjelmassaan suunnitellut nostavan talletuskattoa 100 000 euroon. Osakesäästötilille et voi siirtää osakkeitasi tai rahastoja, voit tallettaa sille ainoastaan rahaa.

Pystyt nostamaan osakesäästötililtäsi rahaa milloin tahansa; osakkeitasi et sen sijaan voi siirtää tästä palvelusta pois. Osakesäästötilisi tuottaessa tappioita, pystyt vähentämään tappion pääomatuloistasi vain sinä vuonna, kun lopetat osakesäästötilin. Siinä mielessä riskisimpien sijoituskohteiden paras paikka ei useinkaan ole osakesäästötili, vaan arvo-osuustili toimii silloin paremmin.

Nostaessasi varat osakesäästötililtä ne jaetaan tuottoon ja pääomaan. Pääoma on verotonta, mutta tuottoa puolestaan verotetaan. Pankki hoitaa ennakonpidätyksen automaattisesti puolestasi ja perii ennakonpidätyksen, mikä on 30 % tuotosta. 

Osakesäästötilin tuotto lasketaan erottamalla voiton osuus osaketilin nykyisestä arvosta. Sitten jaetaan voitto tillä olevien varojen käyvällä arvolla ja lopuksi kerrotaan tämä määrä tililtäsi nostamalla euromäärällä.

Esimerkki. Talletat osakesäästötilille  5000 euroa, millä olet ostanut pörssistä osakkeita. Osakkeiden arvo on kohonnut 3000 euroa; tilin varojen nykyinen käypä arvo on siis 8000 euroa ja voitto 3000 euroa. Myyt osakkeita tililtäsi ja nostat 2000 euroa. Veronalainen pääomatulo: (3000 euroa/ 8000 euroa) x 2000 euroa = 750 euroa. Tililtä nostetun summan loppuosa 1250 euroa on pääoman verotonta nostamista.

Osakesäästötilejä sinulle voi olla vain yksi ainoa; jokaisesta ylimääräisestä osakesäästötilistä tulee 10 euron veronkorotus päivää kohti. Pystyt halutessasi vaihtamaan osakesäästötiliäsi toiseen pankkiin suoraan ilman osakkeidesi myymistä tai verojen maksua.

Osinkojen kohdalla et voi hyödyntää osakesäästötilillä osinkojen osittaista verovapautta tai hankintameno-olettamaa toisin kuin arvo-osuustilillä. Tätä asiaa kannattaa punnita tarkkaan miettiessäsi kummalle tilille ostat osinko-osakkeitasi!

Sijoitusrahastot

Sijoittajan verotus sijoitusrahastoissa toimii käytännössä samoilla periaatteilla kuin osakkeiden kohdalla. Sijoitusrahastojen avulla voit sijoittaa monipuolisesti ja hajauttaen esimerkiksi osakkeisiin, korkosijoituksiin tai raaka-aineisiin. Sijoitusrahastot jakautuvat verotuksen suhteen kahteen erilaiseen luokkaan; kasvuosuudellisiin ja tuotto-osuudellisiin. 

Kasvuosuudelliset. Verotuksen suhteen kasvuosuudellinen on sinulle edullisempi; siinä maksat verot vasta rahasto-osuuden myynnin aikaan. Tällä tavalla rahaston sijoittaessa tuottonsa uudelleen rahastoon vuosittain hyödyt huomattavasti vuosien myötä verokarhun pysyessä poissa tuotoistasi.

Tuotto-osuudelliset. Tässä vaihtoehdossa sinulle maksetuista tuotoista on maksettava veroa vuosittain; rahastoyhtiö tekee 30 %n ennakonpidätyksen tuoton maksuhetkellä tilittäen sen suoraan verottajalle. Tuotto-osuudellinen rahasto voi sopia sinulle hyvin, jos haluat itsellesi jatkuvaa passiivista tuloa.

Sijoitusrahaston vaihto. Pystyt vaihtamaan vapaasti  ilman veroja saman sijoitusrahaston sisällä kasvuosuudellisen rahaston tuotto-osuudelliseen ja päinvastoin. Jos sen sijaan vaihdat rahasto-osuuden toiseen rahastoon, joudut maksamaan siitä pääomaveroa mahdollisesta myyntivoitostasi.

Sijoitusrahaston myyntivoiton tai -tappion laskeminen. Sijoitusrahastojen kohdalla myynnin verotus toimii täsmälleen tavoin kuin osakkeiden myynnissä; saat tuottosi siis selville vähentämällä osuuksien myyntihinnasta ostohinna ja voiton hankintakulut. Voit toki vaihtoehtoisesti hyödyntää myös sijoitusrahastoissa hankintameno-olettamaa samaan tapaan kuin osakkeiden kanssa; silloin vähennät osuuksien myyntihinnasta hankintameno-olettaman, mikä on alle 10 vuoden omistusajalla 20 % rahasto-osuuden myyntihinnasta ja yli 10 vuoden omistusajalla 40 % rahasto-osuuden myyntihinnasta.

Voittojen ja tappioiden verotus. Sijoitusrahaston myynnistä saatavat voitot verotetaan pääomatulona kyseisen vuoden verotuksessa. Mahdolliset tappiot vähennetään kaikista pääomatuloistasi ja vähennys voi siirtyä seuraaville 5 vuodelle, jos sinulta puuttuu pääomatulot tai niiden määrä on myyntitappioita pienempi.

Tutustu sijoittajan verotukseen videoltani!

Sijoittajan verotus yhteenvetona

Sijoittajan verotus on Suomessa pääpiirteittäin melko yksinkertaista, mutta toki poikkeuksiakin löytyy. Hyvä puoli sijoittajan kannalta on erilaisten vaihtoehtojen lisääntyminen esimerkiksi osakesäästötilin muodossa, jolloin omien sijoituksien verotusta voi hyödyntää parhaaksi katsomallaan tavalla.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top