Kaaosteoria

Osinkosijoittaminen - passiivista tuloa parhaimmillaan

Osinkosijoittaminen on monelle suomalaiselle rakas muoto ansaita passiivista tuloa osinkojen avulla. Tässä postauksessani pääset tutustumaan osinkosijoittamiseen vahvuuksiin ja heikkouksiin, erilaisiin tyyleihin sijoittaa osinkoihin ja parhaisiin väyliin ammentaa uutta tietoa asiasta. Oivallisesti osinkojen vipuvoimaa käyttämällä voit saada talouteesi kaivattua vapautta – annetaan kasvulle mahdollisuus!

Mitä osinkosijoittaminen on?

Aluksi kannattaa selvittää mistä osingosta oikein on kysymys? Käytännössä osinko on yrityksen tuloksesta maksettava osuus osakkeenomistajilleen. Osinkoa suomalaiset pörssiyritykset jakavat yleensä kerran vuodessa, mutta yhdysvaltalaisista osakkeista osinkoa saadaan vähintään kvartaalettain, joistakin jopa kuukausittain.

Osinkosijoittaminen tarkoittaa kohtuullisen suurta ja mieluiten kasvavaa osinkoa jakaviin osakkeisiin sijoittamista. Yleensä osinkosijoittaminen onnistuu parhaiten, jos ei lyhytnäköisesti katso vain korkeaa osinkotuottoprosenttia, vaan hakee ennemmin tasaisen kannattavaa, vähävelkaista ja vähitellen kasvavaa yritystä.

Kahdella tavalla tuottoa. Osinkosijoittaminen voi antaa sinulle mammonaa kahdella eri tavalla; osinkojen ja arvonnousun kautta. Passiivista ja tasaista tuloa tuovat osingot ja osinkojen kasvaessa vuosien myötä yleensä myös osakkeen arvo kohoaa suunnilleen samaan tahtiin. Osinkosijoittajalle osingot ovat useimmiten se tärkeämpi syy sijoittaa näihin osakkeisiin.

Osinkosijoittamisen hyödyt

Osinkosijoittamisella on runsaasti hyötyjä sijoittajan kannalta: suurimmat edut liittyvät tasaiseen passiiviseen tuloon, kurssien liikkeiden merkityksen vähenemiseen, riskitason pysymiseen hallittuna ja osinkojen uudelleensijoittamiseen.

Tasainen kassavirta. Osinkoyhtiöihin sijoittamalla saat tasaista ja erittäin passiivista tuloa osinkojen muodossa. Käytännössä laadukkaaseen yritykseen sijoitettuasi sinun ei välttämättä tarvitse seurailla kursseja suotta, jos liiketoiminta on ennustettavan vakaata ja kannattavaa. Jos haluat saada itsellesi sijoituksestasi vuokran tyylistä kuukausittaista tuloa, sekin onnistuu! Monet yhdysvaltalaiset osakkeet jakavat osinkonsa kuukausittain; esimerkkejä tälläisistä yrityksistä ovat esimerkiksi Realty Income, Main Street Capital, Gladstone Commercial ja Ellington Financial.

Kurssien liikkeillä ei väliä. Osinkosijoittaminen on siinä mielessä antoisaa, että sinun ei tarvitse seurata päivittäin kursseja ja yrittää ajoittaa sijoituksiasi juuri oikeaan aikaan. Hyviin osinko-osakkeisiin investoimalla voit saada mielenrauhaa itsellesi vuosikausiksi ennustettavan tylsää, mutta varmaa tuloa tuottamaan.

Riskitaso maltillinen. Erittäin myönteinen puoli osinkoa tuottaviin yrityksiin sijoittamisessa on se, että keskimäärin nämä ovat voitollisia, vakiintuneen aseman omaavia ja toimivat defensiivisillä aloilla. Juuri näistä syistä riskitaso on esimerkiksi kasvuyrityksiin sijoittamiseen verrattuna selkeästi alhaisempi ja lisäksi on hyvä hajauttaa sijoituksia useisiin osinkoyrityksiin (10 on jo usein riittävä määrä). Edulliset kasvu-osuudelliset rahastot ja ETF:t ovat usein hyvä keino saada kerralla hajautus kuntoon ilman välitöntä veronmaksua osingoista.

Lumipalloilmiö. Pitkällä aikavälillä korkoa korolle-ilmiön avulla voit saavuttaa todella huomattavia vaikutuksia, jos sijoitat saamasi osingot uudelleen laadukkaisiin osinkoyrityksiin. Erityisesti jos sijoitat osinkoja vuosi vuodelta korottaviin yrityksiin, niin voit huomata osinkotulojesi kasvavan uudelleensijoittamisen ansiosta todella merkittävästi. Jos haluat vielä kiihdyttää vauhtia, niin verotuksellisista syistä sijoittaminen suomalaisiin osinko-osakkeisiin osakesäästötilin kautta ja kasvuosuuksiin rahastoissa ja ETF:issä nopeuttavat vaurastumistasi.

Osinkosijoittamisen hyödyt
Osinkosijoittamisen hyödyt - tasaisesta kassavirrasta lumipalloilmiöön

Osinkosijoittamisen heikkoudet

Osinkosijoittaminen sisältää kuitenkin myös monia heikkouksia, joita kannattaa pohtia huolella ennen sijoittamisen aloittamista. Suurimmat mietinnän kohteet ovat monien laadukkaiden yritysten välttäminen, suurimpien tuottojen jääminen pois, korkean osinkotuoton vaarat, välitön verotus ja osinkopolitiikan muutokset.

Laadukkaiden yritysten välttäminen. Sijoittamalla vain tarpeeksi korkeaa osinkotuottoa tarjoaviin tai vuosittain osinkoaan nostaviin yrityksiin jäät paitsi lukuisista todella laadukkaista ja kannattavista yrityksistä. Esimerkiksi Warren Buffettin perustama Berkshire Hathaway ei ole maksanut osinkoja koskaan, vaan on sijoittanut voittonsa uusiin yrityksiin ja ihan kivasti on firma tuottanut – vuonna 1990 lokakuussa osakkeen arvo oli noin 6000 dollaria ja nyt vuonna 2020 lokakuussa sen arvo on jo yli 300 000 dollaria! Myös Apple ja Amazon ovat tunnettuja vähäisistä osingoista ja nekin ovat tuottaneet silti omistajilleen erittäin massiivista tuottoa.

Suurimmat tuotot jäävät pois. Pelkästään osinkoyrityksiin jäät yleensä pois myös kaikista suurimmista tuotoista, sillä parhaat kasvuyhtiöt voivat tuottaa todella isoja tuottoja vuosien saatossa. Kasvuvaiheessa nämä yritykset laittavat kaikki liikenevät varansa kasvuun ja osinkoja ei silloin todellakaan jaella omistajille. Vuosien kuluessa nämä yritykset voivat innovatiivisuutensa ja rohkeiden visioiden myötä lyödä useimmat turvalliset osinkoyhtiöt mennen tullen. 

Korkean osinkotuoton vaarat. Monet yritykset jakavat houkuttelevan suurta osinkoa tulokseen ja velan määrään suhteutettuna. Jos osingonjakosuhde on pitkään liian korkea, yritys voi velkaantua liikaa, jolloin tulevat osingot voivat helposti romahtaa. Suosittelen tarkkailemaan korkean osinkotuoton osakkeen kohdalla, kuinka osingon määrä on muuttunut viime vuosien aikana, mikä on osingonjakosuhde (alle 75 suositeltavaa, paitsi REIT-yhtiöiden kohdalla) ja miten yritys on tuottanut tulosta.

Välitön verotus. Osingoista maksetaan luonnollisesti pääomaveroa, mutta voit päättää milloin verosi tulevat maksettavaksesi tekemällä omia valintoja. Jos sinulla on tavallisella arvo-osuustililläsi osinko-osakkeita, niin osinkojen tullessa maksat niistä saman vuoden verotuksessa pääomaveroa. Halutessasi voit viivästää osinkojen verovaikutuksia joko ostamalla suomalaisten yhtiöiden osakkeita osakesäästötilillesi tai kasvuosuuksia rahastoista ja ETF:istä. Viivyttämällä verojen maksua yleensä tienaat korkoa korolle-ilmiön kautta reilusti enemmän vuosien varrella.

Osinkopolitiikan muutokset. Yrityksen liiketoiminnassa voi tapahtua muutoksia, jolloin osinkopolitiikka voi muuttua selkeästikin. Esimerkiksi suuren yritysoston kohdalla voi yritys hyvinkin madaltaa osinkonjakosuhdettaan. Jos osinkoa näin saatetaan pienentää, sillä on yleensä negatiivisia vaikutuksia myös osakkeen kurssiin lisääntyneiden myyntien vuoksi.

Osinkosijoittamisen heikkoudet
Osinkosijoittamisen heikkoudet - laatufirmojen puuttumisesta välittömiin veroihin

Osinkojen tuotto sijoitustyylinä

Osinkojen tuotto sijoitustyylinä tarkoittaa käytännössä sitä, että saat siitä kohtuullista tulovirtaa suoraan tilillesi ja voit rahoittaa tällä passiivisella tulolla ainakin osan menoistasi. Suurimmat huomiokohdat sijoitustesi valinnassa tässä mallissa ovat riittävän korkea osinkotuotto, yrityksen kannattavuus ja velkaisuus, riittävä hajautus ja kestävä osingonjakosuhde.

Hyvä osinkotuotto. Kansainvälisesti katsottuna noin 4,0 – 6,0 %:n osaketuottoa voidaan jo pitää hyvänä osinkotuottona. Oleellista on katsoa yrityksen osingon ja osakkeen kurssin kehitystä pitkällä välillä; osinkotuottoprosentti  voi näyttää korkealta, mutta osakkeen kurssin ja varsinaisen osingon alentuessa kyseessä ei ole yleensä hyvä sijoitus pidempään sijoitukseen. Suomessa hyvää osinkotuottoa tarjoavat esimerkiksi Fortum, Capman ja Lassila & Tikanoja, ulkomailla puolestaan hyvää osinkovirtaa suovat mm. The Bank of Nova Scotia, Altria ja IBM.

Yrityksen kannattavuus ja velkaisuus. Osinkoja maksetaan tuloksista, joten ennen sijoittamista osinkoyhtiöön sinun on hyvä tutustua hieman yrityksen tuloksen kehitykseen viime vuosina. Vakaa tulos yleensä takaa vähintään saman suuruista osinkoa myös myöhemmin ja tuloksen aletessa puolestaan kvartaali kvartaalilta on erittäin todennäköistä myös osinkojen aleneminen. Suuri velkaisuus vaikuttaa sekä yrityksen osinkojen määrään, kasvunäkymiin että koko olemassaoloon, joten kannustan todella ottamaan selvää yrityksen velkasuhteesta!

Riittävä hajautus. Osinkoista saamaasi passiivista tuloa voit turvata sijoittamalla riittävän hajautetusti laadukkaisiin osinkoyhtiöihin. Hyvään hajautukseen kuuluu usein se, että sijoitat eri toimialoille ja maantieteellisesti hajautetusti. Noin kymmenellä erilaisella osinkoyhtiöllä saat jo riittävän hajautuksen tarpeeksi turvattuun osinkovirtaan. Toinen vaihtoehto on sijoittaminen hyvää osinkotuottoa antavaan rahastoon tai ETF:ään; yksi hyvä ETF-rahasto on tämä The Global SuperDividend ETF, mikä sijoittaa yli sataan suurta osinkoa tuottavaan kohteeseen noin 0,6 %:n vuotuisilla kuluilla ja reilun 8 %:n osinkotuotolla. Tämä ETF maksaa tuottonsa takaisin kuukausittain, joten kyseessä on siinä mielessä vuokratulon kaltainen tulon lähde.

 Kestävä osingonjakosuhde. Osinkosijoittaminen pidemmän päälle vaatii kestävää osingonjakosuhdetta, mikä yleensä ottaen tarkoittaa noin alle 75 %:n osingonjakosuhdetta suhteessa yrityksen tulokseen. Tätä korkeampi osingonjakosuhde voi vaarantaa tulevat osingot, altistaa lisävelalle ja vaikeuttaa yrityksen kasvumahdollisuuksia. Yhtenä merkittävänä poikkeuksena mainitsisin  kiinteistöalan REIT-yhtiöt, joiden on maksettava tuloksestaan 90 % pois osinkoina omistajilleen.

Näin pärjäät osinkojen tuotto-strategialla!
Näin pärjäät osinkojen tuotto-strategialla - hyvästä osinkotuotosta riittävään hajautukseen

Osinkojen kasvu sijoitustyylinä

Osinkojen kasvun ollessa sijoitustrategia painopiste ei olekaan tämän päivän osinkotuotossa, vaan yrityksen osinkojen kasvuvauhdissa pidemmällä välillä. Tarkoituksena tässä strategiassa on sijoittaa pitkään, jopa vuosikymmenien ajan ja saavuttaa suuret osinkotulot aikanaan vuotuisten osinkojen korotusten avittamina. Toimiakseen parhaiten tämä sijoitustyyli vaatii sinulta osinkojen uudelleensijoittamista kasvavan osinkojen osakkeisiin pitkäjänteisesti.

Osinkojen kasvuvauhti. Käytännössä osinkojen on kasvattava vähintään 4 % vuosi vuodelta, jotta saavuttaisit pitkällä välillä hyviä tuloksia. Suosittelen siis tarkkailemaan yritysten osinkohistoriaa vähintään viiden vuoden ajalta, mieluiten kymmenen vuodena ajalta, jolloin voidaan nähdä jo selkeätä trendiä yrityksen todellisesta tilasta.

Yrityksen tila. Erittäin merkittävä kysymys on se, että onko yrityksellä todellista kasvupotentiaalia kauas tulevaisuuteen? Onko yrityksellä merkittäviä kilpailuetuja kannattavaa kasvua ajatellen kilpailijoihin verrattuna? Esimerkiksi laadukas brändi, erinomaiset tuotteet tai etevä johtaminen ovat asioita, mitkä voivat siivittää yrityksen osinkoja tulevaisuudessa lentoon! Myös yrityksen velkaisuuteen, kannattavuuteen ja yrityksen kokoon on hyvä perehtyä ennen sijoituspäätöstä.

Ei mihin tahansa hintaan. Vaikka ostaisit osinko-osaketta vuosikymmeniksi salkkusi täytteeksi, niin se ei tarkoita sitä että ostaisit sitä aivan mihin tahansa hintaan. Ennen ostopäätöstä on hyvä tarkistaa osakkeen P/E-luku ja kaavailla etukäteen kuinka paljon luku muuttuisi tulevina vuosina tuloksen kasvaessa ennakoitua tahtia. Suosittelen sinua tekemään vaikka parinkymmenen mielenkiintoisen osinko-osakkeen listan ja laittamaan niiden kursseille jonkin alarajan, minkä alittuessa voisit ostaa osaketta alennuksella. Jo alussa tehdyt säästöt kertautuvat vuosien kuluessa todella merkittävästi – voit saavuttaa pilkkimällä isoja tuottoja kärsivällisellä otteella!

Osinkoaristokraatit huomioon. Osinkoaristokraatit ovat yrityksiä, jotka ovat kasvattaneet osinkoaan jo 25 vuotta putkeen, joten niillä on yleensä monia tasaisen kasvun ajureita tukenaan. Useimmat osinkoaristokraateista toimivat defensiivisillä toimialoilla, joten ne toimivat laadukkaasti suhdanteessa kuin suhdanteessa. Tunnettuja osinkoaristokraatteja ovat esimerkiksi Coca Cola Company, McDonalds ja AT&T ja osinkoaristokraatteihin voit tutustua paremmin tässä kirjoittamassani artikkelissa.

Ota osinkosijoittaminen haltuun!

Osinkosijoittaminen on todella suosittua sekä Suomessa, että maailmalla, joten siihen keskittyviä blogeja, kirjallisuutta ja podcasteja löytyy vaikka millä mitalla. Seuraamalla edes jotain näistä seuraavista esittämistäni informaation lähteistä saat selkeää ja syvempää näkökulmaa omaan sijoittamiseesi!

Blogit. Monet suomalaiset sijoitusbloggareista ovat keskittyneet nimenomaan osinkosijoittamiseen. Kokeilemisen arvoisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi jo vuodesta 2013 blogiaan kirjoittanut Osinkokuningas, yksityiskohtaisen tarkasti sijoituksia pohtiva Fyysikon osingot ja pohdiskelevalla tyylillään sijoittamista kartoittava Stoalainen Sijoittaja.

The Little Book Of Big Dividends Tämä Charles B. Carlsonin kirjoittama teos valaisee kattavasti osinkosijoittamisen sielunmaisemaa monipuolisesti ja lennokkaaseen tyyliin kerrottuna. Pitkän ajan osinkostrategian luomiseen saat tästä opuksesta erittäin hyvän alkusykäyksen!

Dividend Talk-podcast. Tässä podcastissa pääset tutustumaan erityisesti kasvavien osinko-osakkeiden valintaan ja ohjelmassa käsitellään aihetta monipuolisesti laidasta laitaan. Dividend Talk painottaa ohjelmassaan eurooppalaisia osinko-osakkeita ja kuinka tehdään laadukasta sijoittamista kasvavien osinkojen yrityksiin. Voit kuunnella lähetystä esimerkiksi Spotifyllä tai Apple Podcastilla. Suosittelen syvästi!

Osinkosijoittaminen lopussa

Osinkosijoittaminen on kokonaisuudessaan hyvä tapa saada passiivista tulovirtaa omaan talouteesi. Suuri kysymys onkin, haluatko saada isohkoa tuottoa jo nyt vai vähän pienempää nyt ja selkeästi suurempaa osinkotulvaa  korkojen kera myöhemmin? Kerro ihmeessä kommentissasi, mitkä ovat omat suosikkisi osinko-osakkeissa! Mielestäni Capman, Ares Commercial Real Estate ja AT&T ovat pitkään salkkuun hyviä valintoja – löydätkö parempia?

Ota osingot haltuun videoideni avulla!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top