Kaaosteoria

5 erilaista firettämisen mallia

Tiesitkö, että ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa saavuttaa taloudellinen riippumattomuus? Todellisuudessa löytyy monta erilaista firettämisen mallia ja tässä kirjoituksessa esittelen niistä viisi mielenkiintoista ja käyttökelpoista vaihtoehtoa. Mukana tässä valiojoukossa on mm. nuuka-, barista- ja hidas väylä firettää!

Nuuka firettäminen

Nuuka firettäminen eli toiselta nimeltään Lean FIRE tarkoittaa nimensä mukaisesti elämistä säästeliäästi matkalla kohti taloudellista riippumattomuutta.

Nuukan firettämisen tavoitteena on usein saavuttaa taloudellinen riippumattomuus nopeasti ja ennen perinteistä eläkeikää. Tämä tarkoittaa, että henkilö pyrkii kerryttämään riittävästi sijoitusvarallisuutta tai passiivisia tuloja, joiden avulla hän pystyy kattamaan elinkustannuksensa ilman säännöllistä palkkatuloa.

Lean FIRE-ohjelman seuraajat pyrkivät vähentämään elinkustannuksiaan radikaalisti eri tavoin. He saattavat valita asumisen pienessä kodissa, käyttää julkista liikennettä tai pyöräillä auton sijasta, valmistaa ruokansa kotona, välttää turhia ostoksia ja käyttää minimalistista elämäntapaa.

Tärkeä osa nuukaa firettämistä on myös korkea säästämisaste. Monet Lean FIREn kannattajat säästävät suuren osan tuloistaan, jopa yli 50 %, ja sijoittavat säästönsä tuottaviin omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin ja kiinteistöihin. Näin he voivat hyötyä korkoa korolle -ilmiöstä ja kasvattaa varallisuuttaan nopeammin.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että nuuka firettäminen ei sovi kaikille. Se edellyttää tinkimistä kulutuksesta ja vaatii kurinalaista taloudenpitoa. Lisäksi eläkkeelle jääminen nuorella iällä vaatii riittävän sijoitusvarallisuuden kerryttämistä, jotta eläkkeellä oleminen on taloudellisesti kestävällä pohjalla.

Barista firettäminen

Seuraava taloudellisen riippumattomuuden malli on Barista firettäminen eli Barista FIRE; silloin tavoitteena on säästää riittävästi, jotta elämää voisi leppoistaa omaan makuun sopivaksi. Tarkoitus ei kuitenkaan ole lopettaa työntekoa kokonaan, vaan tehdä työtä rennommalla otteella osa-aikatyössä tai kevyemmissä tehtävissä. 

Nimensä Barista firettäminen on saanut baristan eli kahvijuomien asiantuntijan työstä,joka saattaa tehdä osa-aikaista työtä taloudellisen riippumattomuuden saavuttamisen jälkeen. Kun henkilö on saavuttanut tietyn tasoisen sijoitusvarallisuuden tai passiivisten tulojen, hänellä on mahdollisuus valita vähemmän vaativa tai mieluisampi työ tai jopa työskennellä osa-aikaisesti, mikä riittää kattamaan elinkustannukset. 

Barista FIRE voi olla houkutteleva vaihtoehto ihmisille, jotka eivät halua täysin luopua työnteosta tai jotka nauttivat tietystä työstä tai ammatista, mutta haluavat silti nauttia enemmän vapaa-ajasta ja joustavuudesta. Se voi myös olla käytännöllinen vaihtoehto, jos henkilö ei ole vielä saavuttanut täyden taloudellisen riippumattomuuden tasoa, mutta haluaa silti vähentää työtaakkaa ja elää stressittömämmin.

Barista firettämisen saavuttaminen vaatii silti tietyn tason taloudellista suunnittelua, säästämistä ja sijoittamista. Ei riitä, että vain vähennetään työaikaa, vaan on varmistettava, että taloudellinen perusta on vahva ja että passiiviset tulot tai osa-aikainen työ riittävät kattamaan elinkustannukset. 

5 firettämisen mallia
5 firettämisen mallia; vaihtoehtoja löytyy niin nopeille, hitaille, rennoille kuin korkean elintason firettäjille!

Hidas firettäminen

Hidas firettäminen eli Slow FIRE on ehkä se kaikista armollisin taloudellisen riippumattomuuden malleista – se korostaa hitaampaa tahtia ja elämästä nauttimista taloudellisen riippumattomuuden tavoittelussa.

Hitaan firettämisen kannattajat uskovat, että elämän nauttiminen ja tasapaino ovat tärkeitä, eikä kaikkien tarvitse pyrkiä äärimmäisen nopeaan taloudelliseen riippumattomuuteen. Sen sijaan he haluavat nauttia nykyhetkestä, tehdä töitä mieluisan ammatin parissa, matkustella ja nauttia elämästä, kun he samalla pyrkivät vähitellen kasvattamaan sijoitusvarallisuuttaan.

Slow FIRE:n filosofia painottaa elämäntyylin ja henkisen hyvinvoinnin merkitystä matkalla kohti taloudellista riippumattomuutta. Se voi sopia erityisesti niille, jotka nauttivat työstään ja eivät halua luopua siitä täysin, mutta haluavat silti varmuuden siitä, että taloudellinen perusta on turvattu ja että heillä on vapaus tehdä valintoja tulevaisuudessa.

On tärkeää huomata, että hidas firettäminen edellyttää kuitenkin edelleen säästämistä, sijoittamista ja taloudellista suunnittelua. Se ei tarkoita taloudellisen vastuun laiminlyöntiä, vaan se tarjoaa joustavamman lähestymistavan taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseksi. 

Runsas firettäminen

Runsaassa firettämisessä eli Fat Firessä painotetaan erityisesti korkeampaa elintasoa ja runsaampaa kulutusta; tässä mielessä tämä malli eroaa huomattavasti perinteisestä firetyksestä, missä säästeliäs elämäntyyli on avainasemassa.

Runsaassa firettämisessä voidaan valita jatkaa korkeapalkkaisia töitä tai ammatteja, jotka tarjoavat mahdollisuuden ansaita enemmän ja elää ylellisemmin. Silloin ei välttämättä rajoiteta itseään tiukkaan budjettiin tai säästämiseen, vaan saatetaan nauttia riemumielin matkustelusta, hienommista ravintoloista, laadukkaista vaatteista ja muista ylellisyyksistä.

Fat FIREn kannattajat uskovat, että taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen ja varhainen eläkkeelle siirtyminen on tavoiteltavaa, mutta he eivät halua luopua nykyisestä elämänlaadustaan ja mukavuuksistaan sen saavuttamiseksi. He näkevät taloudellisen riippumattomuuden keinona nauttia elämästä täysillä ja toteuttaa unelmiaan ilman rahallisia huolia.

Suurin haaste tässä mallissa on tietty suuri tulojen tarve; on oleellista kyetä hankkimaan huomattavia ansioita esimerkiksi korkeapalkkaisten työpaikkojen tai yrittämisen avulla. Lisäksi huomattava kuluttaminen hidastaa melkoisesti taloudellisen riippumattomuuden saavuttamista, kun varoja ei jääkään niin paljon säästöön sijoitettavaksi.

Rento firettäminen

Rento firettäminen eli Coast FIRE tarkoittaa käytännössä sitä, että saavuttaessaan riittävän taloudellisen turvallisuuden, voi hidastaa säästämisvauhtia tai jopa lopettaa säästäminen ja keskittyä elämään nykyhetkessä. Tämä kaikki saavutetaan siksi, että aiemmin säästetty varallisuus voi kasvaa korkoa korolle-ilmiön ansiosta ilman uusia säästöjä.

Esimerkki: Jos henkilö tarvitsee 500 000 euroa saavuttaakseen taloudellisen riippumattomuuden, ja hänellä on jo 400 000 euroa säästöjä, hän voi siirtyä Coast FIRE -vaiheeseen. Hän ei enää tarvitse säästää 100 000 euroa lisää, vaan hän voi antaa olemassa olevan sijoitusvarallisuutensa kasvaa korkoa korolle -ilmiön avulla kunnes saavuttaa täyden riippumattomuuden.

Rennossa firettämisessä voi keskittyä elämänlaadun parantamiseen, matkusteluun, harrastuksiin tai muihin intohimoisiin projekteihin, kun  taloudellinen perusturvallisuus on turvattu. Tämän mallin firettäjien ei tarvitse olla niin tiukasti sidottuja palkkatyöhön tai säästämiseen kuin perinteisessä firetyksessä, mutta heidän on silti tärkeää seurata sijoitustensa kehitystä ja varmistaa, että heidän varallisuutensa kasvaa tarpeeksi kohti täyttä taloudellista riippumattomuutta.

Coast FIRE voi olla houkutteleva vaihtoehto ihmisille, jotka ovat lähellä taloudellisen riippumattomuuden tavoitettaan tai jotka ovat jo saavuttaneet sen osittain. Se tarjoaa joustavuutta ja mahdollisuuden nauttia elämästä ilman tarvetta täyteen taloudelliseen riippumattomuuteen asti.

5 firettämisen mallia yhteenvetona

Erilaisia firettämisen malleja löytyy siis huomattavasti ja niistä löytyy vaihtoehtoja moneen makuun; voit firettää esimerkiksi hitaammalla tai nopeammalla tavalla ja elintason korkeuttakin pystyt säätelemään itse omalla tyylilläsi. Toki voit myös yhdistää useampiakin eri vaihtoehtoja; sillä tavalla pystyt saamaan useampien mallien hyötyjä käyttöösi!

Mikä näistä firettämisen malleista sopisi sinulle parhaiten? Laita kommenttia vaan rohkeasti alle! Oma henkilökohtainen firetystyyli kääntyy puolestaan näistä vaihtoehdoista hitaaseen firettämiseen; nautin itse matkasta enemmän kuin lopputuloksesta!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top