Kaaosteoria

Osinkoaristokraatit

Osinkoaristokraatit ovat monen sijoittajan suosiossa, eikä aivan syyttä! Vähitellen kasvava osinkovirta ja yritysten hyvä asema alallaan muodostavat merkittävän syyn tutustua näihin yrityksiin. Lukumäärältään näitä ei ole valtavasti, joten tavallaan kyse on eräänlaisesta osingonmaksajien valiojoukosta. Tässä artikkelissa esittelen sinulle osinkoaristokraattien määritelmän, hyödyt ja heikkoudet ja opetan sinua valitsemaan näistä ne kaikista parhaat yksilöt omaan salkkuusi. Lisäksi saat tutustua paremmin viiteen erilaiseen vaihtoehtoon.

Mitä osinkoaristokraatit ovat?

  • Vähintään 25 vuotta peräkkäin kasvanut osinko
  • SP 500-indeksiin kuuluvia yrityksiä
  • Yrityksien markkina-arvojen oltava vähintään 3 miljardia dollaria

 

Tämä on alkuperäisen ja kapeamman mukainen määritelmä osinkoaristokraateista ja nykyään yleisessä keskustelussa kaikki vähintään 25 vuotta peräkkäin osinkoaan nostaneet yritykset kuuluvat tähän valiojoukkoon. Lisäksi vähintään 50 vuotta osinkoaan nostaneet yritykset muodostavat osinkokuninkaiden luokan.

Osinkoaristokraattien edut

Osinkoaristokraateilla on lukuisia etuja puolellaan sijoittajan näkökulmasta, joista suurimmat ovat vuosikymmeniä kasvaneet osinkotulot ja yritysten johtavat asemat omalla toimialallaan.

Kasvava osinko. Ehkä suurin sijoittajia kiinnostava etu löytyy vuosikymmeniä peräkkäin kasvaneesta osingosta; sellaista korotusta ei voida tehdä pitkäaikaisesti, jos yritys ei ole aidosti kannattava ja kasvava. Osinkoprosentti ei tämän päivän kurssilla ole välttämättä suuri, mutta vuosien kuluessa sijoitetun summan osinkotuotto kohoaa selvästi.

Johtava asema. Monet osinkoaristokraateista ovat omalla alallaan suurimpien yhtiöiden joukossa ja ne kykenevät menestymään kilpailijoitaan vastaan jo pelkästään kokonsa tuottamien skaalaetujen ansiosta. 

Brändit vahvoja. Lukuisat näistä yrityksistä omaavat todella pitkän historian ja niiden brändit ovat kehittyneet vuosien kuluessa todella vahvoiksi ja kestäviksi. Esimerkiksi Coca Cola, McDonalds, Walmart ja Caterpillar ovat erittäin tunnettuja brändejä alallaan ja siitä on valtavasti etua kovassa kilpailussa.

Defensiivisiä osakkeita. Osinkoaristokraatit toimivat yleensä defensiivisillä sektoreilla, kuten kuluttajatuotteiden valmistuksessa, kaupan alalla tai terveydenhuollon puolella. Defensiiviset yritykset menestyvät yleensä vähintään kohtuullisesti myös talouden huonoina aikoina, koska ne valmistavat tarpeellisia asioita, joita käytetään suhdanteessa kuin suhdanteessa.

Osinkoaristokraattien heikkoudet

Varsinaisia huonoja piirteitä osinkoaristokraateista ei löydy monia; suurimmat heikkoudet liittyvät kasvun vauhtiin ja omien osakkeiden oston rajoituksiin kurssien madellessa liian alhaalla.

Kasvua vähemmän. Jos osinkoaristokraatit nostavat osinkoaan vuosittain, vaikka tulos ei kasvaisi, niin kasvuinvestoinneille jää silloin vähemmän tilaa. Pienempi kasvu voi kostautua tulevina vuosina pienempinä osingonkorotuksina tai markkinaosuuksien häviämisellä.

Omien osakkeiden osto vaikeaa. Yleensä Yhdysvalloissa yritykset suosivat omien osakkeiden ostoja huomatessaan osakekurssien ollessa aliarvostettuja ja näin ne voivat nostaa kurssia korkeammalle tasolle. Osinkoaristokraatit puolestaan laittavat osinkoihin niin suuria summia, että omien osakkeiden ostoon ei riitä samassa mittakaavassa varoja.

Valitse parhaat osinkoaristokraatit

Parhaillaan Yhdysvalloista löytyy 66 mahdollista osinkoaristokraattia, joissa on kuitenkin vielä parempia ja heikompia tapauksia valittavaksi. Seuraavaksi laitan esille joitakin kohtia, joita pohtimalla voit valita ne kaikista parhaat osakkeet omaan salkkuusi.

Osinkosuhde. Kuinka paljon yritys maksaa omasta tuloksestaan osinkoa? Jos vapaata kassavirtaa kertyy paljon ja yritys ei maksa kovin korkeaa osuutta tuloksestaan osinkoina, niin tulevaisuudessa löytyy selkeästi osingon nousemiselle hyvät kestävät perustelut.

Liikevaihto ja tulos. Pitkällä aikavälillä kannattaa ehdottomasti seurata liikevaihdon ja tuloksen kehitystä; yksittäisinä vuosina voi joskus olla kehitys heikompaa, mutta pidemmän päälle kummankin asian pitäisi nousta suotuisasti.

Löytyykö kilpailuetua? Jos osinkoaristokraatit haluavat menestyä kauas tulevaisuuteen, niillä on oltava selkeitä kilpailuetuja eli vallihautoja kilpailijoihinsa nähden. Erityisesti korostaisin kilpailuetuna brändin voimakkuutta – se on  yleensä paljon vahvempi etu kuin esimerkiksi teknologinen etumatka.

Tulevaisuuden näkymät? Yksi oleellinen asia sopivan yrityksen valinnassa on tulevaisuuden näkymät; suosivatko esimerkiksi megatrendit yrityksen toimialaa vai toimiiko se taantuvan liiketoiminnan alalla. Esimerkiksi tietyt osinkoaristokraatit (esimerkiksi ExxonMobil ja Chevron) toimivat öljy- ja kaasuliiketoiminnassa ja pidemmän päälle on ihan hyvä ajatella, kuinka kauan ne voivat menestyä ilmastonmuutoksen ja mahdollisten liiketoimintaa rajoittavien lakien kanssa.

Näin valitset parhaat osinkoaristokraatit
Näin valitset parhaat osinkoaristokraatit

Esittelyssä osinkoaristokraatteja

Tässä kohtaa esittelen sinulle viisi hieman erilaista osinkoaristokraattia; legendaarisen virvoitusjuomayhtiön Coca Cola Companyn, palkanlaskentaan ja henkilöstönhallintaan erikoistuneen Automatic Data Processingin, terveydenhoitoon suuntautuneen Abbott Laboratoriesin, elintarvikkeiden tuottajaan Hormel Foodsin ja elektroniikan taitajan Emerson Electricin.

Coca Cola Company

Tämä virvoitusjuomayhtiö on nostanut osinkoaan jo 57 vuotta putkeen, joten se kuuluu jo osinkokuninkaiden kovaan luokkaan. Ehkä suurin kilpailuetu tällä yrityksellä on sen mahtava brändi – siitä on huolehdittu erinomaisesti jo vuosikymmenien ajan erinomaisen markkinoinnin avulla. Käytännössä Coca Cola tunnetaan kaikkialla maailmassa nimenomaan loisteliaan viestinnän ansiosta.

Erilaisia brändejä tällä yrityksellä on nykyään reilut 500 käytössään, joten kasvu ja tuotto eivät ole tosiaankaan enää pelkästään Coca Colan varassa. Viime vuosina yritys on suuntautunut terveellisempien ja kevyempien vaihtoehtojen tarjoajaksi ja lisäksi se on ilmoittanut valmistavansa pian myös hard seltzereitä eli terästettyjä hiilihapotettuja virvoitusjuomia.

Osinko on noussut viime vuosina melko hyvin, vielä vuonna 2015 se oli kvartaalissa 0,33$ ja nyt vuonna 2020 se on jo 0,41$. Parhaillaan osinkotuottoprosentti on 3,3%, mitä voi pitää hyvänä osinkotuottona ja lisäksi osakkeen kurssi on noussut viime vuosina suotuisasti.

Automatic Data Processing

Automatic Data Processing eli ADP järjestää ohjelmistoillaan asiakkailleen palkanlaskennan ja henkilöstönhallinnan ratkaisuja. Työntekijöitä tällä maailmanlaajuisesti toimivalla yrityksellä on noin 58 000 ja yritys tarjoaa palvelujaan sekä aivan pienimmille yrityksille, että todella suurille firmoille toimialasta riippumatta.

Digitalisaatio megatrendinä on tämän yrityksen suurin kasvuajuri ja viime vuosina ADP:n liikevaihto ja tulos ovatkin kohonneet selvästi; vuonna 2015 liikevaihto oli kvartaalettain noin 11 miljardia $ ja vuonna 2020 se oli jo yli 14 miljardia dollaria. Tulos on samassa ajassa kasvanut vuosittaisesta 1,4 miljardista dollarista 2, 4 miljardiin dollariin ja tulevaisuudessa tulokset mitä todennäköisemmin nousevat selvästi.

Tämän yrityksen osinko on kohonnut viime vuosina todella merkittävästi; vuonna 2015 se oli vielä kvartaalissa 0,49$ ja nyt vuonna 2020 se on 0,91$ kvartaalia kohti eli nousua viidessä vuodessa on 85 % osinkotuottoon!

Abbott Laboratories

Abbott Laboratories toimii laaja-alaisesti terveydenhuollon alalla ja se on tarjoaa esimerkiksi diagnostiikkaa, rinnakkaislääkkeitä, lääketieteellisiä laitteita ja ravintovalmisteita. Yritys on perustettu jo vuonna 1888 ja vuonna 2013 siitä irroitettiin lääkkeiden kehitykseen erikoistunut AbbVie omaksi yhtiöksi.

Terveydenhuolto on yksi suurista megatrendeistä ja se on osaltaan ollut tukena Abbott Laboratoriesien suotuisalle kehityksellä viime vuosina. Yhdessä hyvin hajautetun liiketoimintamallin ja suurien yritysostojen (Alere 2016 ja St. Jude Medical 2017) avulla se on nostanut liikevaihtoaan vuoden 2014 noin 20 miljardista vuoden 2019 30 miljardiin ja tulos on edennyt 2,3 miljardista 3,7 miljardiin dollariin samassa ajassa. 

Osinkokehitys on ollut hyvien tulosten myötä selkeästi nousevassa suunnassa; vuonna 2015 osinkoa napsahti 0,24 $ kvartaalia kohti ja nyt vuonna tulee jo 0,36 $ kvartaalettain. Tulevaisuudessa osingot kohoavat todennäköisesti hyvien kasvuajureiden saattelemana!

Hormel Foods

Osinkoaristokraatit ovat usein todella pitkäikäisiä, eikä elintarvikkeisiin keskittyvä Hormel Foods ole poikkeus tästä säännöstä. Se on saanut alkunsa jo vuonna 1891 ja yritys valmistaa esimerkiksi lihatuotteita, etnisiä ruokia, pakasteita ja säilykkeitä. Kaikkiaan Hormel Foodsin tuotteita myydään noin 75:ssä  eri maassa ja erilaisia brändejä yrityksellä on yli 40 kappaletta käytössään.

Hormel Foods on erittäin defensiivisellä ja kilpaillulla toimialallaan viime vuosina junnannut liikevaihdon suhteen samalla tasolla; vuoden 2015 liikevaihto oli noin 9,5 miljardia dollaria ja nyt vuonna 2019 liikevaihto on noin 9,5 miljardia dollaria. Tulos puolestaan on kasvanut reilusti vuoden 2015 686 miljoonasta dollarista vuoden 2019 980 miljoonaan dollariin.

Osinko on Hormel Foodsilla puolestaan kohonnut melko maltillisesti, vuonna 2014 se oli kvartaalia kohti 0,20 $ ja nyt vuonna 2020 se on 0,2325 kvartaalissa. Osingon tulevaisuus on hieman kyseenalainen mielestäni; jos liikevaihto ei tulevaisuudessa kasva reilusti, se ei tällä yrityksellä välttämättä voi pitkään nousta kannattavalla osingonjakosuhteella.

Emerson Electric

Emerson Electric on keskittynyt tarjonnassaan erityisesti automaatioon ja yritysten ja kotien palveluihin ja laitteisiin ilmanvaihtoon, lämmitykseen, kylmäketjuun ja huoltoon liittyen. Yrityksellä on noin 90 000 työntekijää ja tuotantolaitoksia löytyy noin 200 kappaletta eri puolilta maailmaa. Erilaisia brändejä tällä lukuisia yrityskauppoja vuosikymmenten kuluessa tehneellä yrityksellä on noin 40 kappaletta tällä hetkellä käytössään.

Kasvu on tällä globaalilla yrityksellä ollut viime vuosina melko nihkeää; vuonna 2015 liikevaihto oli noin 16,2 miljardia dollaria ja vuonna 2019 liikevaihto oli kohonnut noin 18,4 miljardiin dollariin. Emerson Electricin tulos on kuitenkin muuttunut samalla ajanjaksolla vuoden 2015 2,7 miljardista dollarista vuoden 2019 2,3 miljardiin dollariin eli tulos ei ole kasvanut liikevaihdon kasvaessa mihinkään!

Osinkoa on nostettu vuosittain, mutta erittäin maltillisin korotuksin tuloksen keskinkertaisen kehityksen vuoksi. Vuonna 2015 osinkoa sai kvartaalissa 0,47 $ ja vuonna 2020 se oli kvartaalia kohti 0,50 $. Pitkällä välillä reipas osinkojen kasvu kaipaisi selkeää kasvua liikevaihdossa ja tuloksessa, muuten Emerson Electric ei välttämättä pysy muiden osinkoaristokraattien kyydissä!

 

Osinkoaristokraatit lopussa

Yhdysvaltalaiset osinkoaristokraatit ovat kokonaisuutena monipuolinen joukko ja siihen mahtuu monen eri toimialan yrityksiä. Kaikki niistä eivät tule pysymään tässä valiojoukossa, joten käytä harkintaa valitessasi parhaita osakkeita omaan salkkuusi. Tältä Wikipedian sivulta pääset itse valitsemaan listalta kiinnostavimmat osinkoaristokraatit tutkittavaksi. Nordnetin Sharevillestä löytyy jopa Osinkoaristokraatit-ryhmä, siitä löytyy hyvää keskustelua asiasta kiinnostuneille. Toivottavasti sait tästä artikkelista hyvän kimmokkeen ottaa itse asiasta enemmän selvää – osinkokahvit pitävät mielen virkeänä!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top