Kaaosteoria

Parhaat kotimaiset osinko-osakkeet 2024

Mitkä ovat ne parhaat kotimaiset osinko-osakkeet 2024? Tässä vertailussa painotin erityisesti osinkoja pitkällä välillä – laadukkaalla osinkoyhtiöllä on suotuisa osinkohistoria ja kohtuullinen osingonjakosuhde. Tähän meitä kaikkia osinkohaukkoja kiinnostavaan aiheeseen saat selvyyttä tästä kirjoituksesta – mukana kuumimpien osinkokoneiden kovassa joukossa on yrityksiä rahoituksen ja tietoliikenteen suunnilta!

Nordea

Laadukkaimmat kotimaiset osinko-osakkeet 2024 lähtee liikkeelle rahoitusalan jättiläisestä eli Nordeasta. Tämä yritys on pohjoismaiden suurin pankki, millä on noin 10 miljoonaa kotitaloutta ja 600 000  yritystä asiakkainaan. Käytännössä Nordean tulosta pitkällä välillä määrittää pohjoismaiden taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys ja esimerkiksi hyvät sosiaaliset turvaverkot, valmiudet digitaalisille muutoksille ja kestävä kehitys satavat Nordean laariin.

Osinko. Nordean osinkotuotto on tässä kohtaa vuoden 2023 ennusteissa 8,4 % ja tuleville vuosille ennakoidaan reilusti yli 8 %:n tuottoja. Osinko on noussut viime vuosina huomattavasti erityisesti korkokatteen kohoamisen ansiosta; vielä vuonna 2020 osinkoja makseltiin 0,39 € osaketta kohti, kun nyt 2024 maksettavan osingon Inderes ennustaa olevan jo 0,96 € osaketta kohti. Osingonjakosuhde on pysynyt Nordealla enimmäkseen noin 70 %:n tietämissä, mitä voi pitää hyvänä lukuna osingonjaon kestävyyttä ajatellen.

Lisäksi kannattaa huomioida Nordeassa ydinvakavaraisuusuhde (CET) – tämä luku on vuodelle 2023 ennustettu noin 16,7 ja se käytännössä merkitsee Nordean omien varojen olevan riittäviä suhteessa taseeseen. Siinä mielessä Nordealla on tarpeeksi puskureita mahdollisten riskien varalta!

Nordea
Nordean osakkeen kehitystä tukevat useat yhteiskunnalliset tekijät pohjoismaissa (Kuva: Nordea)

Innofactor

Seuraava laadukas kotimainen osinko-osake on Innofactor, mikä on keskittynyt liiketoiminnassaan erilaisiin Microsoft-ratkaisuihin. Käytännössä Innofactor auttaa yli 1500 asiakastaan digitalisaatiossa ja pilviteknologian hyödyntämisessä ja Innofactor tarjoaa palveluitaan mm. digitaalisten palveluiden, liiketoimintaratkaisujen, datan ja analytiikan ja kyberturvallisuuden suhteen,

Osinko. Tässä kohtaa Innofactorin vuoden 2023 ennakoitu osinkotuotto on 5,88 % ja seuraavina vuosina osinkotuoton ennustetaan vielä nousevan huomattavasti nykyisestä tasosta. Osingonjakosuhde on ollut viime vuosina enimmäkseen alle 70 %. mikä jättää tilaa investoinneilla ja turvaa osingonjaon kestävyyttä. Innofactorin osinkohistoria ei ole pitkä – yritys alkoi maksamaan vasta vuodesta 2020 lähtien. Osinkoa on maksettu viime vuosina hieman epätasaisesti, mutta trendi on kuitenkin nouseva; vuoden 2020 osinko oli vielä 0,04 €, kun nyt vuodelle 2023 ennakoitu osinko on jo 0,07 €. 

Innofactorin vuoden 2023 ennustettu nettovelkaisuusaste on noin 38,9 %, mikä tarkoittaa yrityksen velkasuhteen olevan hyvällä tasolla. Käytännössä Innofactorilla riittää siis hyvin paukkuja esimerkiksi erilaisiin investointeihin ja osingon maksuun tulevina vuosina. Lisäksi tämän nettovelkaisuusasteen ennakoidaan vielä laskevan huomattavasti nykyisistä lukemista, joten Innofactorilla on siinä mielessä asiat mallillaan!

Oriola

Myös Oriola on kiinnostava kotimainen osinko-osake – tämä firma on mukana lääkealan tukkukaupassa Suomessa ja Ruotsissa. Sen liiketoimintaan sisältyy jakeluliiketoimintaa lääkelogistiikan ja annosjakelupalvelun muodossa, tukkukauppaa reseptivapailla kuluttajatuotteilla ja rinnakkaistuonnilla. Lisäksi Oriola tarjoaa konsultointiliiketoiminnassaan erilaisia asiantuntijapalveluita lääkeyrityksille ja apteekeille.

Osinko. Oriolan vuoden 2023 ennakoitu osinkotuotto on kohtuullinen 5,6  % ja sen ennakoidaan nousevan tästä vielä entisestään tulevina vuosina. Osingonjakosuhde on ollut useimpina vuosina Oriolalla kohtuullisella tasolla; tämä vuosi on tosin poikkeus ennakoidulla  -73,5 %:n osingonjakosuhteellaan. Kuitenkaan ei ole hätää osingonmaksun kestävyydestä, sillä viime vuoden kehno tulos johtui enimmäkseen poikkeuksellisesta liikearvon arvonalentumistappiosta. Osinko on viime vuosina ollut noususuunnassa – vielä vuonna 2020 osinko oli 0,03 €, kun nyt tulevan vuoden 2023 osinko on ennakoitu olevan 0,06 €. 

Huomioitavaa on myös Oriolan uuden strategian osinkopolitiikka; sen mukaan tavoitteena on nostaa osinkoa vuosittain ja jakaa osinkona 2/3 nettotuloksesta. Lisäksi Oriolan nettovelkaantumisaste on parhaillaan miinuksella, mikä tarkoittaa yrityksen olevan nettovelaton ja erittäin vakavarainen mahdollistaen paremmin oivan osingonmaksukyvyn tulevaisuudessa.

Alma Media

Usein media-alalta löytyy antoisia osinko-osakkeita ja Alma Media on tästä oiva esimerkki! Alma Media on syventynyt liiketoiminnassaan digitaalisiin media- ja palveluratkaisuihin; tämän monipuolisen yrityksen tarjontaan kuuluu mm. talous- ja ammattimedioita, rekrytointipalveluita sekä asumiseen ja liikenteeseen liittyviä palveluita. Kokonaisuutena Alma Medialla on mahdollista saada kassavirtaa monesta lähteestä niin taantuman kuin noususuhdanteenkin aikana, joten Alma Median osake on siinä mielessä vakaa sijoituskohde.

Osinko. Alma Medialle on ennakoitu vuoden 2023 osinkotuotoksi 4,6 % ja sen ennakoidaan pysyvän samalla tasolla myös lähivuosina. Osingonjakosuhteen ennakoidaan olevan vuodelle 2023 noin 66.7 % ja myös tulevina vuosina sen ennakoidaan pysyvän kohtuullisissa lukemissa. Osinkohistoria ei ole ollut aivan tasainen viime vuosina, mutta pitkällä välillä osinko on ollut nousutrendissä ja tälle vuodelle on ennakoitu 0,46 €:n osinkoa osaketta kohti.

Viime vuosina Alma Media on saanut vähennettyä velkojaan merkittävästi – vuodelle 2023 nettovelkaantuneisuuden ennakoidaankin olevan noin 57,5 %, mikä on jo hyvällä tasolla. Tulevina vuosina velkasuhteen odotetaan kehittyvän vielä parempaan suuntaan, mikä on positiivista tuloksen ja osinkojen kannalta.

Ota osinko-osakkeet haltuun myös tubessa!

Parhaat kotimaiset osinko-osakkeet 2024 päätepysäkillä

Suomesta löytyy runsaasti laadukkaita osinko-osakkeita, joista on saatavilla kohtuullista osinkoa riskien ollessa kuitenkin maltillisia. Erilaisia oivia osinko-osakkeita löytyy käytännössä jokaiselta toimialalta, joten on mahdollista rakentaa mallikkaasti hajautettu osinkosalkku suhteellisen helpolla. 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top