Kaaosteoria

myynnin verotus Yhdysvalloissa

” Yellow Map” created by Antonio Quagliata, from brand Pexels on Canva.com

Myynnin verotus Yhdysvalloissa - Sales tax ja Nexus

Myynnin verotus Yhdysvalloissa on haastava kokonaisuus, sillä USA:n myyntiveroa Sales Taxia peritään kussakin osavaltiossa tapahtuvista myynneistä vaihtelevin käytännöin. Ei kannata kuitenkaan verotuksen monimutkaisuuden vuoksi jättää lähtemättä myymään Yhdysvaltoihin – tästä kirjoituksesta saat kattavan perusteellisen tietopaketin Sales Taxista, eri osavaltioiden myynnin verotuksesta ja Nexuksesta eli siitä yhteydestä, minkä perusteella sinulta voidaan vaatia USA:n myyntiesi verottamista!

Sales Tax

Sales Tax eli myyntivero Yhdysvalloissa on kulutusvero, jonka osavaltio ja paikallishallinnot määräävät tavaroiden ja tiettyjen palvelujen myynnistä. Toisin kuin arvonlisävero (alv), joka on yleinen monissa muissa maissa, myyntivero kannetaan myyntipisteessä sen sijaan, että se sisällytetään tuotteen hintaan.

Osavaltiotason vero. Jokaisella Yhdysvaltojen 50 osavaltiolla on omat lakinsa, jotka koskevat liikevaihtoveroprosentteja ja verotettavia kohteita. Tämä tarkoittaa, että verokanta ja verotettavat erät voivat vaihdella huomattavasti valtiosta toiseen. Jotkut osavaltiot esimerkiksi vapauttavat päivittäistavarat tai vaatteet myyntiverosta, kun taas toiset eivät.

Paikalliset verot. Osavaltiotason verojen lisäksi monet kaupungit ja maakunnat määräävät myös omia myyntiverojaan, mikä lisää järjestelmän monimutkaisuutta entisestään. Tämä voi johtaa eroihin verokannoissa jopa saman osavaltion sisällä.

Veroprosentit. Liikevaihtoverokannat vaihtelevat tyypillisesti alle 1 prosentista yli 10 prosenttiin sijainnista riippuen. Näitä verokantoja sovelletaan veronalaisten tavaroiden ja palvelujen hankintahintaan.

Verotettavat tavarat ja palvelut. Vaikka useimmat aineelliset hyödykkeet ovat liikevaihtoveron alaisia, palveluiden verotus voi vaihdella. Jotkut osavaltiot verottavat monenlaisia palveluita, kun taas toiset verottavat vain tiettyjä palveluita tai ei ollenkaan. Lisäksi digitaalisia tuotteita ei veroteta lukuisissa osavaltioissa lainkaan, joten kannattaa olla tarkka kunkin osavaltion verotuskäytännöistä.

Veron kerääminen. Kauppiaat ovat vastuussa myyntiveron perimisestä asiakkailta myyntihetkellä ja toimittamisesta asianmukaisille veroviranomaisille. Tätä prosessia voidaan helpottaa myyntipistejärjestelmien tai verkkoalustojen kautta – esimerkiksi Amazonin kautta myydessäsi sinun ei itse tarvitse huolehtia Sales Taxin laskemisesta, keräämisestä ja maksamisesta!

Poikkeukset ja poikkeukset. Tietyt tuotteet, kuten reseptilääkkeet, maataloustarvikkeet tai jälleenmyyntiä varten tehdyt ostot, voivat olla vapautettuja myyntiverosta. Lisäksi jotkin osavaltiot tarjoavat myyntiveron taukoja, joiden aikana tietyt tuotteet ovat väliaikaisesti vapautettu verotuksesta.

Nexus

Yhdysvaltojen myyntiveroon eli Sales Taxiin oleellisesti liittyvä asia on Nexus – käytännössä se on yhteys yrityksen ja osavaltion välillä, mikä luo myyntiveron velvollisuuden. Tämä Nexus voi osavaltiosta riippuen tulla voimaan esimerkiksi fyysisen paikallaolon, taloudellisten tunnuslukujen tai affiliaattien vaikutuksesta.

Fyysinen paikallaolo. Nexus voi muodostua erilaisista paikallisista fyysisen paikallaolon elementeistä: näitä voivat olla esimerkiksi osavaltiossa olevat työntekijät, kiinteistöt, varaston säilyttäminen tai posti-osoitteet. Lisäksi myös erilaisiin tapahtumiin tai messuihin osallistuminen saatetaan laskea syyksi, millä velvollisuus kerätä myyntiveroa muodostuu.

Taloudelliset tunnusluvut. Useimmissa osavaltioissa on myynnin suhteen voimassa taloudellista Nexusta koskevaa lainsäädäntöä – tässä kohtaa ainoastaan Oregonissa, Montanassa, New Hampshiressa ja Delawaressa ei myynnin määrä muodosta yhteyttä Sales Taxin keräämiseen. Suuressa osassa osavaltioita Nexus astuu voimaan, kun vuosittainen myynti ylittää 100 000 dollaria tai 200 kaupankäyntitapahtumaa. Mittavimmillaan voit myydä tuotteitasi Kaliforniassa ja Teksasissa 500 000 dollariin asti ennen kuin sinulle  muodostuu velvollisuus kerätä myyntiveroa asiakkailtasi! Voit löytää kunkin osavaltion taloudellisen Nexuksen tältä Avalaran kattavalta sivulta! 

Affiliaatit. Tietyissä osavaltioissa Nexus voi tulla voimaan myös, jos yritys palkitsee osavaltiossa asuvia ihmisiä siitä, että he ovat viitanneet mahdollisiin ostajiin verkkosivustolla olevien linkkien kautta tai muuten. Tällä tavalla kutsuttuja click-through Nexus-lakeja on lakkautettu viime vuosina useissa osavaltioissa, mutta niitä on vielä yleisesti käytössä erityisesti itärannikon osavaltioiden kohdalla.

Voit tarkemmin tutustua eri osavaltioiden myyntiveron Nexuksiin tällä Avalaran sivustolla. Jos haluat kuitenkin tietää juuri tämän hetken tarkat tiedot tietyn osavaltion Nexuksesta, suosittelen sinua suuntaamaan silloin katseesi kyseisen osavaltion Sales Taxia käsittelevälle sivustolle.

Sales Tax eri osavaltioissa

Myynnin verotus Yhdysvalloissa eroaa huomattavasti eri osavaltioiden kesken; tietyt osavaltiot eivät peri sitä lainkaan, kun taas  korkeimmillaan yhdistetty osavaltion ja paikallishallinnon keräämä Sales Tax voi olla 10 %:n tuntumassa. Seuraavaksi esittelen sinulle olennaisimpia faktoja eri osavaltioiden myyntiveroista!

Missä ei kerätä Sales Taxia? Täysin vapaita osavaltioita myyntiveroista Yhdysvalloissa ovat ainoastaan Oregon, Montana, New Hampshire ja Delaware. Lisäksi Alaskassa ei osavaltio kerää Sales Taxia, mutta paikallishallinto ottaa keskimäärin noin 1.8 % myyntiverona.

Suurimpien osavaltioiden verotus. Yhdysvaltojen asukasluvultaan suurimmassa osavaltiossa Kaliforniassa osavaltion myynnin veroaste  on koko maan korkein 7.25 % ja keskimääräinen paikallishallinnon veroaste on 1.6 % eli yhdistetty veroaste on 8.85 %. Teksasissa puolestaan osavaltion veroaste on 6.25 % ja keskimääräinen paikallishallinnon veroaste on 1.95  %, joten yhdistetty veroaste  siellä on 8.2 %. Kolmanneksi väestörikkaimmassa osavaltiossa Floridassa osavaltion veroaste on 6.00 % ja keskimääräinen paikallishallinnon veroaste 1.00 % eli yhdistetty veroaste on 7.00 %.

Miten löydät osavaltioiden Sales Taxit? Kunkin Yhdysvaltain osavaltion nykyiset myynnin veroasteet voit löytää  helposti esimerkiksi tältä Tax Foundationin sivulta.  Erilaiset paikallishallinnon veroasteet puolestaan ovatkin isomman työn takana – esimerkiksi jo kaupunkeja Yhdysvalloissa on noin 20 000 kappaletta. Käytännössä paikallishallinnon veroasteen laskemiseen, keräämiseen ja tilittämiseen tarvitset jonkin verosovelluksen – parhaita vaihtoehtoja ovat Stripen omistama TaxJar ja Avalara.

Miten laskea, kerätä ja tilittää Sales Tax?

Myynnin verotus Yhdysvalloissa käytännössä vaatii sinulta ja yritykseltäsi useita toimenpiteitä, jos Nexus on muodostunut ja sinun on kerättävä myyntiveroa osavaltioissa.  Seuraavaksi annan sinulle ohjeet, kuinka onnistua Sales Taxin hallinnassa liiketoiminnassasi.

Rekisteröidy verovelvolliseksi. Ensimmäinen vaihe ennen verojen keräämistä on rekisteröityä verovelvolliseksi siihen osavaltioon, mihin on tullut Nexus. Voit liittyä kunkin osavaltion Sales Tax-rekisteriin kyseisen osavaltion Sales Taxiin liittyvältä sivustolta. Muista että tietyissä osavaltioissa sinun on itse rekisteröidyttävä verovelvolliseksi, vaikka tietty verkkoalusta (esim. Amazon tai Etsy) keräisi ja tilittäisi verot puolestasi.  Tästä aiheesta löydät arvokasta tietoa tältä Avalaran sivulta!

Hanki verosovellus. Kuten jo aikaisemmin huomautin, paikallishallinnon verojen laskeminen ei käytännössä onnistu ilman jotain laadukasta Sales Taxiin soveltuvaa ohjelmistoa. Erityisesti TaxJar, Avalara ja Quaderno ovat tunnettuja ja hyvin toimivia verosovelluksia suuremmankin mittaluokan yrittämiseen. Edullisin paketti TaxJarilla kustantaa 19 $ kuussa ja Quadernolla 49 $ kuussa, joten alkuvaiheessa pääset jo pienillä kuluilla liikkeelle.

Arkistoi ja tilitä. Kun olet rekisteröitynyt verovelvolliseksi ja käytät myyntiverotukseen soveltuvaa ohjelmaa, voit alkaa keräämään myyntiveroa asiakkailtasi. Tutki tarkkaan osavaltion Sales Taxin käytäntöjä, kuinka ja milloin arkistoit ja tilität myyntiverosi oikealla tavalla. Osavaltiosta riippuen yleensä myyntiverot arkistoidaan joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain.

Myynnin verotus Yhdysvalloissa

Kaikkiaan siis myynnin verotus Yhdysvalloissa vaatii yrittäjältä syventymistä ja aikaa paneutua aiheeseen huolella – lukuisat osavaltiot ja paikallishallinnot erilaisine verotuskäytäntöineen eivät päästä todellakaan helpolla! Onneksi useimmat aloittelevat yrittäjät Suomesta eivät joudu Yhdysvaltojen myynneissään Sales Taxin kanssa tekemisiin, sillä myyntiveroon tarvittavat taloudelliset yhteydet vaatisivat jo huomattavia myyntimääriä tai liikevaihtoa.

Toivottavasti sait tästä kirjoituksesta apua omalle kohdallesi! Itsekin alan kohta myymään tuotteita Yhdysvaltoihin, joten halusin perehtyä myyntiverotukseen perinpohjaisesti, jotta voisin keskittyä sitten huolettomammin ydinosaamiseeni. Mitä mieltä olet aiheesta – laita ihmeessä kommenttia ja voit tottakai voit laittaa minulle kysymyksiä!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top