Kaaosteoria

Suomen verotus verrattuna muihin maihin

” River by Building Against Sky” created by Ryhor Bruyeu / EyeEm, from brand Getty Images on Canva.com

Suomen verotus verrattuna muihin maihin - tiukkaa eloa

Suomen verotus verrattuna muihin maihin on isompaa kuvaa tarkastellessa korkealla tasolla – erityisesti tuloja ja kulutusta verotetaan meillä ankaralla kädellä. Tässä kirjoituksessani laitetaan Suomen veroasteet tiukan tarkkailun alle – veroasteita vertaillaan globaalisti sekä tulojen, kuluttamisen, pääomien ja yrittämisen suhteen!

Tuloverotus

Tuloverot ovat Suomessa pitkällä välillä olleet suunnilleen samalla tasoilla eri tuloluokilla. Veronmaksajien artikkelin mukaan esimerkiksi noin 2550 euron kuukausituloilla tuloveroprosentti on liikkunut noin 22-24 %n välillä viimeisen reilun vuosikymmenen kuluessa ja noin 6400 euron kuukausituloilla tuloveroaste on ollut noin 37-39 %.

 Hallitus on hallitusohjelmansa mukaisesti keventämässä työn verotusta ja suurituloisten verotus on keventymässä eniten vuonna 2024. Veronmaksajien kirjoituksen mukaan keskituloisen 3840 euroa kuussa tienaavan verotus pienenee 0,6 prosenttiyksikköä, pienipalkkaisen 2000 euroa kuussa ansaitsevan 0,9 prosenttiyksikköä ja suurimmillaan kevennys on 14000 kuukausiansioilla 1,2 prosenttiyksikköä. 

Suomen verotus verrattuna muihin maihin vaihtelee tuloverotuksessa huomattavasti riippuen ansaittujen tulojen määrästä; matalammalla tulotasolla Suomen tuloverotus on vielä kohtuullista verrattuna verrokkimaihin, mutta ylimmissä tuloluokissa tuloja verotetaan Suomessa ankaralla otteella. Veronmaksajien tilastojen mukaan 31 000 € vuodessa ansaitsevan tuloveroaste on Suomessa 22,5 %, kun vertailtavissa OECD-maissa on alhaisella tasolla esimerkiksi Sveitsissä 11,1 %:n, Alankomaissa 13,0 %:n ja Yhdysvalloissa 15,1 %.n lukemissa, Huomattavasti Suomea enemmän puolestaan rällä tulotasolla verotetaan Ranskassa 26,6 %:n, Italian 29,9 %:n, Saksan 30,3 %:n ja Tanskan 32,4 % tuloveroasteilla.

Keskituloiselta noin 49 000 euroa vuodessa ansaitsevalta veloitetaan Suomessa tuloveroa noin 31,3 %  ja tässä tuloluokassa matalimpia tuloveroasteita ovat Sveitsin 13,8 %, Yhdysvaltojen 18,6 % ja Viron 21,3 %. Suomea enemmän puolestaan verotetaan tässä tuloluokassa Tanskassa 35,2 %.n, Italiassa 35,9 %:n ja Belgia 36,7 %:n lukemilla. 

Erittäin suurella tulotasolla 150 000 euron vuosituloilla Suomi on aivan kärkipäässä tuloveroasteen korkeudessa 47,8 %n veroasteellaan. Matalimmassa päässä vertailumaissa ovat tasaverotukseen luottava Viro 21,3 %:n, Sveitsi 24,2 %:n ja Yhdysvallat 32,3 %n veroasteillaan. Suomea korkeampi veroaste tässä tuloluokassa on ainoastaan Italiassa 50,4 %n ja Belgiassa 52,0 %:n lukemilla!

 

Kulutusverotus

Erilaiset kulutusverot ovat suuressa roolissa useimpien valtioiden verotuksessa ja myös Suomessa kulutusverot muodostavat huomattavan osuuden verokertymästä. Parhaillaan Suomessa tuotteita ja palveluita verotetaan arvonlisäveron muodossa 24 %:n yleisellä verokannalla. Matalimmilla verokannoilla verotetaan esimerkiksi 14 %:n veroasteella elintarvikkeita ja ravintola- ja ateriapalveluita ja 10 %:n veroasteella henkilökuljetuksia, liikuntapalveluita, lääkkeitä ja majoituspalveluita.

Arvonlisäverotusta ollaan korottamassa Suomessa lähiaikoina: hallitus on Elinkeinoelämän keskusliiton artikkelin mukaan nostamassa 10 %:n verokannasta 14 %:n verokantaan kaikki tavarat ja palvelut lukuunottamatta sanoma- ja aikakauslehtiä.

Suomen verotus verrattuna muihin maihin on myös kulutusveroissa korkeahkolla tasolla. Eurofiscaliksen artikkelin mukaan useimmissa Euroopan maissa arvonlisäveroprosentti on Suomea matalammalla tasolla; esimerkiksi Sveitsissä arvonlisäveroaste on 8,1 %, Saksassa 19 % ja Ranskassa 20 %. Hieman korkeampia veroasteita on puolestaan hyvinvointivaltioissa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa 25 %:n veroasteilla. Eniten kulutusta verotetaan Euroopassa yllättäen Unkarissa, missä arvonlisäveroaste on 27 %.

Globaalilla tasolla tarkastettaessa suomalaisten kulutusta verotetaan todella ankarasti. Pwc:n artikkelin mukaan yleisesti katsottuna kulutusta verotetaan eniten juuri pohjoismaissa ja vähiten anglosaksisissa maissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa myyntivero on osavaltiosta riippuen 2,9 – 7,25 &:n välillä ja tietyissä osavaltioissa ei kulutusta veroteta lainkaan! Kiinassakin arvonlisäveroaste on korkeintaan vain 13 % , Japanissa 10 % ja Australiassa 10 %.

Arvonlisäveroasteet Euroopassa vuonna 2024
Arvonlisäveroasteet Euroopassa vuonna 2024 (Kuva: Eurofiscalis)

Pääomatulojen verotus

Myös pääomatuloja verotetaan Suomessa – erilaisia pääomatuloja ovat mm. vuokratulot, luovutusvoitot, osinkotulot ja tietyt korkotulot. Tässä kohtaa Suomessa pääomatulon veroprosentti on 30 % 30 000 euroon asti ja 34 % yli 30 000 euron pääomatuloista. Huomioitavaa on kuitenkin, että pääomatuloja on saatavilla myös pienemmällä verotuksella esimerkiksi listaamattomien yritysten osinkojen kohdalla – silloin veronalaisen tulon osuus voi jäädä 25 prosenttiin osinkotulosta, jolloin ehtojen täyttyessä osinkoja verotetaan vain 7,5-8,5 %:lla 150 000 euroon asti.

Suomen verotus verrattuna muihin maihin on pääomatulojenkin verotuksessa todella kireällä tasolla – Euroopassa Suomen pääomatulojen verotus on Tax Foundationin artikkelin mukaan  kolmanneksi korkeinta Tanskan (42 %) ja Norjan (37,8 %) jälkeen. Monessa Euroopan maassa ei ehtojen täyttyessä veroteta pääomatuloja; näihin valtioihin kuuluvat Sveitsi, Belgia, Tsekki, Luxemburg, Slovenia, Turkki ja Malta. Suurimmissa Euroopan maissa korkein pääomatulon veroprosentti on Saksassa 26,4 %, Isossa-Britanniassa 20 %, Italiassa 26 % ja Ranskassa 34 %.

Myös globaalilla tasolla Suomen pääomatulojen verotus on kovalla tasolla; esimerkiksi tämän Pwc:n kirjoituksen mukaan pääomatulojen veroprosentti on yksityishenkilölle Yhdysvalloissa 20 %, Brasiliassa 22,5 %, Kiinassa 20 % ja Nigeriassa 10 %.

Yritysverotus

Yritysverotus on Suomessakin keventynyt huomattavasti viime vuosikymmeninä – syynä tähän on erityisesti tiukka kilpailu investoinneista eri maiden kesken. Tässä kohtaa Suomen yhteisöjen eli osakeyhtiöiden ja osuuskuntien tuloveroaste on 20 %. Muissa yritysmuodoissa puolestaan maksat yrityksen tuloveron omassa henkilökohtaisessa verotuksessasi.

Euroopan maihin verrattaessa Suomen yritysverotus on kilpailukykyisen matalahkolla tasolla. Vähiten yrityksiä verotetaan Euroopassa Tax Foundationin artikkelin mukaan Unkarissa (9,0 %), Bulgariassa (10,0 %) ja Irlannissa (12,5 %). Muissa pohjoismaissa yritysveroprosentti on Ruotsissa 20,0 %, Norjassa 22,0 % ja Tanskassa 22,0 %. Suurimmat Euroopan taloudet rokottavat yrityksiä enemmän – Saksassa veroaste on 29,9 %, Isossa-Britanniassa 25,0 %, Ranskassa 25,8 % ja Italiassa 27,8 %.

Globaalilla tasollakin Suomen yritysverotus on yrittämiseen ja investointeihin kannustavalla tasolla. Yritysvero on tämän Pwc:n kirjoituksen mukaan esimerkiksi Yhdysvalloissa osavaltiosta riippuen noin 21-33 %, Qatarissa 10 %, Kiinassa 25 %, Japanissa 23,2 % ja Australiassa 25-30 %.

Suomen verotus verrattuna muihin maihin kokonaisuutena

Kokonaisuutta tarkastellen Suomen verotus verrattuna muihin maihin on kireällä tasolla; erityisesti yksityishenkilöiden verorasitus on korkeaa tulo-, kulutus- ja pääomaverojen kohdalla. Yritysten verotus on puolestaan astetta keveämpää osakeyhtiöiden ja osuuskuntien kohdalla. Tulevaisuudessa Suomessa tulojen verotuksen on ennakoitu keventyvän ja kulutusverotuksen kiristyvän – katsotaan mitä tapahtuu verotukselle huoltosuhteemme heikentymisen ja tuottavuuskehityksen junnaamisen vaikutuksesta?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top