Kaaosteoria

Miten sijoitan käytännössä - sijoitusstrategiani pikälle tulevaisuuteen
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jos haluat saavuttaa jotain suurempaa sijoittamiseltasi, on hyvä luoda jonkinlainen tiekartta menestykseen. Samaan lopputulokseen voi tunnetusti päästä usealla eri tavalla ja käytettyjen keinojen olisi hyvä olla juuri sinulle sopivia. Tässä kirjoituksessani esittelen oman todella pitkän ajan sijoitusstrategiani, mikä on luotu erityisesti suurta tavoitettani taloudellista riippumattomuutta varten.

Postauksen alussa laadin ensin karkean yksinkertaisen sijoitussuunnitelman, missä selvitän mm. taloudellisen nykytilanteen, budjettini, riskinsietokykyni ja sijoitustavoitteeni. Tämän lujan perustan luomisen jälkeen selvitänkin sitten perinpohjaisen sijoitusstrategiani, millä lähden määrätietoisen järjestelmällisesti kasvattamaan varallisuuttani seuraavina vuosikymmeninä. Suosittelen tutustumaan tähän kirjoitukseen syvällisesti – taatusti tulet saamaan joitakin uusia vinkkejä omaan sijoittamiseesi!

Sijoitussuunnitelma

Alkuun teen siis yksinkertaisen sijoitussuunnitelman, minkä pohjalta voin realistisella otteella luoda pätevän sijoitustrategiani. 

Budjettini. Kaikkiaan tuloja minulle tulee kuukausittain noin 2860 euroa – ehdottomasti suurin osuus 2470 euroa on vartijan työstäni, mutta myös esimerkiksi sijoituksista tulee jo mukavasti lisätuloja. Menoni puolestaan ovat noin 2760 euroa, joista lainat muodostavat suurimman erän 1650 euroa kuukausittain – lisäksi autoilun kulut ovat mittavat 500 eurolla kuussa. Budjettini on tuloistani vähennettyinä menoillani siis 100 euroa plussan puolella, josta summasta laitan säästöön 100 %.

Varallisuuteni. Parhaillaan nettovarallisuuteni eli kokonaisomaisuuteni vähennettynä kaikilla veloilla on 5895 euroa. Suurin omaisuuseräni on omistusasunto Hauholla (100 000 €) ja muuta varallisuutta löytyy erityisesti osakkeista (12 405 €) ja kryptovaluutoista (9390 €). Velkojen puolella suurin taakkani on asuntolainani, missä on vielä 80 683 € makseltavana. Lisäksi autolaina (8518 €) ja huonot velat (30 299 €) aiheuttavat välillä vakavaa miettimistä öisin.

Riskinsietokykyni. Kestän riskiä erittäin hyvin ja aikaisempien lamakausien aikana kurssien romahtaessa en ole juurikaan myynyt, vaan ollut pikemminkin ostolaidalla. Ymmärrän kaikkeen sijoittamiseen kuuluvan erilaisia riskejä ja huomioin ne sijoituspäätöksissäni. Suuri osuus sijoituksistani voi olla siis esimerkiksi osakkeissa tai kryptoissa tavoitellessani korkeaa tuottoa.

Sijoitustavoitteeni. Ehdottomasti suurin ja merkittävin sijoitustavoitteeni on taloudellinen riippumattomuus, mihin kohdallani vaaditaan noin miljoonan euron nettovarallisuus. Tämän tavoitteen yritän saavuttaa noin 15 vuodessa, joten useimmat sijoitukseni tulevat olemaan erittäin pitkäaikaisia ja korkeariskisiä. Lisäksi pieniä tavoitteita tulee matkan varrella – ensimmäinen sellainen on säästää sopiva käsiraha seuraavaa autoa varten.

Sijoitusstrategiani

Kovista tavoitteistani johtuen sijoitan enimmäkseen korkeamman riskin osakkeisiin ja kryptovaluuttoihin. Nämä omaisuusluokat ovat tuottaneet historiallisesti erinomaisesti, mutta niissä esiintyy huomattavasti volatiliteettia kurssien hinnoissa talouden tilasta riippuen. Juuri siitä syystä sijoitankin näihin sijoitusmuotoihin pitkäjänteisesti vuosikymmenten aikajänteellä, jolloin kurssien vaihteluilla ei ole niin paljoa merkitystä. Lisäksi teen sijoitussalkustani hieman tasapainoisemman hajauttamalla sijoituksiani myös kiinteistöihin ja korkoihin – näiden tuotot eivät yleensä suoraan seuraa osakemarkkinoiden tuottoa, jolloin voin ansaita myös osakemarkkinoiden laskukaudella kohtuullista tuottoa.

Osakkeet

Osakesijoittamiseen panostan suurimmat pelimerkit – 50 % kaikista sijoituksista laitan osakkeisiin ja rahastoihin. Korkean tuoton lisäksi osakkeissa kiehtoo myös niiden helppo kaupankäynti; varsinkin suurempien yritysten osakkeita voi ostaa ja myydä milloin vain oikealla markkinahinnalla. Käytän enimmäkseen kolmea sijoitustyyliä osakkeideni valitsemiseen: osinko-, kasvu- ja pienyhtiöihin sijoittaminen ovat ehdottomasti tärkeimmät keinot valita helmet keskinkertaisuuksista.

Osinkosijoittaminen. Tämä sijoitustyyli on ollut käytössäni pisimpään ja siinä viehättää erityisesti sen antamat passiiviset tulot, jotka voi uudelleensijoittaa takaisin osinkovirran kasvattamiseksi entisestään. Ensisijaisesti etsin osinkosijoittamisessa  yrityksissä jatkuvia osinkojen korotuksia osingonjakosuhteen ollessa kuitenkin maltillisella tasolla – osinkojen tulisi nousta vuosittain noin 4%, jotta nämä osakkeet pääsisivät osinkosalkkuuni. Lisäksi etsin myös korkean tuoton osinko-osakkeita, joissa osinkotuottoprosentti on vähintään 7%, osingonjakosuhde on korkeintaan 75 % ja velkataso on maltillinen.

Kasvusijoittaminen. Omassa salkussani ei ole vielä juuri todellisia kasvuyrityksiä, mutta kasvusijoittaminen tulee olemaan todella merkittävässä osassa tulevaisuudessa kohdallani. Salkkuni kasvuyhtiöiden tulee hyötyä megatrendeistä, omata laadukkaat tiimit, sisältää selkeitä kilpailuetuja ja näyttää tarkkoja merkkejä kasvusta. Lisää kasvusijoittamisesta voit oppia tästä kirjoittamastani artikkelistani! 

Pieniin yhtiöihin sijoittaminen. Tunnetun tuottoisa sijoitustyyli on keskittyä pieniin yhtiöihin ja se löytyy myös minun keinoistani valita osakkeita ja rahastoja salkkuuni. Pienyhtiöitä ei seurata analyytikoiden keskuudessa niin paljoa kuin suurempia yrityksiä, joten niiden hinnoittelusta voi löytää selkeää alennusta sijoittajan eduksi. Lisäksi suuret rahastot ja eläkevakuuttajat eivät yleensä voi sijoittaa näihin pieniin yrityksiin kokonsa vuoksi, joten siitäkin syystä ne ovat keskimäärin hinnoiteltu edullisemmin. Valitessani pienyhtiötä salkkuuni kiinnitän erityisesti huomiota sen liiketoiminnan kestävyyteen (onko esimerkiksi riippuvainen yhdestä suuresta asiakkaasta), kilpailuetuihin ja suurimpiin omistajiin.

Sijoitusstrategia
Sijoitusstrategia - osinkosampoja, kuuhun kurkottavia kryptoja ja kivikovia kiinteistöjä

Kryptovaluutat

Kryptovaluuttoihin sijoittaminen on tärkeä osa varallisuuteni kasvattamista pitkällä välillä – uskon vakaasti lukuisien kryptovaluuttojen käyttömahdollisuuksiin tulevaisuudessa ja jo tässä varhaisessa vaiheessa niihin panostamalla voin ehkä nauttia kypsistä tuoton hedelmistä vuosikymmenten päästä. Kryptovaluuttojen osuus sijoituksistani tulee olemaan pitkällä 20 % – riskiä löytyy runsaasti, mutta tuottomahdollisuudet ovat liian valtavat jäädäkseni tältä kuulennolta pois!

80 % isoihin kryptoihin. Valtaosan kryptosijoituksistani tulen laittamaan kooltaan ja laadultaan merkittävimpiin kryptoihin;  esimerkiksi Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Polkadot, Solana ja Uniswap kuuluvat siihen harvalukuiseen joukkoon, mihin investoin seuraavien vuosien aikana merkittävästi. Suurimmilla toimijoilla on tukenaan huomattava määrä kehittäjiä ja faneja, lisäksi ne pääsevät helpommin mukaan tulevaisuudessa suuriin kryptorahastoihin, jolloin niiden arvon voi olettaa kohoavan suotuisasti.

20 % pieniin lupauksiin. Loput 20 % kryptosijoituksistani laitan pienempiin lupauksiin, joiden on erottauduttava jollakin tavalla edukseen muista tuhansista kryptovaluutoista. Markkina-arvoltaan lupausten tulisi olla 10 000 000 – 500 000 000 $ välillä, jolloin niille löytyisi vielä runsaasti kasvunvaraa kysynnän lisääntyessä. Reef on eräs näistä lupauksista, joissa näen pitkän välin suuria kasvumahdollisuuksia – DeFI eli Decentralized Finance tulee tulevaisuudessa muuttamaan rahoitusalaa reippaalla kädellä ja Reef on eräs lukuisista potentiaalisista tekijöistä tässä genressä.

Kiinteistöt

Myös kiinteistöt ovat suuressa roolissa sijoitussalkussani – tavoitteenani on sijoittaa 20 % kaikista säästöistäni tähän omaisuusluokkaan. Alkuvaiheessa panostan kiinteistöihin erityisesti REIT-yhtiöiden kautta, mutta myöhemmin varallisuuteni kasvaessa investoin myös omiin sijoitusasuntoihin.

REIT-yhtiöt. Henkilökohtaisesti tykkään kovasti REIT-yhtiöistä – ne maksavat kovaa tuottoa asioista, joiden toimintalogiikan päälle ymmärrän erittäin hyvin. Näissä yrityksissä on yleensä runsaasti erilaisia kiinteistöjä mukana, joten hajautusta saa kätevästi tuoton juurikaan kärsimättä. Lisäksi REIT-yhtiöitä voi ostaa kätevästi pörssistä, jolloin mitään rahastoihin kuuluvia kuluja ( esim. hallinnointipalkkio, merkintä- ja lunastuspalkkio) ei ole menoa haittaamassa. Suurin omistukseni REIT-yhtiöissä on Ares Commercial, minkä osinkotuotto parhaillaan on yli 8 %, P/E 9 ja liiketoiminta on sopivan monipuolista riskien suhteen.

Omat sijoitusasunnot. Joidenkin vuosien päästä varallisuuteni ollessa vielä nykyistä korkeammalla tasolla, lähden panostamaan omiin sijoitusasuntoihin. Asuntosijoittamisen strategiani tulee olemaan erittäin kokonaisvaltainen eli vuokralaisilleni tarjoan kodin lisäksi vuokranantajana lukuisia muita etuja, joita ei käytännössä vielä kukaan Suomessa anna. Koon puolesta asuntoportfolioni  tulee olemaan monipuolinen – tarvetta on kaikenkokoisille asunnoille pieneistä isoihin neliöihin.

Korot

Korkosijoittaminen ei tarkoita kohdallani todellakaan talletuksia, vaan ehdottomasti myös korkosijoituksistani haen korkeahkoa tuottoa silti maltillisella riskillä. Koroissa sijoitan tulevaisuudessa yrityslainoihin, joissa kokonaisriskit ovat mielestäni huomattavasti pienemmät kuin kulutusluottolainoissa. Vertaislainapalvelu Fellow Financen yrityslainat ovat henkilökohtaisesti kiinnostavin  kohde juuri nyt, joten lähden sieltä liikkeelle pienillä satsauksilla. Kaikkiaan korkotuotteisiin sijoitan 10 % kaikista säästämistäni varoista.

Sijoitusstrategia pulkassa

Tällä tavalla sain sijoitusstrategiani paketoitua kätevästi – nyt vain laitan sen pulkkaan kanssani ja lähden etsimään antoisia tuottoja tutuilta ja vierailta talouden erämailta. Pakettini ei ole täysin kasassa, joten siihen ehkä tarvitsee teippiä ja teräviä leikkauksia jossain vaiheessa; yritän luoda menestystä muiden oppeja hyödyntämällä ja niistä itse muokata jotain aivan ainutlaatuista ja legendaarista. Tämä paketti on luotu muuttumaan vaellukseni aikana moneen kertaan – virheitä tulen tekemään runsaasti ja varmasti, mutta tunnetusti pienillä summilla tehdyt kömmähdykset valmistavat isojen summien onnistumiseen!

Mitä mieltä olet sijoitustrategiastani? Onko maaginen tuoton pulkkani ajelemassa railakkaa vauhtia jyrkänteeltä alas kehnoille ansioille vai voisiko tällä sijoitustyylillä ostaa vaikka joskus lipun avaruuteen muiden uusrikkaiden seuraksi? Laita kommenttia alle ja olisin tietty kiinnostunut myös sinun sijoitustyylistäsi – löytyykö meiltä mitään yhteistä?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Vieritä ylös