Kaaosteoria

Metsärahastot - täyskaato vai sivuosuma?
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Metsärahastot ovat viime vuosina olleet Suomessa suosittu tapa sijoittaa ja niiden avulla jokainen voi saada vaivattomalla tyylillä tuottoa metsistä. Helppouden kääntöpuolella ovat kuitenkin korkeahkot kulut ja heikko likviditeetti – varaudu siis sijoittamaan todella pitkäjänteisesti saadaksesi kohtuullista tuottoa. Tässä postauksessani selvitän sinulle metsärahastojen edut ja heikkoudet ja esittelen erilaisia suomalaisia metsärahastoja. Lisäksi annan täsmävinkit, kuinka sijoittaa menestyksekkäästi metsärahastoihin. Puut kasvavat jo – oletko valmis kasvamaan niiden tahdissa?

Mitä metsärahastot ovat?

Metsärahastot ovat rahastoja, jotka sijoittavat metsiin saaden tuottoa monesta lähteestä. Suurimmat tuotot saadaan yleensä puun myynnistä ja puuston kasvusta. Lisäksi tulovirtaa tulee esimerkiksi metsäkiinteistöjen jalostuksella, maa-aineksen (esim. sora) myynnillä, metsästysoikeuksien myynnillä ja maan vuokrauksella tuulivoimaloille.

Kaupankäynti rajattua. Metsärahastoja voi yleensä merkitä ja lunastaa vain tiettyinä rajattuina ajankohtina, jopa vain muutamana päivänä vuodessa. Tästä johtuen metsärahastoihin kannattaa sijoittaa sellaisia varoja, joita ei tarvitse ottaa pikaisesti käyttöön.

Metsän hallinta täysin rahaston vastuulla. Metsärahastot huolehtivat täysin kaikesta metsäkiinteistöjen hallintaan liittyvistä asioita, kuten metsien hoidosta ja puun myynnistä – sijoittajalta ei siis vaadita mitään!

Metsärahastojen edut

Helppohoitoisuus sijoittajalle. Ei ole olemassa vaivattomampaa keinoa napata metsästä tuottoa kuin metsärahastot – sinulle ei jää mitään työtä, rahastot huolehtivat metsäkiinteistöjen hankinnasta ja jalostuksesta, metsänhoidosta ja puun myynnistä. Tällä tavalla säästäät huomattavasti kallisarvoista aikaasi oman metsätilan hallintaan verrattuna.

Suuruuden ekonomia. Metsärahastot ovat todella merkittäviä toimijoita metsäalalla ja ne voivat saavuttaa huomattavia mittakaavaetuja. Esimerkiksi metsäkiinteistöjen hankinnassa ja alihankkijoiden käytössä taitavalla johtamisella rahastot voivat saada etua pienempiin metsänomistajiin verrattuna.

Vakaa tuotto. Keskimäärin voit saada suhteellisen tasaista tuottoa metsärahastoilla; kulujen jälkeen noin 3-4 %  on yleensä saamasi tuotto pitkällä välillä. Yksittäisinä vuosina voi tulla vaihtelua riippuen esimerkiksi puun myyntien määrästä ja hinnoista tai kuinka paljon on tarjolla metsäkiinteistöjä ostettavaksi.

Hajautushyöty. Muihin omaisuusluokkiin verrattuna metsä tarjoaa hyvää hajautusta, sillä metsärahastojen tuotot eivät käytännössä juurikaan seuraa esimerkiksi osakkeiden kehitystä. Lisäksi omaan metsätilaan verrattuna saat hajautusta sillä, että pääset mukaan yleensä selkeästi monipuolisempiin metsäkiinteistöihin – riskisi vähenee sitä kautta.

Pienillä summilla mukaan! Metsärahastojen ehdoton etu on se, että voit sijoittaa niihin pienimmillään jopa ilman minimisummaa. Oman metsätilan hankintaan puolestaan saisit helposti kulumaan kymmeniä tuhansia euroja, joten metsärahastoilla pääset alkuun huomattavasti nopeammin.

Metsärahastojen edut
Metsärahastojen edut - vähällä rahalla mukaan vakaaseen tuottoon

Metsärahastojen heikkoudet

Tuotossa häviää omalle metsätilalle. Metsärahastot tuottavat keskimäärin heikommin omaan metsätilaan verrattuna, suurimpana syynä on verotukselliset seikat (esim. metsävähennys). Monet rahastot saattavat käyttää myös sellaisia metsänkasvatusmenetelmiä, mitkä eivät aidosti tuota optimaalisesti pitkällä välillä.

Tarjonta ei riitä. Tässä kohtaa metsärahastot eivät enää löydä helpolla Suomesta sopivia metsäkiinteistöjä; tarjolla ei ole juurikaan suuria kokonaisuuksia ja hintataso on korkea kovasta kysynnästä johtuen. Tietyillä metsärahastoilla onkin mennyt juuri tästä syystä vuosituotto pakkaselle, kun sijoittajien varoja on kassassa reippaasti, mutta ei mitään hyviä kohteita investoitavaksi! Monet rahastot ovatkin sopeutuneet muutokseen hankkimalla pienempiä metsäkiinteistöjä ja nappaamalla esimerkiksi Baltiasta sopivia sijoituskohteita.

Likviditeetti heikkoa. Käytännössä voit ostaa ja lunastaa osuuksia metsärahastoista vain tiettyinä ajankohtina, joten nopeaan kauppaan tämä sijoitusmuoto ei millään sovi. Metsärahastoilla on lisäksi yleensä käytössään lisämaksuja, jos lunastat rahastosi liian nopeasti – yleensä suositellaan vähintään viittä vuotta sijoitusajaksi näihin kohteisiin.

Kulut korkeita. Metsänhoidosta ja muusta metsäkiinteistöjen hallinnasta aiheutuu luonnollisesti kustannuksia. Valitettavasti joissakin rahastoissa nämä kulut ovat suuret, joten vertailu eri metsärahastojen välillä on aivan välttämätöntä. Huolellinen paneutuminen kannattaa – isot erot tuotoissa!

Metsärahastojen heikkoudet
Metsärahastojen heikkoudet - kalliita kuluja ja hidasta toimintaa

Suomalaisia metsärahastoja

Suomalaisia metsärahastoja löytyy jo useampia mielenkiintoisia vaihtoehtoja ja niissä on selkeitä eroavaisuuksia toisiinsa nähden. Suurimmat vaihtelut ovat kertasijoitusten määrässä, metsäkiinteistöjen sijainneissa, kuluissa ja sijoitusajassa, joten sijoittajalle riittää pähkäiltävää!

S-Metsärahasto

 • Kertasijoitus vähintään 200 euroa
 • Merkintäpäivä neljä kertaa vuodessa
 • Juoksevat kulut noin 1,54 % (vuosi) ja merkintäpalkkio on 2,0 %. 
 • Lunastuspalkkio on 0 %, jos pidät vähintään 6 vuotta ja korkeimmillaan 4,0 % alle vuoden sijoitusajalla.
 • Ei tuottosidonnaista palkkiota
 • Aiempi tuotto- tai arvonkehitys on vuoden 2016 rahaston aloituksen jälkeen ollut korkeintaan 9,0 % ja alimmillaan – 0,6 % vuodessa.
 • S-Metsärahasto sijoittaa enimmäkseen suomalaisiin metsäkiinteistöihin, mutta myös Baltiaan on panostettu voimakkaasti.

OP-Metsänomistaja

 • Ei minimimerkintäsummaa
 • Tuotto on vaihdellut noin 4 – 11 %:n välillä.
 • Merkintäpalkkio 4,0 % ja vuosittainen hallinnointipalkkio 1,50 %
 • Lunastuspalkkio vähintään 6 vuoden sijoitusajalla on 1,0 %. Sijoitusajan ollessa alle 6 vuotta peritään 3,0 %:n palkkio ja alle kolmen vuoden sijoituksista veloitetaan 5,0 %:n korvaus.
 • OP-Metsänomistaja tienaa puumyynnin ohella merkittävästi tuulivoimapuistojen vuokratuloista. Parhaillaan rahastolla on allekirjoitettuna kymmenen varaussopimusta ja neuvotteluja käydään jatkuvasti uusista sopimuksista.

UB Metsä

 • Minimimerkintä A-sarjaan on 5000 euroa ja korkeimmillaan I-sarjaan jo 1 000 000 euroa.
 • Alle 50 000 euron merkinnöissä merkintäpalkkio on 2 %, alle 200 000 euron merkinnöissä 1,5 % ja vähintään 200 000 euron sijoituksissa palkkio on 1,0 %.
 • Lunastuspalkkio on sijoitusajan ollessa alle 2 vuotta 3 %, ajan ollessa alle 4 vuotta 2 % ja sijoitusajan ollessa vähintään 4 vuotta 1 %.
 • Hallinnointipalkkio vaihtelee sarjasta riippuen noin 1,10 – 1,35 %:n välillä.
 • UB- Metsän tuottokehitys on ollut muihin metsärahastoihin verrattuna erittäin tasaista; se on vaihdellut noin 5,0 – 6,9 %:n välillä vuosina 2016 – 2019.
 • Rahasto on avoinna merkinnöille neljä kertaa vuodessa ja lunastus onnistuu kahdesti vuodessa.
 • UB-Metsän varat sijoitetaan Suomessa sijaitseviin metsäkiinteistöihin ja yhteismetsiin ja tuottoa haetaan erityisesti metsäkiinteistöjen puun myynnistä.

Evli Impact Forest Fund I

 • Rahasto sijoittaa globaalisti listaamattomiin metsärahastoihin – pääset käsiksi kerralla normaalisti vaikeasti saavutettaviin kohteisiin hajautetulla tyylillä.
 • Tarkoitettu selkeästi ammattimaisille ja rajoitetulle joukolle ei-ammattimaisia sijoittajia.
 • Vähimmäissijoitus 100 000 euroa
 • Rahaston toimikausi 14 vuotta – et voi lunastaa varoja ennen kauden loppua. Siitä syystä tämä rahasto soveltuu parhaiten todella pitkäjänteiseen sijoitusstrategiaan!
 • Merkintä- tai lunastuspalkkioita ei tällä rahastojen rahastolla ole käytössä.
 • Juoksevat vuosittaiset kulut vaihtelevat 0,8 – 1,2 %:n välissä.
 • Evli Impact Forest Fund I eroaa selkeästi muista suomalaisista metsärahastoista riski-tuottoprofiililtaan. Tuotot voivat olla reippaasti muita vaihtoehtoja korkeampia esimerkiksi suuremman puuston kasvun ansiosta. Vastapuolena riskiä tulee heikosta likviditeetistä, eri maiden epävakaasta politiikasta ja luonnonolojen muutoksista.

Miten sijoitat metsärahastoihin?

Metsärahastot vaativat hieman syventymistä aiheeseen, jos todella haluat hyvää tuottoa kohtuullisella riskillä. Sijoittamisen onnistuminen vaatii monia asioita, joista esittelen seuraavaksi kulujen vertailun, sijoitusajan miettimisen, kvartaalikommenttien lukemisen ja ajoituksen merkityksen.

Vertaile kuluja. Metsärahastojen kuluissa on merkittäviä eroja toisiinsa, joten ehdottomasti kannattaa tehdä huolellinen vertailu eri rahastojen välillä. Tämän päivän säästetty euro on huomisen satanen!

Mikä on sijoitusaikasi? Keskimäärin metsärahastot suosittelevat vähintään viiden vuoden sijoitusaikaa – ne ohjaavatkin sijoittajia siihen suuntaan korotetuilla lunastuspalkkioina lyhyiden sijoitusaikojen kohdalla. Lisäksi tietyt rahastot vaativat sijoittajia pitämään varojaan reilusti yli 10 vuotta, jolloin sellaiseen kannattaa laittaa vain sellainen summa, jota ei tarvitse ottaa omaan käyttöön ennenaikaisesti.

Kvartaalikommentit haltuun! Rahastonhoitajat antavat kvartaalikommenteissa asiakkailleen erittäin oleellista tietoa rahaston nykyisestä tuottokehityksestä, sijoituspolitiikasta ja merkittävistä tapahtumista neljännesvuoden aikana. Lukemalla niitä saat erittäin hyvän yleiskuvan rahaston nykytilasta, joten sijoittamisesi perustuu silloin enemmän tietoon, ei spekulointiin!

Ajoituksen merkitys. Yleensä puun hinnankehitystä voidaan ennakoida ainakin jonkin verran tulevaisuuteen – jos ennustettavissa on laskevaa trendiä, niin usein on hyvä odottaa hieman eteenpäin parempaa ajankohtaa sijoittamiselle.

Metsärahastot kaatokunnossa

Metsärahastot ovat varsinkin aloittelijalle pehmeä lasku puisten tulojen maailmaan; alkusijoituksiin ei tarvitse omaisuuksia ja kaikki kova työ tehdään sijoittajan puolesta valmiiksi. Nämä rahastot vaativat kuitenkin pitkäjänteistä otetta sijoittamiseen ja tarkkaa kulujen huomiointia onnistuneeseen lopputulokseen päästääkseen. Minulla itsellä ei löydy metsärahastoja salkustani, mutta pohdinnan alla nämä totisesti ovat! Mitä mieltä olet aiheesta – ovatko metsärahastot oiva keino saada vakaata tuottoa vai vain ylihintaista lahonnutta roskaa?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Vieritä ylös