Kaaosteoria

Megatrendit sijoittamisessa - suuria kasvumahdollisuuksia

Megatrendit vaikuttavat valtavasti elämäämme ajatusten, ihmisten ja rahan liikkuessa vaivattomasti maailmanlaajuisesti. Näitä suuria pitkäaikaisia kasvumahdollisuuksia hyödyntämällä voit menestyä hyvin sijoittamisessa kauas tulevaisuuteen. Tässä kirjoituksessani esittelen sinulle tärkeimmät megatrendit ja annan lisäksi vinkkejä, kuinka sijoittaa näihin kasvuajureihin. Tulevaisuus on jo täällä!

Mitä megatrendit ovat?

Megatrendit ovat pitkäaikaisia globaaleja kehityssuuntia ja niiden oletetaan jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen kasvavissa määrin. Käytännössä megatrendien vaikutukset yhteiskuntaan ovat mittavia ja osittain jopa mullistavia. Joskus näiden kehityssuuntien kohdalle voi osua yllättäviä tapahtumia, jolloin megatrendi voi laimeta selvästi aikaisemmasta vireestä.

Ilmastonmuutos ja cleantech

Eräs ehdottomasti suurimmista aikamme megatrendeistä on ilmastonmuutos, mitä ei kukaan ole voinut olla huomaamatta viime vuosikymmenten mullistusten aikana. Toinen ympäristöntilaa huomioiva asia on cleantech eli puhdas teknologia, millä edistetään kestävää kehitystä ja vähennetään yritysten kuormaa ympäristölle. Yhdessä nämä ympäristön tilaan ja näin koko elämäämme voimakkaasti vaikuttavat megatrendit tulevat kestämään todella kauan ja vaikuttamaan monin tavoin arkeemme ja juhlaan.

Päästötön energia. Kaikki sellaiset energiamuodot, mitkä eivät aiheuta hiilidioksipäästöjä, tulevat olemaan mitä todennäköisemmin suuria voittajia energiantuotannossa. Erityisesti aurinko-, tuuli- ja vetyenergia ovat jo nyt sijoittajien suosiossa ja tulevien vuosikymmenten kuluessa ne tulevat viemään osuuksia erityisesti kivihiileltä ja öljyltä. Myös uraani voi päästöttämänä energiana toimia jonkin aikaa energiantuotannossa, mutta siihen liittyvien riskien vuoksi siitä on alettu luopua vähitellen.

Kierrätys. Monia oleellisisen tärkeitä raaka-aineita löytyy maaperästä enää suhteellisen vähäisiä määriä tai niiden kaivaminen tulisi liian kalliiksi. Kierrätys on vastaus tähän visaiseen ongelmaan ja sen käyttö on laajentunut ja syventynyt vuosi vuodelta – sekä ympäristömme että taloutemme hyötyvät siitä!

Vesi. Käyttäessämme erinomaisen laadukasta suomalaista juomavettä voi joskus unohtua, että monin paikoin maailmassa puhtaasta vedestä on huutava pula. Osittain ilmastonmuutoksen aiheuttamasta kuivuudesta ja veden liikakäytöstä johtuen tilanne on ajautunut kriittiseksi esimerkiksi Kaliforniassa, Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä. Jopa noin 4 miljardia ihmistä asuu alueella, missä vuosittain on vajausta vedessä –  hyville ratkaisuille on siis todellakin kysyntää! 

Ikääntyminen

Huomattava megatrendi on myös ikääntyminen, mikä vaikuttaa yhteiskuntien rakenteisiin, talouteen ja tulevaisuudennäkymiin huomattavasti. Työikäisen väestön suhteen supistuessa muuhun väestöön (esim. lapset ja eläkeläiset) se aiheuttaa suurta painetta tehostaa terveydenhuoltoa uudelle ajalle sopivampaan muottiin. Terveydenhuollon palveluita tullaan tarvitsemaan pitempään ja laajemmin kuin aikaisemmin, mutta työntekijöitä ei välttämättä saada riviin riittävästi laadukkaaseen palveluun.

Tiedonkäsittelyn vallankumous. Aikaisemmin lääketieteellistä dataa on ollut hajallaan useissa eri järjestelmissä vaikeasti hyödynnettävissä. Tämä asia muuttuu merkittävästi jo lähivuosina, jolloin sairauksien ehkäisy ja hoito helpottuvat huomattavasti ja turhia kuluja saadaan vähennettyä tehokkailla sovelluksilla. Lisäksi terveydenhuollon ammattilaisten kallisarvoista aikaa säästyy tärkeimpiin asioihin – eli asiakkaiden palvelemiseen.

Kaupungistuminen

Kaupungistuminen on megatrendi, mikä on jatkunut maailmanlaajuisesti jo reilun vuosisadan; alkusykäyksenä voidaan pitää maatalouden tehostumista ja teollistumisen alkua. Suuret kaupunkialueet tulevat tulevaisuudessa keräämään lisäväestöä mm. monipuolisten työmahdollisuuksien, mallikkaan koulutuksen, rikkaan sosiaalisen ympäristön ja runsaan palvelutarjonnan ansiosta.

Asuminen kallistuu. Samalle rajatulle alueelle tullessa runsaasti uusia asukkaita, on erittäin todennäköistä ennakoida asuntojen hintojen jatkavan nousuaan. Sijoittajan kannalta vuokratuotot jäävät yleensä mataliksi näillä korkeiden neliöhintojen alueilla – vastineeksi tyhjiä kuukausia ei ole juuri koskaan ja sijoitusasunnon arvo useimmiten kohoaa vähitellen. Tätä kohonnutta arvoa vastaan voit ottaa sitten halutessasi lainaa seuraavaa sijoitusasuntoa varten. 

Monen ihmisen voi olla hankalaa saada itselleen omistusasuntoa isoissa kaupungeissa, varsinkin jos ei ole toista ihmistä jakamassa kuluja. Näin ollen on helppo ennakoida, että pätkätöiden ja kalliiden asuntojen yhtälössä vuokra-asuminen tulee yleistymään entisestään kasvukeskuksissa. Asumiseen kuluvat kohonneet varat puolestaan ovat pois muusta kulutuksesta.

Ulkona syöminen. Vastapainona yhä pienemmille asunnoille kasvukeskuksissa ulkona syöminen on yleistynyt viimeisinä vuosikymmeninä selvästi maailmanlaajuisesti. Syinä tähän kehitykseen ovat esimerkiksi ajansäästö, sosiaaliset kuviot ja halu kokeilla uusia makuelämyksiä.

Älykäs kaupunki. Kaupungistumisen myötä lisääntyy myös tarve älykkäälle teknologialle; siitä ovat esimerkkejä älykäs valaistus, (säästää energiaa ja lisää turvallisuutta), jätteiden hakeminen oikeaan aikaan (antureiden avulla) ja kaupunkipyörien käyttö. Lisäksi tieto kulkee parhaimmillaan saumattomasti asukkaiden ja erilaisten palveluiden (esim. ravintolat, terveydenhoito ja koulutus) välillä.

Megatrendit sijoittamisessa
Megatrendit sijoittamisessa - robotit ja ikääntyminen???

Digitalisaatio

Digitalisaatio tarkoittaa käytännössä digitaalisen tietotekniikan lisääntyvää käyttöä sekä yksityiselämässä että liiketoiminnassa. Sijoittajalle digitalisaatio tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia vaurastua kasvuajureita seuraamalla.

Digi-infra. Voimistuvaa digitaalista tiedonsiirtoa tukemaan tarvitaan huomattavasti infrastruktuuria; mobiiliverkkoja, datakeskuksia ja valokaapeleita. Esimerkiksi Nokia tulee hyötymään selvästi tästä megatrendistä varsinkin Huawein kärsiessä kansainvälisistä pakotteista.

Yritysten toiminnan tehostaminen. Yritykset hyötyvät runsaasti digitalisaation vaikutuksesta: esimerkiksi verkkokauppa, verkkolaskutus ja digitaalinen markkinointi ovat monelle yritykselle oivia väyliä kohentaa kannattavuutta ja tunnettavuutta. Suomalaisista pörssiyrityksistä digitaalisaatiota edistävät esimerkiksi Talenom (tarjoaa verkkopalveluna mm. kirjanpitoa, laskujen maksua ja palkanlaskentaa), F-Secure (virustorjuntaa ja yksityisyydensuojaa) ja Digia (toteuttaa alustaratkaisuja ja auttaa datan hyödyntämisessä).

Automaatio

Automaatio on sellainen megatrendi, mikä on ollut voimassa jo vuosikymmeninä ja sen vauhti on vain kiihtymässä – emme käytännössä pysty ennakoimaan lähellekään kaikkia sen aiheuttamia muutoksia. Käyttömahdollisuuksia automatisoinnilla on lähes rajattomasti ja tässä seuraavaksi esittelen sinulle muutaman merkittävän soveltamisalueen.

Liikenne. Jo tässä vaiheessa on ollut vuosia koekäytössä täysin autonomisia itsestään liikkuvia autoja ja on vain ajan kysymys, milloin ne sallitaan myös tavallisille kuluttajille käyttöön. Suuria moraalisia kysymyksiä liikkuu tosin autonomisilla autoilla liikkuessa – kenen on vastuu onnettomuuksissa, joissa kuolee joku sivullinen? Myöhemmin myös rahtiliikenne (rekat ja laivat) tulevat autonomisiksi ilman mukana kulkevia ihmisiä – aikaa ja rahaa säästyy reilusti yrityksiltä.

Robottien herääminen. Ne ovat jo täällä – suhteellisen alkeellisina versioina tosin, mutta tekoälyn kiivaan tutkimuksen ja kehityksen seurauksena roboteilla on edessään auvoisa tulevaisuus. Esimerkiksi teollisuudessa, terveydenhuollossa ja armeijassa erilaisilla automaattisilla laitteille on helppo kuvitella monipuolisia kasvumahdollisuuksia. Seurauksena laajamittaisesta automatisoinnista saattaa tosin seurata massatyöttömyyttä, millä on omat suuret vaikutukset yhteiskuntien toimivuuteen.

Miten sijoittaa megatrendeihin?

Kaikki megatrendeistä hyötyvät yritykset eivät oikeastaan ole kelvollisia sijoituskohteita; talous voi olla rempallaan, riskejä otetaan holtittomasti ja palvelutaso voi jäädä kauas toivotusta. Muutamat selkeät vinkit helpottavat selvästi polkuasi läpi laadukkaiden sijoitusten valinnassa.

Hajauta. Ehkä paras keino vähentää riskejä sijoittamisessa on hajauttaminen; jos haluat vaivattomasti laatua, niin megatrendeihin keskittyneet ETF-rahastot ovat monelle se paras valinta. Erilaisia megatrendi-rahastoja on valtavasti ja voit valita esimerkiksi minkä tahansa tässä artikkelissa mainitsemani megatrendin – sille löytyy taatusti oma ETF-rahasto! Tästä Nordnetin kirjoituksesta löydät 20 suosittua megatrendi-ETF:ä, vertailu kannattaa!

Etsi kilpailuetu! Jos sijoitat yksittäiseen yritykseen, kannattaa ehdottomasti hakea salkkuun sellaisia vaihtoehtoja, joilla on selkeitä kilpailuetuja muihin samalla alalla oleviin verrattuna. Tälläisiä vallihautoja erityisesti laadukas brändi, pitkät patentit, teknologinen etumatka ja laadukas johtaminen.

Pitkäjänteisyys valttia. Megatrendit ovat todella pitkäikäinen ilmiö, mutta niiden tulokset eivät välttämättä näy heti tässä hetkessä. Halutessasi kovia tuloksia, sinun on viisasta sijoittaa kärsivällisesti ja kurinalaisesti – palkkiot tulevat aikanaan, jos eteen ei tule valtavia yllättäviä mullistuksia.

Megatrendit yhtenä kappaleena

Megatrendit tulevat siis vaikuttamaan valtavasti elämäämme ja niistä voimme hyötyä sijoittamalla megatrendeistä hyötyviin yrityksiin ja rahastoihin. Parhaiten nautit pitkäaikaisista panostuksista näihin kasvuajureihin, sillä korkoa korolle-ilmiön kautta suurimmat voitot saavutat vasta vuosikymmenten päästä. Minusta megatrendeihin sijoittaminen on voittava valinta – mitä mieltä olet lukijani, kannattaako lähteä seilaamaan trendien mukana kohti aamunkoittoa?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Vieritä ylös