Kaaosteoria

Kevytyrittäjyys - helpompaa tulojen hankintaa

Kevytyrittäjyys avaa mahdollisuuksia myydä omaa työtä laskuttaen asiakkaita erilaisten laskutuspalveluspalveluiden avulla – näin voit harjoitella yrittäjämäistä toimintaa pienemmällä vaivalla ja riskillä. Tässä kirjoituksesta saat tietää, mitä kevytyrittäjyys tarkoittaa, kenelle se sopii parhaiten, millaisia vakuutuksia tarvitaan ja mitä on kevytyrittäjyys Y-tunnuksella.

Mitä on kevytyrittäjyys?

Kevytyrittäjyys on yrittäjämäinen väylä myydä omaa työtä laskuttaen asiakkaita laskutuspalveluyrityksen kautta. Hankit ensin oman liikeidean ja vastaat työsi markkinoinnista, myynnistä ja toteutuksesta itse ja laskutuspalveluyrityksen harteille jäävät laskutus, kirjanpito,  palkkasi maksu ja ennakonpidätys. 

Kevytyrittäjyyttä voidaan tehdä kahdella erilaisella tavalla; ilman Y-tunnusta tai Y-tunnuksella eli toiminimen kautta. Käytännössä näistä kahdesta vaihtoehdosta kevytyrittäjyys ilman Y-tunnusta on aloittelijalle vaivattomampi, mutta toisaalta Y-tunnuksella tehty kevytyrittäjyys antaa mahdollisuuksia lukuisiin verotuksellisiin hyötyihin.

Kenelle kevytyrittäjyys sopii?

Käytännössä kevytyrittäjyys voi sopia ihmisille monissa erilaisissa tilanteissa; se saattaa olla passeli ratkaisu esimerkiksi yrittäjyyden kokeilemisessa, oman työn myynnissä, yrittämisen helpottamisessa tai epäsäännöllisten tulojen hankkimisessa.

Keino kokeilla yrittäjyyttä. Kevytyrittäjä voi testata oman liikeidean kantavuutta helposti ilman oman yrityksen hallintaan kuuluvia paperitöitä esim. kirjanpitoon liittyen. Alussa voit kokeilla ilman suuria kuluja esimerkiksi myydä palveluitasi asiakkaille ja saada tätä kautta arvokasta tietoa ja taitoa yrittämiseen liittyen. Jos kevytyrittäjyydellä saat tarpeeksi tulosta aikaan, voit myöhemmin kokeneempana tekijänä perustaa sitten oman yrityksesi onnistuneen kokeilun ansiosta!

Oman työn myynti. Kevytyrittäjyys on oiva väylä ansaita oman työsi antimien myynnillä – käytännössä tämä malli sopii parhaiten tuottamiesi palvelujen myyntiin. Esimerkiksi lukuisat taiteilijat, konsultit, sisällöntuottajat ja graafikot myyvät palveluitaan asiakkailleen kevytyrittäjänä. Tuotteiden myynti ei yleensä sovellu kevytyrittäjyyteen laskutuspalveluiden käytäntöjen vuoksi; käytännössä voit myydä ainoastaan itse valmistamiasi tuotteita, mitkä ovat tehty asiakkaiden tilausten perusteella. Suosittelen tutustumaan eri laskutuspalveluiden käytöntöihin tuotteiden myynnin osalta, niissä on huomattavasti eroavaisuuksia.

Yrittämisen keventäminen. Moni yritteliäs ihminen haluaisi ansaita myymällä palveluitaan, mutta ei vaan ole kiinnostunut tai halua käyttää aikaansa yrittämiseen kuuluviin kirjanpidon tai verotukseen. Kevytyrittäjä ilman Y-tunnusta et ole kirjanpitovelvollinen ja laskutuspalvelu huolehtii veroistasi, kun olet ensin lähettänyt verokorttisi kevytyrittäjyyttä varten. Tällä tavalla voit keskittyä paremmin oman työsi tuottamiseen ja myyntiin aikaa vievien hallinnollisten asioiden vähentyessä.

Epäsäännölliseen ansaintaan. Myös laskuttaessasi asiakkaita satunnaisesti vain silloin tällöin, kevytyrittäjyys sopii silloin mainiosti; ei todellakaan välttämättä kannata perustaa yritystä vain muutamien satunnaisten laskutusten vuoksi. 

Kevytyrittäjyys
Kevytyrittäjyys onnistuu esimerkiksi Ukon palvelussa ilman Y-tunnusta tai sen kanssa toiminimellä

Kevytyrittäjyyden työttömyysturva

Kevytyrittäjien työttömyysturva eroaa palkansaajista, sillä lähtökohtaisesti kevytyrittäjät tulkitaan yrittäjiksi – mahdollisten työttömyysetujen saamiseen vaikuttaa erityisesti se, katsotaanko yrittäminen päätoimiseksi vai sivutoimiseksi? Päätoimisuutta arvioidaan työhön käytetyn ajan perusteella, sillä työttömyystukia saadakseen ihmisellä on oltava vapaa työmarkkinoiden käyttöön.

Päätoiminen kevytyrittäjä. Jos sinut tulkitaan päätoimiseksi kevytyrittäjäksi, saadaksesi parempaa työttömyysturvaa (ansiopäivärahaa) sinun oltava ollut yrittäjäkassassa vähintään 15 kuukautta ja samalla hankkien YEL-vakuutuksen (vähintään 14 088 €). Voit hakea tukea myös jälkisuojaoikeudella vanhasta palkansaajakassastasi, jos 15 kuukautta yrittäjäkassassa ei vielä ole täyttynyt. Voit saada työttömyysturvaa myös, jos sinulla on jokin muualta hankittu työttömyysvakuutus käytössä.

Jos edellä mainitut asiat eivät täyty, voit saada Kelan tarjoamia peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea riippuen työssäoloehdon täyttymisestä.

Sivutoiminen kevytyrittäjä. Jos työskentelet sivutoimisena kevytrittäjänä, voit saada ansiopäivätahaa palkansaajakassastasi, jos olet työskennellyt palkkatöissä vähintään 6 kuukautta ennen työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden aikana ja tehnyt vähintään 18 tuntia viikossa. Muussa tapauksessa voit hakea Kelan työmarkkinatukea itsellesi.

Jos haluat tutustua paremmin kevytyrittäjän työttömyysturvaan, tämä Ukko.fi:n artikkeli antaa sinulle oivat eväät matkallesi!

Kevytyrittäjän vakuutukset

Kevytyrittäjyys voi olla sisältää erilaisia vakuutuksia, joista merkittävin  on yrittäjän eläkevakuutus. Muita laskutuspalveluiden tarjoamiin sopimuksiin kuuluvia vakuutuksia ovat mm. vastuuvakuutus, tapaturmavakuutus ja oikeusturvavakuutus.

Yrittäjän eläkevakuutus. Ainoa kevytyrittäjän vakuutus, mikä voi olla pakollinen, on yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus. Tämän vakuutuksen tarvitset, jos työtulosi kevytyrittäjänä ovat yli 8574,45 euroa vuodessa (vuonna 2023) ja olet toiminut yrittäjänä vähintään neljä kuukautta. Jos olet alle 18-vuotias tai yli 67-vuotias, sinun ei kuitenkaan ole pakollista ottaa YEL-vakuutusta. Vuosittaista työtuloa määriteltäessä työtulon on oltava se palkka, mikä vastaavasta tehtävästä olisi maksettava, jos sen tekisi joku ulkopuolinen ammattilainen osaamistasi vastaavalla ammattitaidolla. Tämän YEL-vakuutuksen voit hankkia joko laskutuspalvelulta tai eläkevakuutusyhtiöiltä. Lisää tärkeää tietoa YEL-vakuutuksestä löydät tästä Yrittäjien artikkelista.

Vastuuvakuutus. Laskutuspalveluiden palveluun kuuluu yleensä vastuuvakuutus, mikä kattaa kevytyrittäjän asiakkaille ja ulkopuolisille koituneita vahinkoja. Tässä vakuutuksessa on käytössä useimmiten maksimikorvaussumma ja kevytyrittäjällä on omavastuuosuus vahinkoja kohden.

Tapaturmavakuutus. Myös tapaturmavakuutus voi tulla mukana laskutuspalvelua käyttäessä; se voi korvata esimerkiksi sairaanhoito- tai kuntoutuskuluja ja pysyviä haittoja. Tämän tapaturmavakuutuksen voit ottaa halutessasi myös esimerkiksi suoraan vakuutusyhtiöistä, jos haluat turvata kevytyrittämistäsi.

Oikeusturvavakuutus. Monet laskutuspalvelut sisältävät myös oikeusturvavakuutuksen; se voi kattaa erilaisia kevytyrittäjän työhön liittyviä oikeudenkäyntikuluja tiettyyn summaan asti. Oikeusturvavakuutuksenkin kohdalla on useimmiten käytössä omavastuu kustannuksista ja tämä vakuutus on erityisen hyödyllinen tehdessäsi merkittäviä sopimuksia asiakkaidesi kanssa.

Kevytyrittäjyys toiminimellä

Kevytyrittäjyys toiminimellä antaa sinulle mahdollisuuden yrittää omalla toiminimellä, jolloin voit saada käyttöösi lukuisia verovähennyksiä. Näitä Y-tunnuksella saatavia todella arvokkaita veroetuja ovat mm. liiketoimintaasi kuuluvien menojen vähentäminen veroista, ALV-alarajahuojennus alle 30 000 vuotuisella liikevaihdolla ja 5 %:n yrittäjävähennys.

Erityisen suurta hyötyä saat kevytyrittäjyydestä toiminimellä, jos sinulle kertyy suuria menoja liiketoimintaasi esimerkiksi palveluiden tai tuotteiden hankinnoista. Lisäksi voit säästää huomattavasti laskutuksessa, sillä toiminimen kautta et joudu maksamaan työnantajamaksuja.

Ulkoistat kirjanpidon ja verotuksen. Kevytyrittäjyys toiminimellä eroaa tavallisesta toiminimellä yrittämisestä siinä, että tällä tavalla ulkoistat käytännössä kirjanpidon ja verotuksen suoraan laskutuspalvelun vankoille harteille. Kirjanpidossa tehtäväksesi jää käytännössä kuittien lähettäminen palveluun ja verotuksessa laskutuspalvelut huolehtivat yleensä ALV- ja veroilmoituksista puolestasi.

Parhaat vaihtoehdot. Suomesta löytyy useita laskutuspalveluita, mitkä tarjoavat mahdollisuuden lähteä kevytyrittäjäksi toiminimellä. Erittäin suosittu vaihtoehto on Ukko Toiminimi, millä voit mm. lähettää ja vastaanottaa laskuja rajattomasti kuukausihinnalla ja saada kirjanpidon ja verotuksen ulkoistettua yksinkertaisesti. Edullisimmillaan tämä palvelu kustantaa 22 €/kk +ALV ja hintavimmillaan yli 50 000 € liikevaihdolla 88 €/kk + ALV.

Toinen hyödyllinen laskutuspalvelu on OP Kevytyrittäjä, mikä hoitaa  kätevästi kirjanpidon ja veroilmoitukset puolestasi. Hinnoittelultaan tämä palvelu veloittaa 5 % + ALV myyntitapahtumaa kohti ja myyntisi ylittäessä kalenterivuoden aikana 30 000 €, loppuvuodelta ei tule mitään kuluja.

Kevytyrittäjyys maaliviivalla

Kokonaisuutena kevytyrittäjyys mahdollistaa tulojen hankkimisen yrittäjämäisesti helpohkolla tavalla kirjanpidon ja verotuksen ollessa ulkoistettuna. Kääntöpuolena kaikkea liiketoimintaa ei voi tehdä kevytyrittäjänä ja toisaalta verotuksen suhteen varsinainen kevytyrittäjyys ilman Y-tunnusta ei ole kaikista kannattavinta.

Mitä mietteitä sinulla on kevytyrittäjyydestä? Laita kommenttia alle tai suoraan sähköpostiini janne.soikkeli@kaaosteoria.fi

4 ajatusta aiheesta “Kevytyrittäjyys – helpompaa tulojen hankintaa”

 1. Kiitos kattavasta kirjoituksesta kevytyrittäjyydestä. Olemme toisinaan ystäväni kanssa harkinneet kevytyrittäjyyttä, koska tykkäämme molemmat tehdä käsitöitä ja varsinkin ystäväni on todella ahkera neuloja. Ehkäpä kevytyrittäjyys ja laskutuspalvelun käyttäminen voisivat olla hyvä tapa kokeilla yrittämistä. Hyvä tietää, että myöhemmin voi kuitenkin myös perustaa oman yrityksen, jos asiakkaita riittää, vaikka aloittaisi kevytyrittäjänä.

  1. Janne Soikkeli

   Kiitos kommentistasi, Ada! Kevytyrittäjyydellä on tosiaan hyvä lähteä liikkeelle kokeilemaan tulojen hankkimista vähän pienemmillä paperitöillä. Jos ei kokeile siipiään, ei voi koskaan oppia lentämään!

 2. Kiitos perusteellisesta selvityksestä. Olen miettinyt vapaan toimittajan hommia sivutyönä. Mikäli ymmärrän oikein, se voisi istua hyvin tähän kevytyrittäjä-konseptiin. Tutkin asiaa tarkemmin tekstisi inspiroimana.

  1. Janne Soikkeli

   Kiitti arvokkaasta kommentistasi! Vapaan toimittajan työ tosiaan onnistuu hyvin kevytyrittäjänä, kyse on silloin ennen kaikkea itse muille tuotetusta palvelusta.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top