Kaaosteoria

Kehittyvät markkinat sijoittamisessa - riskit haltuun ja tuottoa tupaan!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kehittyvät markkinat sijoittamisessa sisältävät aimo annoksen rivakkaa kasvua, mutta vastineeksi myös riskit ovat näissä nopeasti muuttuvissa talouksissa huomattavia. Tässä kirjoituksessa pääset tutustumaan kehittyvien markkinoiden ominaisuuksiin etuineen ja riskeineen ja merkittävimpiin kehittyviin talouksiin sijoittajan näkökulmaa painottaen.

Mitä kehittyvät markkinat tarkoittaa?

Kehittyvät markkinat ovat kehittymässä olevia talouksia kohti kehittyneiden maiden tasoa. Kehittyvillä markkinoilla otetaan asteittain käyttöön uusia menetelmiä taloudessa esimerkiksi kaupankäynnin, investointien ja liikkuvuuden helpottamiseksi. Lähtötasoltaan nämä taloudet vaihtelevat maatalouteen painottuvista yhteiskunnista huomattavista pidemmällä kehityskaaressa oleviin teollisempiin talouksiin – näillä kehittyvillä markkinoilla on kohtuullinen infrastruktuuri olemassa teineen ja tietoliikenneyhteyksineen, riittävän hyvä hallinto yhteiskunnan pitämiseen järjestyksessä ja selkeästi kehittyneitä talouksia suurempaa kasvua.

Kehittyvien markkinoiden ominaisuuksia

Kehittyvien markkinoiden ominaisuuksia ovat erityisesti matala tulotaso, korkea kasvu, siirtymätalous, valuuttojen volatiliteetti ja kehittymättömät rahoitusmarkkinat.

Matala tulotaso. Kehittyvät taloudet ovat elintasoltaan kehittyviä maita matalammalla tasolla; esimerkiksi bruttokansantuote henkilöä kohti oli  Yhdysvaltain dollareissa kehittyvissä  talouksissa  vuonna 2020 Intiassa 1900 $ ja Indonesiassa 3870 $. kun taas esimerkiksi kehittyneessä Suomessa se oli samana vuonna 49 040 $.

Korkea kasvu. Kehittyvien markkinoiden kasvu on todella reipasta kehittyneisiin valtioihin verrattuna – keskimäärin niiden vuosittainen kasvu on noin 5 – 8 %. Tässä ripeässä kasvussa kehittyneet markkinat jäävätkin auttamatta jälkeen – yli 3 %:n on korkeamman tulotason maissa jo saavutus!

Epävakaus. Et voi tietää juuri mitään varmaa kehittyvissä markkinoissa: valuuttojen arvostukset heittelevät huomattavasti, hallinnon linja on usein arvaamaton ja monesta tärkeästä raaka-aineesta ja ruoasta voi tulla pulaa. Lisäksi useat kehittyvät maat ovat huomattavia raaka-aineiden tuottajia, jolloin niiden suuret hinnanvaihtelut vaikuttavat suoraan talouden toimintakykyyn.

Suuria muutoksia yhteiskunnassa. Epävakautta yritetään vähitellen vähentämään asteittaisilla muutoksilla ottaen enimmäkseen mallia kehittyneistä maista – esimerkiksi kaupan esteitä supistetaan, oikeuslaitosta kehitetään edistyksellisemmäksi ja palveluiden merkitystä talouksissa kasvatetaan mittavammaksi.

Ikärakenne suosiollinen. Useimmilla kehittyvillä mailla on erittäin suosiollinen ikärakenne talouden kasvattamista ja kestokykyä ajatellen – nuoria on huomattava määrä suhteessa vanhempaan väestöön, mistä syystä on työvoimaa on tarjolla riittävästi. Toisaalta suuri nuorien ikäluokkien määrä altistaa yhteiskunnallisille kriiseille, jos ei ole saatavilla tarpeeksi työpaikkoja.

Kehittyvien markkinoiden piirteitä
Korkea kasvu, epävakaus ja yhteiskunnan suuret muutokset ovat kehittyvien markkinoiden ominaisuuksia.

Kehittyvien markkinoiden edut

Kehittyvät markkinat sijoittamisessa tarjoavat lukuisia positiivisia puolia; niihin kuuluvat mm. suuri kasvu, hajauttaminen ja valuuttakursseista hyötyminen.

Suuri kasvu. Todellakin kehittyvät taloudet kasvavat erittäin huomattavalla vauhdilla, jolloin tänään näihin markkinoille sijoittamalla voidaan saada makean kypsiä hedelmiä vuosien päästä. Ripeä kasvu johtuu erityisesti matalahkosta lähtötasosta, suosiollisesta työvoiman tarjonnasta ja mittavista investoinneista näihin kasvutalouksiin.

Hajauttaminen. Kehittyville markkinoille sijoittamalla hajautat tehokkaasti; pääset mukaan uusille kasvaville markkinoille, jolloin kokonaisriskisi sijoittamisessasi pienenee. Tehokkaaseen hajauttamiseen kuuluu luonnollisesti sijoittaminen useisiin erilaisiin kehittyviin talouksiin; näin vältyt ylimääräisiltä riskeiltä, joita voisi tulla panostaessasi vain yhteen ainoaan riskiseen kehittyvään markkinaan.

Valuuttakursseista hyötyminen. Erilaisilla valuuttakurssien vaihteluilla on mahdollista saavuttaa huomattavaa hyötyä sijoittaessasi nouseviin talouksiin – yleensä eurojen tai Yhdysvaltain dollarien ollessa vahvassa arvostuksessa voit saada edullisesti sijoituksia kehittyvien maiden kohteista, sillä yleensä niiden valuuttojen arvostus on heikompaa vahvoihin euroon ja dollariin verrattuna.

 

Kehittyvien markkinoiden haasteet

Kehittyville markkinoille sijoittaessasi on erittäin tärkeää huomioida olennaiset haasteet, mitkä eroavat selkeästi kehittyneisiin markkinoihin sijoittamisesta. Painavia heikkouksia kehittyvissä talouksissa ovat erityisesti poliittinen riski, puutteellinen informaatio, kaupankäynnin hankaluudet, likviditeetin puute ja kohonnut konkurssiriski.

Poliittinen riski. Useimmat kehittyvistä talouksista muuttuvat yhteiskuntina nopealla sykkeellä – sijoittajan kannalta epämiellyttäviä päätöksiä verotuksen ja kaupankäynnin suhteen voi tulla yllättäen. Esimerkiksi Kiina on viime vuosina päätöksillään vaikeuttanut huomattavasti länsimaisten yritysten toimintaa maassaan ja kryptovaluuttojen käyttö, omistaminen ja louhinta on kielletty maassa.

Puutteellinen informaatio. Sijoittajan kannalta kehittyvien maiden sijoittaminen vaatii usein vaivannäköä; esimerkiksi yritykset eivät useinkaan laita nettiin tarkkoja tietoja tuloskehityksestään. Lisäksi kehittymättömien kirjanpitomallien ja korruption vuoksi julki tuodut luvut voivat olla täysin hatusta vedettyjä – todellisen varman tiedon saaminen yrityksestä on monesti erittäin haasteellista.

Kaupankäynnin hankaluudet. Useilla kehittyvillä  markkinoilla on oma pörssi, mutta usein niiden tarjonta on suhteellisen suppeaa. Lisäksi näiden pörssien osakkeisiin sijoittaminen on yleensä ulkomaalaisille sijoittajille vaikeaa, sillä niissä on erilaisia rajoituksia ja vaatimuksia ulkomaisille sijoittajille.

Likviditeetin puute. Monien kehittyvien talouksien pörsseissä vaihdettavat osakkeet kärsivät heikosta likviditeetistä eli niitä ei vaihdeta riittävästi pörssissä. Näin ollen omistettuja sijoituksia voi olla hankala myydä puutteellisen kysynnän vuoksi ja äkillisen rahantarpeen tullessa on mahdollista joutua myymään omat sijoituksensa reilusti alemmalla hinnalla.

Kohonnut konkurssiriski. Kehittyvien markkinoiden yrityksillä on paljon haasteita keskinkertaisesta infrastruktuurista poliittiseen riskiin, joten kokonaisuutena niillä on kehittyneisiin maihin verrattuna selkeästi suurempi riski ajautua konkurssiin. 

Yhteenveto

Kokonaisuudessaan kehittyvät markkinat sijoittamisessa antavat mielekkään vaihtoehdon päästä mukaan kasvaville markkinoille edullisilla hinnoilla. Kääntöpuolena tietysti riskit ovat mittavia, joten aloittelijalle usein ovat kustannustehokkaat ja hajautusta tarjoavat ETF-rahastot ja passiiviset rahastot se paras vaihtoehto lähteä mukaan rajatulla riskillä. Joka tapauksessa maailman muutokset edistyvät kiihtyvällä tahdilla, joten kehittyvien markkinoiden tuotot  saattavat hyvinkin muotoutua mittaviksi seuraavien vuosikymmenten aikana – oletko mukana vai jäätkö tästä kasvujunasta pois?

Henkilökohtaisesti olen sijoittanut kehittyville markkinoille rahastojen muodossa eläkevakuutuksen kautta – vielä melkein kolme vuosikymmentä varsinaiseen eläkeikääni aikaa, uskon hyvinkin tässä ajassa rahastojeni arvon moninkertaistuvan. Lisäksi aion sijoittaa tulevaisuudessa myös valittuihin yksittäisiin osakkeisiin, jotta saisin vielä lisää tuottoa laatuyhtiöistä.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Vieritä ylös