Kaaosteoria

Kassavirtasijoittaminen - tasaista passiivista tuloa
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Haluatko ansaita suhteellisen tasaista passiivista tuloa säännöllisesti? Silloin kassavirtasijoittaminen voi sopia hyvin kuvioihisi – sen avulla voit vaurastua vakaalla tyylillä monipuolisilla vaihtoehdoilla. Tästä postauksestani saat selville parhaat keinot saalistaa säännöllistä kassavirtaa sijoituksistasi; niihin kuuluvat asuntosijoittaminen, osinko-osakkeet, korkosijoittaminen ja oma yritys.

Asuntosijoittaminen

Kassavirtasijoittaminen asuntojen kautta on jo lukuisten suomalaisten sijoittajien suosiossa ja seuraavien ydinasioiden avulla pääset jyvälle tästä betoniseinien ja arkkitehtuurin helmien ihmemaasta!

Pitkän ajan näkymät. Asuntojen vuokrauksessa sijainnilla on valtava merkitys – kehittyvät alueet ovat yleensä laadukkaita sijoituskohteita hyvän vuokralaistarjonnan ja kohoavan vuokratason ansiosta. Syrjäisemmän alueen sijoitusasunnossa vuokratuotto voisi olla toki korkeampi, mutta kuinka helposti löytäisit sinne uuden vuokralaisen? Lisäksi tälläisten asuntojen korjauslainoihin on usein vaikeaa saada lainaa pankeista tai ainakin korkokustannukset kasvavat.

Omarahoitus ja lainanlyhennys. Sijoitusasunnon lainan omarahoituksen määrä ja lainanlyhennykset vaikuttavat huomattavasti kassavirtaan: mahdollisimman pieni omarahoitus ja pitkät laina-ajat antavat sinulle enemmän kassavirtaa kaikkien kulujen jälkeen. Lainanlyhennysmalleja ovat esimerkiksi annuiteetti, tasalyhennys ja bullet-laina – kassavirran kannalta bullet-laina on paras vaihtoehto, sillä sitä ei lyhennetä laina-aikana lainkaan, vaan se maksetaan laina-ajan lopussa kerralla pois.

Velka on ystäväsi. Velkavipua hyödyntämällä saat etua asuntoihin sijoittaessa, sillä tarvitset yleensä vakuuksia korkeintaan 30 % asunnon arvosta. Lisäksi lyhennettyäsi asuntolainaa riittävästi, voit käyttää sitä sijoitusasuntoa vakuutena uusien sijoituskohteiden hankinnassa. Muista kuitenkin kohtuus kaikessa – nykyiset korot eivät pysy välttämättä nykyisellä tasolla ja uudisrakennusten taloyhtiölainat ovat piilevä riski!

REIT-yhtiöt vaihtoehtona. Mielenkiintoinen mahdollisuus saada hyvää kassavirtaa kiinteistöistä ovat REIT-yhtiöt. Niiden ehdottomia vahvuuksia ovat hyvä hajautus ja erinomainen likviditeetti eli voit halutessasi ostaa ja myydä niitä vaivatta ja nopeasti ilman suurempia kuluja. Heikkoutena velkavivun käyttö on riskialttiimpaa omaan sijoitusasuntoon verrattuna ja verottaja ottaa saamista osingoistasi suoraan osan haltuunsa.

Lisää tietoa asuntosijoittamisesta löydät tältä sivultani – sieltä saat syventävää faktaa mm. asuntojen vuokraamisesta, REIT-yhtiöistä ja kiinteistörahastoista.

Osinkosijoittaminen

Kassavirtasijoittaminen onnistuu mallikkaasti myös osinkoyhtiöihin panostamalla – kassavirtaa tulee silloin säännöllisesti osinkojen muodossa yritysten tuloksista maksettavina osuuksina.

Minne matka? Hyvän osinkoyhtiön tulevaisuuden näkymien olisi oltava suotuisia, jotta osinkovirta tulisi pysymään vähintään nykyisellä tasolla tai mieluiten olisi noususuunnassa. Tulevaisuuden suuntaa voit saada selville esimerkiksi yritysten osavuosikatsauksiin tai analyytikkojen katsauksiin perehtymällä.

Hyvä osinkotuotto. Globaalisti noin 4,0 – 6,0 %:n osinkotuottoa pidetään hyvänä tuottona. Kannustan lisäksi tarkkailemaan yrityksen osingon ja kurssin suhdetta pidemmällä välillä – pelkkä korkea osinkotuottoprosentti voi harhauttaa yrityksen tulevasta osingonjaon tasosta.

Sijoita osingot uudelleen. Parhaiten kasvatat varallisuuttasi osinkojen avulla sijoittamalla ne uudestaan laadukkaisiin osinkoyhtiöihin; tällä tavalla korkoa korolle-ilmiötä hyödyntämällä saavutat kovaa tuottoa sijoituksillasi. Verottaja vie tavalliselle arvo-osuustilille tulevista osingoista heti omansa, joten osakesäästötili on usein parempi vaihtoehto osinkojen kannalta – osakesäästötilillä voit sijoittaa saamasi osingot uudelleen ilman verotusta.

Osinkosijoittamiseen oivaan onneen pääset uppoutumaan syvällisemmin tässä artikkelissani.

Kassavirtasijoittamisen parhaat keinot
Hyvää säännöllistä tulovirtaa voit saada esimerkiksi asunnoista, osingoista, koroista tai omasta yrityksestä.

Korkosijoittaminen

Myös korkosijoittamisen avulla on mahdollista saavuttaa tasaista kassavirtaa sijoituksillesi. Tärkeimmät tavat napata pääomatuloja koroista ovat vertaislainat, kiinteistöalustat ja kryptovaluuttojen lainat.

Vertaislainat. Tällä mallilla sijoittajat voivat lainata palveluntarjoajan kautta suoraan yksityishenkilöille tai yrityksille ilman pankkien mukanaoloa. Myönteistä vertaislainoissa kassavirran puolesta ovat korkeahkot korot, mutta kääntöpuolena luottoriski on melko suuri – lainoja kannattaakin hajauttaa ja sijoittaa paremman luokituksen lainoihin riskiä vähentääksesi. Suomalainen Fellow Finance ja latvialainen Mintos ovat eräitä merkittäviä joukkorahoituspalveluita vertaislainojen välittäjinä.

Kiinteistöalustat. Näissä joukkorahoituksella toimivissa palveluissa sijoittajat laittavat yhdessä varansa kiinteistökohteisiin ja saavat siitä osuutensa mukaista tuottoa. Kiinteistöalustoilla sijoitat yleensä kiinteistöjen lainoihin ja voit saada niistä jopa yli 10 %:n korkoa – suuremmilla summilla sijoittaessasi saatat napata vielä tavallista korkeampaa korkoa.

Yleensä näissä palveluissa korot ja pääoma maksetaan takaisin vasta lainan lopullisen takaisinmaksun kohdalla, joten kuukausittaista kassavirtaa et saa nopeasti kiinteistöalustojen kautta. Ajan myötä riittävällä lainojen hajautuksella tasaisen säännöllinen tulovirta on kuitenkin mahdollista saavuttaa! Tutustumisen arvoisia kiinteistöalustoja ovat esimerkiksi ruotsalainen Tessin ja latvialainen Bulkestate.

Kryptovaluuttojen lainat. Voit saada kassavirtaa myös lainaamalla omistamiasi kryptovaluuttoja – tällä tavalla voit sekä saada tuottoa sekä koron että mahdollisen arvonnousun muodossa. Käytännössä kryptovaluuttojen lainaaminen jakautuu keskitettyihin lainapalveluihin ja hajautettuihin lainapalveluihin (DeFi).

 Keskitetyissä palveluissa (esim. Binance, Celsius ja Nexo) sinun henkilöllisyys on varmennettava esimerkiksi passilla tai henkilökortilla regulaatioiden vuoksi (suojaa esim. petoksilta). Näiltä palveluilta voit saada asiakaspalvelua, jos ongelmia sattuu eteen kohdallesi. Kryptojen lainauksesta saamasi korot ovat tässä mallissa keskimäärin korkeampia kuin hajautetuissa palveluissa. Riskipuolena joihinkin keskitettyihin palvelualustoihin on tehty murtoja, jolloin asiakkaiden varoja on hävinnyt rikollisille.

Hajautetut palvelut (esim. Aave, Compound ja Yearn Finance) puolestaan ovat nimensä mukaisesti täysin hajautettuja järjestelmiä, jolloin käytännössä kaikki tapahtuu automaattisesti älysopimusten (smart contract) avulla – kaikki tapahtumat näkyvät läpinäkyvästi kaikille, joten petosten tekeminen on paljon vaikeampaa kuin keskityissä palveluissa. Mitään asiakaspalvelua näillä toimijoilla ei ole käytössään – pidä siis huoli salasanoistasi ja varmista aina, minne osoitteeseen lähetät kryptosi! 

Yrittäminen

Kassavirtasijoittaminen luonnistuu loistavasti myös oman yrityksen avulla – sen avulla voit kovalla työllä ja viisaalla suunnittelulla kerätä todella huomattavia tulovirtoja. 

Rakenna monta tukijalkaa. Mitä laajemmista lähteistä saat tuloa yrityksessäsi, sitä vakaampaa kassavirtasi on ja sitä vähemmän olet riippuvainen vain yhdestä tietystä ansainnan keinosta. Kannustan sinua pohtimaan erilaisia mahdollisia ansaintamalleja jo ennen yrityksesi perustamista, jolloin voit asettaa omat tavoitteesi hyvissä ajoin.

Itse aloitin ansaitsemaan lisätuloa vuosi sitten tällä verkkosivustolla; työtä on riittävästi valtavasti esimerkiksi säännöllisissä blogipostauksissa, erilaisten infograafien suunnittelussa ja hakukoneoptimoinnin opettelussa. Seuraava vaihe matkallani on parhaillaan YouTube-kanavan julkaisu, mihin puolestaan olen opetellut esimerkiksi videokuvausta, käsikirjoittamista ja musiikin käyttöä videoilla. Vähitellen siis tarkoituksenani on saalistaa vuolaampaa kassavirtaa useasta erilaisesta toisiaan tukevasta lähteestä!

Hallitse riskit. Alussa sinulla ei välttämättä ole asiakkaita tai tuloja yrityksestä, joten järkevä kassanhallinta on elintärkeää ensimmäisestä päivästä alkaen. Menot kannattaa pitää mahdollisimman matalina, jotta kestäisit haastavan alkuvaiheen myrskyt selville vesille. Riskien hallinnassa on hyvä painottaa myös laadukkaiden yhtiökumppaneiden ja yhteistyökumppanien valintaa – väärät ratkaisut voivat helposti ajaa firmasi ennenaikaiseen konkurssiin.

Luota muihin. Usein yrittäjä haluaa olla vastuussa kaikesta yrityksensä toiminnasta pienintä piirtoa myöten markkinoinnista tuotantoon ja logistiikasta kirjanpitoon. Viisainta on kuitenkin mahdollisimman pian ottaa avuksi muita ihmisiä, jos siis haluat todella kasvattaa liiketoimintaasi uuteen kokoluokkaan? Sinun on tärkeää keskittyä niihin yrityksesi ydinalueisiin, missä olet selkeästi vahvimmillasi ja missä voit tarjota asiakkaillesi selkeän laadukasta lisäarvoa. Loput asiat yleensä kannattaa suosiolla antaa joko omille työntekijöillesi tai ulkoistaa muille yrityksille.

Yhteenveto

Kaikkiaan kassavirtasijoittaminen on hyvä vaihtoehto esimerkiksi eläkkeellä elämistä tai taloudellisesta riippumattomuudesta suunnitteleville – tällä tavalla voit saada tasaista passiivista tuloa, jolloin sinun itse ei enää välttämättä tarvitse tehdä töitä elääksesi. Alkuun saamasi tuotot eivät välttämättä ole kummoisia, mutta sijoittamalla tai yrittämällä saatat luoda itsellesi huomattavia tuloja monesta erilaisesta lähteestä pitkällä välillä.

Mitä ajattelit postauksestani, sopiiko tälläinen kassavirtasijoittaminen juuri sinulle? Toivottavasti kirjoitukseni avarsi maailmaasi edes hiukan – uudet ajatukset voivat saada omilla teoillasi ihmeitä aikaan!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Vieritä ylös