Kaaosteoria

Edulliset osakkeet Helsingin pörssissä 2023

Mitkä ovat ne edulliset osakkeet 2023 Helsingin pörssissä? Tähän lataan sinulle oman mielipiteeni tässä kirjoituksessa; edullisen arvostuksen lisäksi painotan valinnoissani myös liiketoiminnan laadukkuutta. Mukana mielenkiintoisten edullisten osakkeiden joukossa ovat rahoitusalan jättiläinen, pieni metsäalan konepaja ja lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja!

Nordea

Edulliset osakkeet Helsingin pörssissä 2023 sisältää mielestäni ehdottomasti Nordean, mikä tarjoaa kovaa osinkotuottoa, hyvää tuloksentekokykyä ja vahvaa markkina-asemaa Pohjoismaissa rahoitusalalla. Puolestaan lähestyvä ennakoitu taantuma ja korkojen lasku ovat suurimpia yrityksen voittokulkua uhkaavia tekijöitä lähivuosina.

Arvostus. Tämän vuoden ennakoidulla tuloksella mitattuna Nordean P/E-luku on 7.3 ja seuraavillekin vuosille on ennustettu nykyisellä osakkeen kurssilla vain 7.6:n ja 7.4:n P/E-lukuja. Esimerkiksi Inderes onkin antanut osakkeella tavoitehinnan 12.50, joten nykyinen kurssi on selkeästi aliarvostettu yritykseen tulokseen suhteutettuna.

Osinkotuotto. Jos olet todellinen osinkohaukka, Nordea saattaa hyvinkin sopia salkkuusi! Parhaillaan nykyisellä osakkeen kurssilla osinkotuotto on tänä vuonna 9,2 % ja seuraavinakin vuosina suunnilleen samalla tasolla. Osingonsuhde on myös kohtuullisella tasolla eli Nordea ei maksa osinkoja yli oman tuloksensa. Nordea panostaa strategiassaan orgaaniseen kasvuun, joten se voi hyvin maksella korkeaa osinkoa yritysostojen sijaan.

Tuloskunto.  Liikevoittoa Nordea kahmaisi Q2:lla 1718 MEUR eli kohennusta tuli 26 % vuoden takaisesta lukemasta. Tästä hyvästä tuloksesta saa kiittää erityisesti kohonneiden korkojen myötä paisunutta korkokatetta, mikä oli 1831 MEUR eli 40 % vertailukauden lukemaa korkeammalla tasolla. Lisäksi rahoituslaitoksille tärkeä pääomarakenteen mittari ydinvakavaraisuussuhde koheni 15,7 prosentista 16,0 prosenttiin – Nordea siis kykenee selviytymään vahvan taseeensa ansiosta paremmin myös mahdollisten kohoavien luottotappioiden ja korkokatteen alenemisen aikana.

Riskit. Ensi vuodelle ennakoidaan jo euroalueella lievää korkojen laskua, mikä vaikuttaisi suoraan Nordeaan saamaan korkokatteeseen negatiivisesti ja se näkyisi tietysti heikentyvänä tuloksena. Myös ennakoidulla taantumalla saattaa olla huomattava vaikutus, mikä näkyy jo nyt esimerkiksi yleisölle myönnettyjen lainojen vähentymisenä. Korkotason raju nousu on vähentänyt Nordean luottokantaa viime vuoden aikana; erityisesti uusia asuntolainoja on otettu todella vähän mm. Suomessa. Jos taantuma olisi ennakoitua voimakkaampi, se vaikuttaisi negatiivisesti sekä Nordean luotottamiin yrityksiin ja yksityishenkilöihin, jolloin mahdolliset luottotappiot ja lainakannan väheneminen tuntuisivat väistämättä tulosrivillä.

Nordea osinkohistoria
Nordea osinkohistoria näyttää yhtä poikkeusvuotta lukuunottamatta oivalta osinkosijoittajan kannalta (Kuva: Nordea)

Kesla

Toki edulliset osakkeet 2023 Helsingin pörssissä sisältää myös pienempiä yhtiöitä, joista metsäalan konepaja Kesla on oiva esimerkki. Kesla valmistaa erilaisia metsäteknologisia tuotteista auto- ja teollisuusnosturien, puunkorjuulaitteiden ja traktorivarusteiden muodossa. Tuloskunto on tällä firmalla ollut tänä vuonna mallillaan, mutta tilauskanta on heikentynyt viime aikoina. Arvostukseltaan Kesla on erittäin edullisesti hinnoiteltu juuri nyt, mutta syklisenä yhtiönä sille on hyvät perusteet olemassa.

Arvostus. Tämän vuoden ennakoidulla tuloksella mitaten Keslan P/E-luku on vain 7.0 ja seuraaville vuosille ennustetaan vielä alhaisempia noin 6:n P/E-lukuja. Inderes onkin antanut osakkeella tavoitehinnan 5.20, mikä on noin 13 % osakkeen nykyhintaa korkeammalla tasolla.

Osinkotuotto. Kesla on syklisenä yhtiönä melko epävakaa osingonjakajana; esimerkiksi tänä vuonna Kesla ei jakanut osinkoa edellisvuoden kehnomman tuloksen vuoksi. Aikaisempina vuosina Keslan osinkotuotto on ollut 2 – 3 %:n tienoilla ja seuraaville vuosille ennakoidaan jo yli 5 %:n osinkotuottoja, mutta näihin osinkoennusteisiin toki liittyy epävarmuutta ennakoidun taantuman vaikutuksesta.

Tuloskunto. Liikevoittoa kertyi viime kvartaalilla Q2:lla 1,00 MEUR, mikä oli huomattavasti edellisvuoden saman ajan -0,21 MEUR tappiota parempi tulos. Liikevaihto oli myös kohonnut; se oli nyt 14,78 MEUR verrattuna vertailukauden 11,99 MEUR:oon. Tilauskanta puolestaan heikkeni 23 % edellisvuoden lukemasta ollen nyt 13,3 MEUR. Positiivista tilauskannassa on kuitenkin, että kokonaistilauskanta Keslalla oli Q2:n lopulla 28,8 MEUR, mikä antaa tiettyä varmuutta lähiaikojen kehitykselle. Lisäksi voisi mainita positiivisena seikkana nettovelkaantumisasteen pienemisen näin korkeampien korkojen aikana!

Riskit. Kysyntä on vielä Keslan tuotteille hyvällä tasolla, mutta silti riskejä riittää erityisesti ennakoidun taantuman, materiaalien saatavuuden ja energian kustannusten suhteen. 

Keslan tuotteita
Keslan tuotteita ovat erilaiset auto- ja teollisuusnosturit, puunkorjuulaitteet ja traktorivarusteet. (Kuva: Kesla)

Cargotec

Edulliset osakkeet 2023 ei toki olisi mitään Cargotecia, mikä on monipuolinen lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja. Cargotec valmistaa mm. erilaisia ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteita, satama-automaatioratkaisuja ja merilastin tuotteita ja palveluita. Yhtiö on erinomaisessa tuloskunnossa edullisesti arvostettuna, mutta hieman hiipunut kysyntä  ja ennakoitu taantuma lisäävät tämän syklisen osakkeen riskiä lähiaikoina.

Arvostus. Tässä kohtaa tämän vuoden ennakoidulla tuloksella Cargotecin P/E-luku on 8.1 ja seuraaville vuosille arvostuksen ennakoidaan kohoavan hieman 9.8:n ja 9.1:n P/E-luvun lukemiin. Inderesin mukaan osakkeella on huomattavasti nousuvaraa; se on antanut osakkeella 54,00 tavoitehinnan eli kasvuvaraa olisi muhkeat 32 %. Yksi merkittävä syy osakkeen nousupotentiaalille on mahdollinen Kalmarin eriyttäminen omaksi yhtiökseen, mikä kasvattaisi sijoittajien saamaa omistaja-arvoa.

Osinkotuotto. Cargotec on jakanut osinkoa säännöllisesti viime vuosina ja osinkotuotto on ollut keskimäärin 3 %:n tuntumassa vuosittain. Ensi vuodelle ennakoidaan osingon kasvavan merkittävästi nykyisestä ja osinkotuoton nousevan sitä kautta reilusti yli 4 %:n. Cargotecin velkaisuuden ollessa näinkin matalalla tasolla tuloskunnon ollessa hyvä ennakoin yrityksen olevan hyvä osingonmaksaja lähivuosinakin.

Tuloskunto. Cargotecin vertailukelpoinen liikevoitto oli Q2:lla 158 MEUR ja se koheni muhkeat 94 % edellisvuoden lukemasta. Liikevaihto koheni 25 % sen ollessa nyt 1200 MEUR edellisvuoden lukuun 959 MEUR verrattuna. Saadut tilaukset puolestaan heikkenivät 28 % niiden ollessa Q2:lla 999 MEUR verrattuna vertailukauden lukuun 1390 MEUR verrattuna. 

Riskit. Tilauskanta on vielä Cargotecilla hyvällä tolalla, mutta jo viime kvartaalilla tapahtunut tilauksien vähenemisen trendin jatkuminen voi aiheuttaa ongelmia lyhyellä aikavälillä. Erittäin suuri kysymys onkin ennakoidun taantuman syvyys; se saattaa pahimmassa tapauksessa huomattavasti nykyistä kehnompana tilauskantana ja tuloskehityksenä. Onneksi Cargotecin velkaisuus on nyt mallikkaasti hallussa, joten tämä firma kestää mielestäni koviakin takaiskuja talouden myrskyissä!

Kalmarin ja Hiabin eriyttäminen
Kalmarin ja Hiabin eriyttäminen lisäisi omistaja-arvoa näissä yhtiöissä (Kuva: Cargotec)

Tutustu edullisiin osakkeisiin myös tubessa!

Edulliset osakkeet Helsingin pörssissä 2023 yhteenvetona

Kokonaisuutena esittelemäni edulliset osakkeet 2023 Helsingin pörssissä antavat mahdollisuuden päästä edullisesti mukaan kannattavaan liiketoimintaan. Kaikkiin kolmeen yritykseen toki liittyy ilmeisiä riskejä, mitkä kannattaa huomioida tarkkaan omia sijoituspäätöksiä puntaroidessa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top