Kaaosteoria

Ajattelu, nopeasti ja hitaasti - mullistava opus ajattelustamme
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

*Sisältää mainoslinkkejä, linkit merkitty *-merkillä.

Ajattelu, nopeasti ja hitaasti* on tunnetun yhdysvaltalaisen psykologin ja Nobel-voittajan Daniel Kahnemanin kirja ajattelumme kiemuroista. Siinä lukijalle esitellään kahden ajatteluamme muokkaavan järjestelmän toimintaa; järjestelmä 1 on nopea, intuitiivinen ja emotionaalinen ja järjestelmä 2 puolestaan on hitaampi ja rarionaalisempi.

Tämän teoksen kautta saat selkoa esimerkiksi siihen, miksi  kovankin luokan asiantuntijatkin tekevät karkeita virheitä – syy löytyy liiallisesta luottamisesta järjestelmä 1:seen, jolloin vaistolla on suuri osuus päätöksiin. Hidasta ajattelua ja loogista tiedon hakemista tarjoavaa järjestelmä 2:sta ei siis käytetä läheskään riittävästi haastavissa asiantuntijatehtävissä.

Tästä artikkelista saat syvällistä oppia oman ajattelusi kehittämiseen onnistuaksesi paremmin sijoittamisessa, työelämässä ja ihmissuhteissasi – jo yhdenkin esittelemäni kirjan viisauden sisäistäminen voi muuttaa elämääsi ratkaisevasti!

Kognitiivinen helppous

Kognitiivinen ajattelu voidaan jakaa helppoon ja rasittuneeseen puoleen – helpossa asiat sujuvat kevyesti ilman uhkia, suuria uutisia tai tarvetta suunnan muutoksiin. Rasittuneessa ajattelussa puolestaan löytyy ongelma, mihin vaaditaan jo rationaalista järjestelmä 2:sta avuksi.

Esimerkiksi lause, mikä on painettu selkeällä fontilla tai tulee toistamiseen esille, hoituu vaivatta kognitiivisella helppoudella ja puolestaan epäselvä fontti, monimutkaiset sanavalinnat ja huono mieliala saavat sinut kokemaan kognitiivista rasittumista.

Muistin illuusiot. Jo aikaisemmin kohdallesi tulevat sanat tuntuvat tutummilta, koska voit nähdä ne selvemmin ilman suurempaa keskittymistä. Sitä monet yritykset käyttävätkin hyväkseen brändin esille tuomisella pitkäjänteisellä tavalla.

Totuuden illuusiot. Jos saat vaikutelman tuttuudesta, se voi vaikuttaa päätökseesi totuudesta – ennestään tutut asiat vaikuttavat yleensä totuudenmukaisemmilta ja uusia asioita hyljeksitään usein perusteetta. Juuri tätä seikkaa autoritääriset hallinnot käyttävät armotta hyväksi toiminnassaan – kun tarpeeksi kauan toistat valheellista tietoa, se alkaa ajan myötä vaikuttamaan oikealta totuudelta kansalaisten keskuudessa.

Ankkurivaikutus

Ajattelu, nopeasti ja hitaasti tuo esille myös ankkurivaikutuksen, mitä esiintyy harkittaessa tiettyä arvoa tuntemattomalle määrälle ennen sen arviointia. Sen seurauksena arviot pysyvät useimmiten lähellä harkittuja arvoja – siitä sana ankkurivaikutus saakin nimensä.

Ankkurointi säätönä. Voit käyttää etukäteen harkittua arvoa (ankkuri) ja säätää sitä arvoa sitten oman ajattelusi mukaisesti. Jos mentaaliset resurssisi ovat huvenneet esimerkiksi muistisi ollessa täynnä numeroita tai ollessasi humalassa, pysyt yleensä lähempänä etukäteisarviota, sillä huolellinen säätö vaatisi enemmän aivoiltasi.

Ankkurointi pohjustusvaikutuksena. Ankkurointia voidaan käyttää esimerkiksi tiettyyn suuntaan pohjustamisessa, jolloin ehdotettu ankkuriarvo voi vaikuttaa huomattavasti mielipiteeseen lopullisesta arvosta. Esimerkiksi sinulta voitaisiin kysyä: ”Oliko Gandhi enemmän vai vähemmän kuin 144 vuotta kuollessaan?” Tälläinen pohjustettu luku voi vaikuttaa omaan arvioosi selvästi verrattuna tähän kysymykseen: ”Minkäikäinen Gandhi oli kuollessaan?”

Ankkurointi-indeksi. Ankkurointia voidaan mitata, mikä tekee siitä harvinaisen psykologisen ilmiön. Ankkurointi-indeksi on käytännössä  suhde kahden erilaisen ankkurin erojen kautta ilmaistuna. Useiden tutkimusten mukaan ankkurimitta on keskimäärin lähellä 55 %:a, mikä tarkoittaa käytännössä ankkureilla olevan merkittävästi vaikutusta ihmisten arvioihin.

Käytännön esimerkkejä ankkurivaikutuksista löytyy runsaasti rahaa koskevista päätöksistä, kuten halukkuudesta maksaa paremmasta ympäristöstä. Marseillen seudulla Ranskassa kysyttiin, kuinka paljon ihmiset suostuisivat maksamaan vähemmän saastuneesta ympäristöstä. Kyseisessä tapauksessa ankkurivaikutus oli yli 50 % eli asetetulla ankkurilla oli merkitystä arvioihin.

Ankkurien käyttötarkoituksia. Tunnettu ankkurin käyttötarkoitus on tietysti asunnon myynnissä, missä myyjä asettaa tietyn ennalta asettamansa ankkurihinnan – sillä on taatusti vaikutusta ostajiin jonkin verran. Toisaalta ankkureita voidaan hyödyntää myös markkinoinnissa; vaihtelemalla esimerkiksi rajoituksia ostosten määrässä aletuotteissa eri päivinä, saadaan usein myyntiä lisättyä rajoitusten poistuessa.

Ajattelu, nopeasti ja hitaasti - vinkkejä etevämpiin päätöksiin
Ajatteluumme vaikuttavat esimerkiksi ankkurivaikutus, väärät käsitykset menneestä ja tappioiden tiukka välttely.

Ymmärtämisen illuusio

Nassim Taleb esitteli aikanaan  käsitteen kertomuksen illuusiosta kuvailemaan kuinka virheelliset kertomukset menneisyydessä muokkaavat käsityksiämme tulevaisuudesta ja maailmasta. Nämä kertomukselliset harhaluulot kumpuavat erityisesti tarpeestamme yrittää ymmärtää maailmaa.

Hyvät tarinat – huonot tulokset. Hyvät kertomukset tarjoavat kätevän väylän yrittää käsittää ihmisten tekoja ja motiiveja. Olemme usein valmiita tulkitsemaan käytöstä taipumusten ja persoonallisuuspiirteiden ilmentymänä – päättelemme  helposti esimerkiksi hyvän ulkonäön vaikuttavan myönteisesti työsuorituksiin.

Väistämättömyyden illuusio. Googlen tarina saattaa näyttää alkuun vääjäämättömältä menestystarinalta yksinkertaisesti kerrottuna; matkan varrella yrityksessä on tehty vain oikeita ratkaisuja ja onnella on ollut vain vähän vaikutusta matkan varrella. Syvällisemmässä kertomuksessa puolestaan kuvailtaisiin enemmän Googlen kilpailijoiden toimintaa ja kerrottaisiin paremmin tuurin osuutta menestyksessä – valtavaa yritystä ei ole helppo kasvattaa nopeasti ja kilpailijoiden innovaatioita on vaikeaa ennakoida.

Jälkiviisauden vaikutuksia. Ihmismielellä on rajoituksena puutteellinen kyky toistaa aiempia tiedon tiloja tai uskomuksia, mitkä ovat muuttuneet. Omaksuessasi uuden näkemyksen maailmasta häviät paljon kyvystäsi palauttaa mieleen, mihin uskoit ennen mielesi muutoksia. Tästä puolestaan yleensä aliarvioit laajuuden, millä yllätyit viimeisimmistä tapahtumista.

Menestystarinat kiinnostavat. Lukuisat kirjailijat tarjoilevat lukijoilleen menestystarinoita, joilla hyviä johtamiskäytäntöjä voi havaita ja joiden oppeja seuraamalla pääsee koviin tuloksiin. Todellisuudessa menestyneiden ja heikommin pärjäävien yritysten tuloksiin on onnella ollut merkittävä osuus, jolloin säännönmukaisia ja yksinkertaisia voittoreseptejä ei oikeasti löydy.

Tappion karvas kalkki

Ajattelu, nopeasti ja hitaasti viestii selkeästi myös tappioiden merkityksestä – niiden välttely on yleensä merkittävämpää voittojen tavoitteluun verrattuna. Sen voi huomata käytännössä esimerkiksi vihaisten kasvojen nopeana noteeraamisena lukuisten iloisten kasvojen joukossa tai negatiivisten sanojen huomioimisena vikkelämmin positiivisiin sanoihin vertailtaessa.

Tavoitteet viitekohtina. Joskus viitekohta on nykyinen tila eli status quo, mutta se voi olla myös tulevaisuuden tavoite; sen saavuttamatta jättäminen olisi tappio ja tavoitteeseen yltäminen olisi saavutus. Keskimäärin vastenmielisyys tavoitteeseen pääsemisen epäonnistumisesta on suurempi verrattuna haluun saavutttaa se.

Tämä näkyy käytännössä esimerkiksi siinä, että usein asetetaan tavoitteet, joita pyritään täyttämään, mutta ei ylittämään. Silloin yrittäminen varsinaisen tavoitteen saavuttamisen jälkeen vähenee, mikä näkyy väistämättä tuloksissa. Esimerkiksi golfissa bogeyta pidetään tappiona, mitä yritetään välttää kaikin keinoin ja birdietä puolestaan pidetään saavutuksena, jolloin sen menettämiseen suhtaudutaan vain menetettynä tuottona, ei tappiona.

Status quon puolustaminen. Tappioiden välttelyä esiintyy erityisesti neuvotteluissa, joissa mikään osapuoli ei halua menettää asemiaan. Varsinkin jaettavan summan vähentyessä neuvottelut voivat olla todella haastavia, jolloin tappioita olisi väkisinkin jaettava. Vallitsevan tilanteen puolustaminen näkyy selvästi myös eläinten keskuudessa, missä reviirin puolustaja voittaa useimmin taistelun juurikin palavasta halusta välttää tappio.

Ajattelu, nopeasti ja hitaasti yhteenvetona

Kokonaisuudessaan tämä Daniel Kahnemanin ansiokas teos antaa sinulle sinulle hyvät lähtökohdat oman ajattelusi mutkikkaiden kuvioiden ymmärtämiseen. Itse olen oppinut tästä kirjasta huomattavasti omistakin ajatusvirheistäni ja näin olen valmiimpi tekemään päätöksiä paremmalla tavalla. Uskon, että tästä voi olla sinulle suurta hyötyä elämässäsi laadukkaiden päätösten tekemiseen ja oman sielunmaisemasi syvempään ymmärtämiseen. Alla olevasta linkeistä voit ostaa  Adlibrikseltä suomenkielisen tai englanninkielisen version kirjasta – jos haluat säästää, niin englanninkielinen on passelimpi vaihtoehto! 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Vieritä ylös