Kaaosteoria

4 kiinnostavaa terveysalan osaketta

Terveysalan osakkeet ovat monelle sijoittajalle kiinnostavia kohteita – sieltä voit toisaalta löytää huimalla tahdilla kasvavia riskisempiä firmoja, mutta saatavilla on myös runsaasti tasaisempaa tulosta jauhavia osingontuottajia. Tässä kirjoituksesta saat hyödyllistä tietoa neljästä mielenkiintoisesta terveysalan osakkeesta;  tutuksi tulevat leikkauksien robotisointiin erikoistuneesta kasvujätistä Intuitive Surgical, ruotsalainen  liikkuvuuden edistäjään Arjo, monipuoliseen diagnostiikan, ravitsemuksen ja lääketieteellisten laitteiden Abbott Laboratories ja saksalainen maailman suurin dialyysituotteiden tuottaja Fresenius.

Intuitive Surgical (ISRG)

Intuitive Surgical tai usein lyhennettynä Intuitive on erikoistunut leikkauksien robotisointiin jo vuodesta 1995 lähtien. Tämän yrityksen tuotteiden avulla leikkaukset onnistuvat turvallisemmin ja tehokkaammin, jolloin niitä käyttävät terveydenhoitoalan asiakkaat hyötyvät huomattavasti taloudellisesten ja terveydellisten vaikutusten kannalta.

Da Vinci tärkein palvelu. Da Vinci on ehdottomasti Intuitive merkittävin palvelu; se on oikeastaan ekosysteemi, minkä avulla leikkauksia voidaan suorittaa turvallisesti ja laadukkaaseen analytiikkaan pohjautuen. Intuitiven tarjoamaan valikoimaan Da Vincissä kuuluvat mm. kirurgiset järjestelmät, ohjelmat ja instrumentit. Lisäksi saatavilla on laitteita  avuksi mm. visualisoimaan etukäteen operaatioita ja tehostamaan energian käyttöä leikkauksissa.

Ion auttaa tähystyksissä. Toinen Intuitiven kulmakivi on robottiavusteinen systeemi Ion, minkä avulla tähystyksiä voidaan suorittaa aikaisempaa syvemmälle ja vakaammin. Suuria etuja Ionissa ovat lisäksi vielä sen mahdollistama tarkkuus ja sulavat integraatiot olemassaoleviin teknologioihin.

Millainen tuloskunto? Korona vaikutti huomattavan negatiivisesti Intuitiven tuotteiden myyntiin, mutta tämä yhtiö on taas päässyt hyvään kasvuun kiinni. Vuoden 2022 ensimmäisessä osavuosiraportissa liikevaihto oli 1,49 miljardia dollaria ja kasvua tuli edellisvuoden 1,29 miljardista 15 %.  Tulos puolestaan notkahti hieman ollen Q1 2022 noin 366 miljoonaa dollaria, kun se oli vielä vuosi sitten Q1 2021 noin 426 miljoonaa dollaria. 

Millainen arvostus? Intuitiven osakkeen arvo on tullut muiden Nasdaqiin kuuluvien teknofirmojen lailla rytinällä alas viime aikoina – vielä joulukuussa 2021 osakkeen arvo oli korkeimmillaan 365 euroa, mutta parhaillaan kesäkuun lopulla 2022 sen arvo on enää vain 201 euroa! Nykyinen P/E on tälle osakkeelle noin 45, mikä on mielestäni aika hyvin aika linjassa muihin yhdysvaltalaisiin vastaavalla tahdilla kasvaviin terveysalan firmoihin. Osinkoa Intuitive ei maksa lainkaan omistajilleen.

Intuitive Surgical
Intuitive Surgical -robotiikka avuksi leikkauksiiin ja tähystyksiin (kuva Intuitive Surgicalin verkkosivulta)

Arjo AB (ARJO-B)

Ruotsalainen Arjo on erikoistunut erityisesti liikkuvuuden kehittämiseen ja yritys toimii läheisessä yhteistyössä mm. arkkitehtien,  palvelukotien johtajien ja turvallisen potilaskäsittelyn asiantuntijoiden kanssa. Arjolla vahvuutena on erittäin monipuolinen valikoima tuotteita ja palveluita hygieniatuotteista ja lääketieteellisistä sängyistä liikkuvuuden ja kuntoutuksen palveluihin – hajautettu tarjonta lisää firman vakautta sijoituskohteena!

Tuotteita riittää. Arjon tuotevalikoima on siis erittäin monipuolinen; yritykseltä löytyy tarjontaa esimerkiksi desinfiointiin, hygieniaan, lääketieteellisiin sänkyihin, potilaan käsittelyyn ja painevammojen ehkäisyyn. Yrityksen tuotteilla on mahdollista saada erittäin kattavaa apua erityisesti potilaiden siirtämisessä, kuntouttamisessa ja vammojen ehkäisyssä.

Palvelut & ratkaisut. Arjolla on kattava valikoima erilaisia palveluja ja ratkaisuja. Olennainen palvelu on tietty tarvikkeiden huolto ja tuki, jolloin asiakkaat saavat apua nostaakseen hoidon tasoa ja ottaakseen kaiken hyödyn irti Arjon tuotteista. Arjon ratkaisuihin puolestaan kuuluvat mm. liikkumisen aikaistaminen, potilaan käsittely, kuntoutus ja dementian hoito.

Tuloskunnon taso? Viimeisimmässä osavuosikatsauksessa Q1 2022 Arjon liikevaihto oli 2,37 mrd SEK, kun se edellisenä vuonna oli samalla kvartaalilla 2,17 mrd SEK. Huomattavaa on kuitenkin, että orgaaninen kasvu oli vain 1,4 % – suurin osa kasvusta on tullut siis yritysostoista. Tulos oli Q1 2022 noin 237 miljoonaa SEK, joten se heikkeni reippaasti edellisvuoden Q1 2021 lukemasta 260 miljoonaa SEK. 

Onko halpa ostos? Tässä kohtaa kesäkuun lopulla 2022 Arjon P/E on noin 24 ja yrityksen osake on romahtanut viime vuoden marraskuisesta 125 SEK:istä nykyiseen kesäkuun lopun 65 SEK:iin. Mielestäni nykyisellä arvostustasolla Arjon osake on selvästi aliarvostettu ja sen tavoitehinnan laittaisin noin 90 SEK:iin. 

Arjo
Arjon valikoimaan kuuluu mm. erilaisia sänkyjä sairaaloihin (Kuva Arjon verkkosivuilta)

Abbott Laboratories (ABT)

Abbott Laboratories on jättimäinen yhdysvaltalainen terveysalan pörssiyhtiö – se palvelee asiakkaita yli 160 maassa, sen markkina-arvo on noin 190 miljardia dollaria ja sillä on todella kattava tuotevalikoima ravintovalmisteista rinnakkaislääkkeisiin.

Laaja tuotevalikoima. Abbott Laboratories on keskittynyt toiminnassaan erityisesti kuuteen osa-alueeseen; sydän- ja verisuonihoitoon, diabeteksen hoitoon, diagnostiikkaan, ravitsemukseen, kroonisen kivun hoitoon ja rinnakkaislääkkeisiin. Sydän-ja verisuonihoidon puolella tarjolla on laitteita sydämen vajaatoiminnan etävalvontaan, sydämen apupumppuja ja stenttejä. Diabeteksen kohdalla Abbott Laboratories puolestaan antaa mahdollisuuksia asiakkailleen seurata tarkasti glukoositasojaan jatkuvalla ja kivuttomalla tavalla. 

Diagnostiikassa on saatavilla tuotteita mm. hoitopisteissä tapahtuviin testeihin ja tarttuvien tautien testaamiseen ja ravitsemuksessa tuotevalikoimaa löytyy niin lapsille kuin aikuisillekin. Rinnakkaislääkkeissä Abbott Labotories auttaa asiakkaitaan mm. hedelmällisyyden, haiman vajaatoiminnan ja huimauksen kohdalla.

Neljä tulosaluetta. Abbott Laboratories on jakaantunut neljään tulosalueeseen; ravitsemukseen, diagnostiikkaan, vakiintuneisiin lääkkeisiin ja lääketieteellisiin laitteisiin. Liikevaihdon kannalta merkittävin osa firmaa on diagnostiikka, minkä liikevaihto oli Q1 2022 osavuosikatsauksessa noin 5,3 miljardia dollaria. Seuraavaksi eniten liikevaihtoa keräsi lääketieteelliset laitteet 3,6 miljardin dollarin potilla.Pienemmissä tulosalueissa ravitsemuksen osuus on noin 1,9 miljardia ja vakiintuneiden lääkkeiden noin 1,1 miljardia dollaria liikevaihtona.

Tulosta pukkaa! Viimeisimmässä  Q1 2022-osarissa Abbott Laboratories näytti erinomaisia lukuja; liikevaihto oli noin 11,9 miljardia dollaria kasvaen 13,8 % vuodentakaisesta lukemasta ja tulos puolestaan oli noin 2,4 miljardia dollaria kohoten muhkeat 36,5 % edellisvuoden 1,8 miljardista dollarista. Liikevaihdossa erityisesti diagnostiikka kasvoi reippaasti pahimman koronatilanteen jälkeen. 

Osinkokuningas. Abbott Laboratories kuuluu siihen armoitettuihin osinkojen kohottajien kastiin, missä osinkoja on kasvatettu vähintään 50 vuotta putkeen. Parhaillaan osinkoa tulee kvartaalia kohti 0,47 dollaria eli vuodessa osinkoja saadaan siis 1,88 dollaria ja nykyisellä kurssitasolla (110,22 $) osintotuottoprosentti on noin 1,7 %. Vielä vuonna 2017 osinko oli vain 0,265 $ kvartaalia kohti, joten viidessä vuodessa Abbott Laboratoriesin osinko on kohonnut huikeat 76 % !

Arvostustaso. Parhaillaan tämän osakkeen P/E on 25 ja tätä arvostusta voi pitää melko maltillisena. Yhtiö on hinnoiteltu sekä verrokkejaan että toimialaansa nähden sijoittajan kannalta edullisesti – osin tämä tosin johtuu hieman kilpailijoitaan hitaammasta tuloksen ja liikevaihdon ennakoidusta kasvusta.

Abbott Laboratories
Ravitsemuksella on tärkeä rooli Abbott Laboratoriesin liiketoiminnassa (Kuva Abbott Laboratoriesin verkkosivulta)

Fresenius

Terveysalan osakkeet antavat parhaimmillaan erinomaista hajautusta monipuolisella tuote- ja palveluvalikoimalla ja saksalainen Fresenius on malliesimerkki munien laittamisesta moneen koriin. Laajan tarjonnan Fresinius lisäksi tämä yritys kiinnostaa monia sijoittajia kohtuullisen osingon ja arvostuksen ansiosta.  

Mitä Fresenius tekee?  Tämä yritys keskittyy toiminnassaan neljään laajempaan tulosalueeseen: dialyysiin, kriittisesti ja kroonisesti sairaiden potilaiden tuotteisiin, yksityissairaaloiden operointiin sekä projekteihin ja palveluihin terveydenhoitoalan tiloihin. Dialyysin kohdalla Fresenius tarjoaa hoitoa verkostonsa kautta yli 4100 dialyysiklinikalla maailmanlaajuisesti palvellen yli 340 000 potilasta vuosittain. Kriittisesti ja kroonisesti sairaita potilaita Fresenius puolestaan palvelee mm. edistyksellisten lääkkeiden, tiputuksen, verensiirron ja kliinisen ravitsemuksen kautta.

Fresenius on merkittävä yksityissairaaloiden operaattori Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa; sillä on kaikkiaan noin 125 000 työntekijää ja yli 33 miljoonaa vuosittaista potilasta. Vuonna 2021 yksityissairaaloiden operoinnin liikevaihto oli mittava 10,9 miljardia euroa, joten kyse on kaikkiaan todella huomattavasta terveysalan liiketoiminnasta.

Fresenius myös hallinnoi projekteja ja tarjoaa palveluita erilaisille terveysalan toimijoille – projektipuolella on tarjolla mm. suunnittelua, projektin kehitystä ja hallinointia ja palveluissa valikoimaan kuuluu mm. teknistä ja kaupallista palvelua sekä operaationaalista hallinnointia.

Tuloskehitys. Viimeisin Freseniuksen osavuosikatsaus Q1 2022 näytti seuraavanlaiselta; liikevaihto oli 9,7 miljardia euroa, missä oli kasvua 8 % edellisvuodesta. Tulosta kertyi puolestaan 462 miljoonaa euroa, mikä oli 6 % edellisvuoden lukemaa korkeammalla tasolla. Maantieteellisesti katsottuna liikevaihtoa tuli eniten Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta ja tulosalueista dialyysin hoidosta ja yksityissairaaloiden operoinnista.

Osinkojen kehitys. Parhaillaan Fresenius maksaa osinkoa vuosittain 0,92 € , jolloin osinkotuotto on noin 3,15 %. Yritys jakaa osinkoina osinkopolitiikkansa mukaisesti 20 – 25 % tuloksestaan ja vuodesta 2017 osinko on kohonnut 0,75 eurosta nykyiseen 0,92 euroon eli nousua on noin 22 % kyseisessä ajassa.

Millainen arvostus? Fresenius on yrityksenä hieman konservatiivinen joissain asioissa – se ei ole esimerkiksi tehnyt yritysostoja juurikaan viime vuosina, vaan on luottanut ennemmin orgaaniseen kasvuun. Erityisesti koronasta johtuen kasvu on ollut kituliasta, jolloin tämän osakkeen arvostus onkin matalalla: tällä hetkellä P/E on vaivaiset 9,1 ! Suuri syy matalaan arvostukseen on korkeahko velkataso, mikä saattaa aiheuttaa Freseniukselle ongelmia tulevina vuosina velkojen korkotason noustessa euroalueella. Freseniuksen selkeästi positiivinen kassavirta,defensiivinen liiketoimintamalli  ja kohtuullinen osinkotuotto terveysalan megatrendin tukemana tekevät tästä osakkeesta mielestäni vaihtoehdon pitkään salkkuun.

Fresenius
Fresenius tarjoaa ratkaisuja mm. dialyysiin, kriittisiin sairauksiin ja yksityissairaaloiden operointiin (Kuva Freseniuksen verkkosivuilta)

Terveysalan osakkeet yhteenvetona

Terveysalan osakkeet ovat mielekäs vaihtoehto monelle sijoittajalle – niiden kautta voit toisaalta päästä isoon kasvuun kiinni esimerkiksi Intuitive Surgicalin kaltaisten teknofirmojen avulla, mutta myös vakaampia osingonmaksajia Abbott Laboratoriesin tai Freseniuksen tavoin on napattavissa. Pitkällä välillä terveysalan osakkeet hyötyvät selvästi terveydenhuollon megatrendistä, joten panostus tälle toimialalle tuskin tulee olemaan huonoin valinta valikoivalle sijoittajalle.

Mitä mieltä olet aiheesta – olivatko nämä esitellyt  terveysalan osakkeet mielenkiintoisia vai tiedätkö vielä parempia vaihtoehtoja? Kommentoi alle ja voit myös laittaa sähköpostiini janne.soikkeli@kaaosteoria kysymyksiä mistä tahansa sijoittamiseen tai yrittämiseen liittyvistä asioista!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top