Kaaosteoria

Suomalaisten varallisuus 2023

Millainen on suomalaisten varallisuus 2023? Tähän kiperään kysymykseen saat ajankohtaisia vastauksia tästä kirjoituksesta: tietoa tulee mm. suomalaisten varallisuudesta, varallisuuden koostumuksesta ja jakaantumisesta ja kuinka varakkaita olemme verrattuna muihin pohjoismaihin ja maailmaan. Lähteenäni olen käyttänyt kirjoituksessani uusinta Credit Suissen teettämää Global Wealth Raport 2023:ia.

Suomalaisten varallisuus

Vuonna 2022 suomalaisten varallisuus henkilöä kohti oli noin 179 986 USD eli  193 891 euroa. Puolestaan paremmin todellista keskivertokansalaisen varallisuutta kuvaava mediaani nettovarallisuus oli 84 093 USD eli 90 590 euroa. Suomessa varallisuus henkilöä kohti väheni 4,2 % edellisvuoden lukemasta.

Varallisuuden koostumus

Suomalaisten bruttovarallisuudesta vuonna 2022 rahoitusomaisuutta (esim. käteistä, osakkeita ja korkosijoituksia) oli noin 40,0 % ja ei rahoituksellista omaisuutta (esim. kiinteistöt ja metsät) oli noin 60,0 %. Velkaa suomalaisilla oli keskimäärin oli noin 45 000 USD dollaria eli 41 800 euroa henkilöä kohti.

Varallisuuden jakaantuminen

Varallisuuden jakautumista kuvaava Gini-indeksi oli noin 72,4 eli varallisuuden eriarvoisuus kasvoi hieman edellisvuoden lukemasta 70,9. Suomalaisista noin 1390 000 kuului maailman 10 % varakkaimpien ryhmään ja noin 82 000 maailman 1 % varakkaimpien ryhmään.

Noin 27 %:lla suomalaisista varallisuus oli alle 10 000 USD eli noin 9300 euroa. Puolestaan varallisuutta välillä 10 000 – 100 000 USD (9300 – 93 000 euroa) oli noin 29 %:lla suomalaisista. Välillä 100 000 – 1000 000 USD (eli noin 93 000 euroa – 930 000 euroa) oli suurin prosentuaalinen osuus suomalaisista eli kaikkiaan noin 42 %. Puolestaan varallisuutta yli 1000 000 USD eli vähintään 930 000 euroa oli vain noin 2 %:lla suomalaisista. 

Suomi vs. pohjoismaat

Suomalaisten varallisuus vertaillessa muihin pohjoismaihin on kehittynyt erittäin nihkeästi viimeisten vuosikymmenten aikana. Tämä näkyy selvästi nykyisessä varallisuudessa, mikä on tanskalaisilla keskimäärin  409 954 USD, norjalaisilla 385 338 USD ja ruotsalaisilla 296 880 henkilöä kohti suomalaisten jäädessä kauas taakse 179 986 USD:n varallisuudella.

Mediaanivarallisuutta vertaillessa tilanne kuitenkin muuttuu hieman; suomalaisten mediaanivatallisuuden ollessa 84 093 USD peittoamme ruotsalaisten 77 515 USD:n mediaanivarallisuuden. Puolestaan tanskalaisten 186 041 USD:n ja norjalaisten 143 887 USD:n mediaanivarallisuuteen verrattuna olemme huomattavasti perässä omalla myös tällä tavalla mitattuna.

Myös varallisuuden koostumuksesta löytyy merkittävä ero Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä; erilaista rahoitusomaisuutta (esim. osakkeita ja rahastoja) meillä on vain noin alle 100 000 USD henkilöä kohti verrattuna Norjan 150 000 USD:n, Ruotsin 220 000 USD:n ja Tanskan 310 000 USD:n lukuihin. Muun omaisuuden suhteen puolestaan tilanne muuttuu hieman; olemme noin 130 000 USD:n luvulla suunnilleen samalla tasolla Ruotsin kanssa. Tanskalaisten muun omaisuuden määrä on puolestaan noin 180 000 USD ja norjalaisten 340 000 USD henkilöä kohti.

Varallisuuden jakaantumista kuvaavan Gini-indeksin perusteella Suomi on tässä kohtaa tasa-arvoisin maa; Suomen luku on 72,4. Tanskan 73,6, Norjan 76,9 ja Ruotsi on huomattavasti epätasa-arvoisin varallisuuden jakaantumisessa 87,4:n luvullaan. Suomalaisten varallisuuden tasainen jakautuminen näkyy myös vähäisessä miljonäärien joukossa; Suomessa niitä on vain 93 000, kun vastaavat lukemat ovat Tanskassa 366 000, Norjassa 352 000 ja Ruotsissa 467 000.

Suomalaisten varallisuus 2023
Suomalaisten varallisuus 2023 on huomattavasti alhaisempi muihin pohjoismaihin verrattuna (Kuva: Global Wealth Raport)

Suomi vs. maailma

Suomalaisten kehnohko varallisuuskehitys viime vuosikymmeninä näkyy hyvin myös vertaillessa varallisuutta koko maailmaan verrattuna. Emme pääse vertailussa muuhun maailmaan 20 vauraimman maan joukkoon kokonaisvarallisuutta tai mediaanivarallisuutta mitatessa. Vaurain maakolmikko varallisuudessa henkilöä kohti on Sveitsi 685 230 USD:n, Yhdysvallat 551 350 USD:n ja Hong Kong 551 190 USD:n luvuilla – tästä Suomen lukema 179 986 USD jää huimasti!  Suurin osa pohjoismaista on sen sijaan mukana 20:n vauraimman kansan joukossa.

Mediaanivarallisuutta mitattaessa puolestaan kärkikolmikko on Belgia 249 940 USD:n. Australia 247 450 USD:n ja Hong Kong 202 410 USD:n luvuilla – näistä luvuista suomalaisten mediaanivarallisuus 84 093 USD jää huomattavasti jälkeen.

 

Suomalaisten varallisuus 2023
Suomalaisten varallisuus 2023 on tässä vaiheessa globaalisti katsottuna kärkikastissa yhdessä muiden kehittyneiden maiden kanssa (Kuva: Global Wealth Raport)

Tutustu aiheeseen myös videoltani!

Suomalaisten varallisuus 2023 yhteenvetona

Kaikkiaan suomalaisten varallisuus 2023 vaikuttaa suhteellisen heikolta verrattuna lähimpiin luonnollisiin verrokkeihin eli pohjoismaihin. Positiivista on kuitenkin että varallisuus on jakaantunut melko tasaisesti – liiallinen eriarvoisuus tunnetusti aiheuttaa useita ikäviä lieveilmiöitä, mikä näkyy hyvin esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Venäjällä. Tulevaisuuden kannalta suomalaisten varallisuuden kehitys on mielestäni melkoisen usvan peitossa; sekä positiivisia tekijöitä esimerkiksi sijoittamisen suosion myötä löytää, mutta myös uhkaavia seikkoja geopolitiikan riskien ja väestörakenteemme heikkenemisen kautta on olemassa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top