Kaaosteoria

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen on kasvattanut vuosi vuodelta suosiotaan – sen avulla voit panostaa sijoituksiisi kestävällä tavalla huomioiden paremmin ympäristön tilaa, sosiaalista vastuuta ja hallintotapa-asioita. Mallikkaasti vastuudellisen sijoittamisen kriteerit täyttävät kohteet ovat myös erinomaisia vaihtoehtoja taloudelliselta kannalta pohdittuna, sillä pitkällä välillä niiden antama tuotto on ollut hyvää.

Tässä kirjoituksesta saat tietää, mitä vastuullinen sijoittaminen oikeastaan tarkoittaa, millaisilla asioilla on merkitystä vastuullisuuden kannalta ja miten voit käytännössä valita oman tyylisi sijoittaa vastuullisesti.

Mitä on vastuullinen sijoittaminen?

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ympäristöasioiden, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintatavan huomioimista sijoituspäätöksissä. Vastuullista sijoittamista kutsutaan myös ESG-sijoittamiseksi, sillä sijoitusten vastuullisuutta mitataan ESG-kriteereillä, joiden avulla voidaan tehdä helpommin päätöksiä kestävällä tavalla.

Ei yhtä oikeaa tapaa. Voit sijoittaa vastuullisesti omalla tavallasi – halutessasi on mahdollista painottaa sijoitusvalinnoissasi esimerkiksi ilmastonmuutosta, eläinten hyvinvointia, ihmisoikeuksia tai johdon laadukkuutta.

Eettinen sijoittaminen. Vastuullisen sijoittamisen lisäksi pystyt halutessasi sijoittamaan myös eettisesti, mikä tarkoittaa sijoittamista omien eettisten arvojesi mukaisesti. Silloin voit painottaa pelkän taloudellisen menestyksen sijaan ympäristöasioiden, eläinten oikeuksien tai rauhan edistämistä valitessasi omiin arvoihisi sopivia kestäviä ratkaisuja.

Vastuullisen sijoittamisen kriteereitä

Vastuullisessa sijoittamisessa on lukuisan monipuolinen valikoima ESG-kriteereitä, minkä mukaan erilaisia sijoituskohteita voidaan vertailla mahdollisimman tarkasti ja puolueettomasti. Näille kriteereille ei aina voi antaa rahallista arvoa, mutta niiden kautta on mahdollista selkeästi arvioida oikein mitaten kyseisen sijoituskohteen kelpoisuutta pitkällä välillä. 

Ympäristö. Sijoitusten ympäristöasioiden merkittäviä ESG-kriteereitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, saastuttaminen, energiatehokkuus, veden käyttö, kierrättäminen ja biodiversideetti. Mitä enemmän yrityksellä on huomioituna nämä kriteerit, sitä kestävämmällä pohjalla ja paremmassa kilpailuasemassa yritys on muihin vaihtoehtoihin verrattuna.

Sosiaalinen vastuu. Tämän kategorian kriteereitä ovat mm. yhteiskuntasuhteet, ihmisoikeudet, diversideetti, asiakastyytyväisyys, työhyvinvointi ja turvallisuus. Kaikkiaan kyse on syvästi yritykseen ja sen ympäristöön säteilevistä sosiaalisista elementeistä – yksinkertaisesti kiteytettynä laadukkaasti sosiaalista vastuuta huomioiva yritys toimii ja menestyy mallikkaasti huonojen taloudellisten aikojenkin tullessa kohdalle.

Hallintotapa. Olennaisia kriteereitä hallintotavassa ovat esimerkiksi johdon palkitseminen, osakkeenomistajien oikeudet, korruptio ja lahjonta, lobbaaminen ja hallituksen riippumattomuus. Kokonaisuudessaan hyvän hallintotavan omaava yritys  siis viestii tekemisistään läpinäkyvästi, omaa sopivan monipuolisesta ja eri taustoista koostuvan osaavan johdon, huolehtii suhteistaan osakkeenomistajiin mallikkaasti ja ei anna mitään sijaa korruptiolle tai lahjonnalle liiketoiminnassaan.

Erilaisia keinoja sijoittaa vastuullisesti

Vastuullinen sijoittaminen antaa valtavasti  valinnanvaraa panostaa juuri omien arvojesi mukaisesti – voit esimerkiksi valikoida sijoituskohteitasi ESG-mittarien avulla, eettisen sijoittamisen, vaikuttavuussijoittamisen tai rahastojen avulla.

Karsi ESG-mittareilla. Käyttämällä sijoittamisessasi ESG-mittareita osana sijoitusten valintaasi voit esimerkiksi karsia huonon vastuullisuuden yrityksiä tai panostaa vain kaikista vastuullisimpiin kohteisiin. Erinomainen tapa löytää maksutta matalan ESG-riskin sijoituskohteita on Sustainanalytics, mistä voit löytää seuloa itsellesi toimialan ja riskin mukaan parhaat vaihtoehdot salkkuusi.

Sijoita eettisesti. Toinen väylä on panostaa omien arvojesi mukaan eettisesti – tällä tavalla sijoittaessasi voit esimerkiksi karsia sijoituksista pois asetuotantoon, tupakkaan, alkoholiin, ympäristön pilaamiseen tai lihantuotantoon liittyvät kohteet. Eettisessä sijoittamisessa tärkeää on sosiaalinen vaikuttaminen, mutta taloudelliseen puoleenkiin kannattaa kiinnittää huomiota, jotta eettinen sijoituksesi tuottaisi hyvää hedelmää kestävällä tavalla.

Vaikuta sijoittamalla. Vaikuttavuussijoittaminen tarkoittaa vaikuttamista ympäristöön tai yhteiskuntaan taloudellisen hyödyn tavoittelun ohella – tärkeää on siis vaikuttaa omalla sijoittamisella omalta pieneltään osalta muutokseen. Vaikuttavuussijoittamisessa voit käyttää apuna ESG-mittareita ja eettistä sijoittamista valitessasi parhaita keinoja vaikuttaa ympäröivään maailmaasi.

Rahastot käteviä. Erilaiset normaalit rahastot ja ETF-rahastot tarjoavat erinomaisen väylän sijoittaa vastuullisesti; niissä on laaja valikoima vastuullisen sijoittamisen kriteerit täyttäviä yrityksiä mukanaan. Esimerkiksi Nordnetilla on valikoimassaan huomattavasti erilaisia vastuullisia rahastoja ja ETF-rahastoja ja Nordnetin rahastovalinnassa voit näppärästi seuloa hyviä vaihtoehtoja vastuullisuusluokittelun ja suodattamien (esim. ei sotateollisuutta, hiilivoimaa, uhkapelejä tai tupakkaa) mukaan.

Miten sijoitat vastuullisesti
Vastuullinen sijoittaminen onnistuu karsimalla ESG-mittareilla, sijoittamalla eettisesti ja vaikuttamalla ja käyttämällä rahastoja

Vastuullinen sijoittaminen vasta alussa

Tämä kirjoitukseni astelee vakain askelin kohti loppuaan, mutta vastuullinen sijoittaminen on vasta pitkän matkansa ensimetreillä. Yritysten vastuullisuudessa on tapahtunut huomattavia harppauksia eteenpäin aivan viime vuosina ja tulevina vuosina ennustan tahdin vain kiihtyvän ilmastonmuutoksen ja yleisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen tullessa yhä tärkeämmäksi osaksi sijoittajien mielenmaisemaa. 

Miltä vastuullinen sijoittaminen maistuu sinulle? Onko se oleellinen väylä sijoittaa omien arvojesi mukaisesti ja vaikuttaa maailmaan vai onko kyseessä vain viherpesua ja tapaa huijata sijoittajilta kauniilla lupauksilla isot rahat? Laita kommenttia rohkeasti, avoin keskustelu antaa avaimet oikeaan muutokseen!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top