Kaaosteoria

Parhaat tekoälyosakkeet 2023

Tekoäly on noussut viimeistään suureksi puheenaiheeksi viimeistään ChatGPT:n vaikutuksesta ja parhaat tekoälyosakkeet 2023 tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia tienata tällä nopeasti muuttuvalla alalla. Tässä kirjoituksessa esittelen sinulle mielestäni juuri tämän hetken laadukkaimpia tekoälyosakkeet maailmalta; mukana on toimijoita mm. piisirujen, varastointiautomaation kuin IT-palveluiden automatisaation suunnilta.

Synopsys (SPNS)

Synopsys on yhdysvaltalainen yritys, mikä tarjoaa asiakkailleen piisiruista ohjelmistoihin mahdollisuuden kehittää turvallisempia ja älykkäämpiä seuraavan sukupolven tuotteita. Tämä firma on ollut 35 vuotta olemassa, sen vuosittainen liikevaihto on yli 5 miljardia dollaria ja työntekijöitä on yli 19 000, joten kyse ei ole mistään pikkukioskista tässä vaiheessa!

Piisirujen suunnittelu ja todentaminen. Piisirut ovat Synopsysin toiminnan ytimessä; tämä yritys esimerkiksi auttaa digitaalisilla suunnittelutyökaluillaan asiakkaitaan saavuttamaan tuloksia ja tuottavuutta optimoiden myös tehoa, suorituskykyä ja tuottoa. Lisäksi todentamisratkaisuilla asiakasyritykset voivat säästää aikaa todentamalla kehittyneet piisirut yhdessä ohjelmistojen avulla. Asiakkaat hyötyvät myös piirisirujen valmistuksessa tietokonesimulaatioiden ja litografian kautta tekemään laadukkaampia ja ohuempia tuotteita.

IP-ratkaisut. Synopsys nopeuttaa asiakkaiden menestystä piisirujen suhteen myös IP-ratkaisuilla. Niihin kuuluu mm. logiikkakirjastot, sulautetut muistit, analogiset IP-osoitteet, langallisen ja langattoman rajapinnan IP:n ja sulautetut prosessorit. Lisäksi tarjolla on arkkitehtuurisuunnittelun asiantuntemusta, esivarmennettuja ja mukautettavia IP-alijärjestelmiä, kovettumista ja signaalin ja tehon eheysanalyysiä. Synopsysin investoinnit IP-ratkaisuihin pienentävät asiakkaiden integroimisen riskiä ja nopeuttavat tuotteiden markkinoille tuloa.

Ohjelmistojen turvallisuus. Myös yritysten ohjelmistojen turvallisuuden suojaaminen sisältyy Synopsysin toimintaan; se auttaa mm. suojaamaan ohjelmistojen toimitusketjuja analyyseillä ja rakentamaan suojausta DevOpsiin mm. suojaamalla koodi nopeasti ja optimoimalla ajonaikainen tietoturvatestaus DevOps-automaatiota varten. Lisäksi Synopsys tarjoaa tiimeille työkaluja, joilla ne voivat korjata koodin tietoturva-aukkoja ja haavoittuvaisuuksia.

Tuloskunto. Synopsysin liikevaihto oli viimeisimmässä osavuosikatsauksessa 2023Q2:lla noin $1,39 mrd. eli noin se oli noin 9,1 %   edellisvuotta korkeammalla tasolla. Nettotulos puolestaan oli noin $272,9 milj. verrattuna edellisvuoden kvartaalin $294,8 miljoonaan eli se heikkeni noin 7,4 %. Suurin syy heikompaan tulokseen oli reilusti kohonneet tuotekehityskulut, mutta tämä panostus voi hyvinkin kannattaa pidemmän päälle.

Arvostus. Tässä kohtaa Synopsisin osake on arvostettu todella hintavasti; sen P/E-luku on noin 77 ja verrattuna oman sektorinsa osakkeisiin se on 200 % kalliimpi. Huomattavaa on kuitenkin, että Synypsis on keskimäärin 5 vuoden ajan ollut huomattavasti arvokkaammin hinnoiteltu ja sen kasvu on ollut keskimääräistä kovemmalla tasolla,

Synopsys ratkaisut
Synopsys tarjoaa mm. piisirujen luomista, IP-ratkaisuja ja ohjelmistojen suojaamista. (Kuva Synopsysin verkkosivulta)

Symbotic (SYM)

Parhaat tekoälyosakkeet 2023 sisältää tottakai myös amerikkalaisen Symboticin – se tarjoaa tekoälyllä ryyditettyä robotiikkaa toimitusketjuille; käytännössä se auttaa yritysten varastoinnin automatisoinnissa koneoppimisen avulla ja se hyödyttää vähittäiskaupan toimijoita ruokakaupoista vaateliikkeisiin ja panimoteollisuudesta ruoan tukkureihin.

Automatisoitu varastojärjestelmä. Kaikessa yksinkertaisuudessaan Symbotic tuo asiakkailleen käyttöön pitkälle automatisoidun varastojärjestelmän, missä tekoälyn avulla toimivat robotit tuovat, varastoivat ja noutavat tuotteita tehokkaasti. Tuotteiden tullessa kuormalavoissa varastoon robotit irroittavat ne toisistaan ja sen jälkeen tuotteet digitoidaan ja johdetaan järjestelmään kuljettimien kautta.

Seuraavassa vaiheessa robotit sijoittavat tuotteet automaattisesti oikeille paikoille varastossa ja tilausten tullessa älykäs ohjelmisto ohjaa itsenäisiä robotteja poimimaan ja toimittamaan tuotteet jopa yli 20 km/h nopeudella. Lopuksi järjestelmän avulla rakennetaan toimitusvalmiita kuormalavoja; näkökykyiset robotit työskentelevät koordinoidusti saaden jopa 1350 tuotetta tunnissa koottua lavalle, mitkä on suunniteltu kunkin myymälän omaan ulkoasuun sopien.

Hyödyt asiakkaille. Symboticin automatisoidusta varastojärjestelmästä on huomattavia hyötyjä asiakkaille. Jakeluketjun suhteen hyödytään saumattomasta lähetysten kulusta ja tiiviisti pakatut kuormalavat vähentävät hukkatilaa ja vähentävät kuljetuskustannuksia. Varasto hyötyy matalammista operaatiokuluista, lisääntyvästä tehokkuudesta ja nopeammasta varastonkierrosta ja lisäksi varastotyöntekijät hankkivat uusia teknologisia taitoja ja hyötyvät turvallisemmista ja vähemmän vaativista fyysisistä työolosuhteista.

 Kuljetuksissa puolestaan pitkät ja vakaat kuormalavat vähentävät kuljetusten määrää ja rekat voidaan täyttää ja purkaa minuuteissa yhdellä työntekijällä lyhentäen perävaunun sidonta-aikaa. Kaupan suhteen etua tulee käytävävalmiista lavoista, jolloin työntekijöiden ei tarvitse tuhlata aikaa tuotteiden lajitteluun takahuoneessa. Lisäksi kauppa hyötyy tuotteiden siirtämisestä suoraan rekasta myyntikerrokseen, mikä vähentää turhaa liikkumista, hyllyjen täyttämiseen kuluvaa aikaa ja varastojen määrää.

Asiakkaille jakelu hyötyy tekoälyn kautta luoduista kuormalavoista, jolloin järjestelmässä tulee äärimmäisen vähän virheitä ja seurauksena on korkeampi asiakastyytyväisyys. Lisäksi tiiviisti pakatut ja vakaat kuormalavat vähentävät vahinkoja varastossa ja matkalla asiakkaalle. Kuluttajat hyötyvät erityisesti hyllyjen nopeasti täyttymisestä oikeaan aikaan, jolloin he voivat löytää tarvitsemansa tuotteet tarpeen tullen. Kaupassa käynnin ostoskokemus kohenee myös, koska liikkeessä tarvitaan vähemmän työntekijöitä täyttämään hyllyjä.

Tuloskunto. Liikevaihto Symboticilla oli viimeisimmässä osavuosikatsauksessa 2023 Q2:lla noin $267 milj. ja se kohosi vuodentakaisesta huikeat 177 %. Nettotulos oli puolestaan noin $55,4 milj. tappiolla, se heikkeni noin 85,3 % vertailukauden lukemasta. Paremmin yhtiön todellista tuloskuntoa kuvaava oikaistu käyttökate oli kuitenkin tällä kvartaalilla $11,2 milj. tappiolla verrattuna viime vuoden $26,2 miljoonan tappioon. 

Arvostus. Myös Symboticin osakkeen arvostus juuri nyt todella korkealla tasolla; osake on noussut vuoden alun 12,0 $:n lukemasta nykyiseen 43,7 $:een. P/E-lukua ei voi laskea tappiollisen tuloksen vuoksi, mutta nykyisellä arvostuksella esimerkiksi EV / Sales (FWD) eli yrityksen arvo sen tuleviin myyntilukemiin on myös hintava 2.17, joten juuri tässä kohtaa kannattaa punnita tarkkaan tämän osakkeen potentiaalisen kasvun ja nykyhinnan välistä suhdetta sijoituspäätöksiä tehdessäsi.

Symbotic robotit
Symboticin robotit auttavat asiakkaita automatisoimaan varastojaan (Kuva Symboticin verkkosivulta)

ServiceNow (NOW)

Parhaat tekoälyosakkeet tulevat ihmeen usein Yhdysvalloista ja myös ServiceNow kuuluu tähän armoitettuun joukkoon. ServiceNow auttaa yrityksiä digitalisoimaan liiketoimintaansa oman alustansa Now Platformin kautta ja sen avulla asiakkaat voivat kehittää mm. asiakaspalvelua, IT-palveluita, kenttätyötä ja henkilöstönhallintaa paremmalle mallille.

Now Platform. ServiceNowin asiakkaat saavat kaikki huomattavia hyötyjä käyttämällä sen pitkälle tekoälyn avulla automatisoitua Now Platform-alustaa. Iso hyöty on erityisesti saumattomien kokemusten luominen työntekijöille ja asiakkaille, kaikkien prosessien automatisointi onnistuu helppokäyttöisessä koodivapaassa ympäristössä. Suuri hyöty alustasta on myös seuraavan sukupolven intuitiivisesten kokemusten luomisella – yhtenäinen työntekijäportaali lisää tuottavuutta ja osallistumista merkittävästi.

Alusta lisää työntekijöiden tuottavuutta myös kohdistetuilla tarkoitukseen rakennetuilla työkaluilla ja tiedolla yhdessä muotoiltavassa työtilassa. Tekoäly ja analytiikka puolestaan hyödyttävät tiedon tuottamisessa, ennustamisessa ja toistuvien tehtävien automatisoinnissa, jolloin asiakkaat voivat keskittyä strategiseen työhön. Massiivinen hyöty on myös innovaation kiihdyttäminen; tämän yhden yhtenäisen alustan avulla voi antaa kenen tahansa automatisoida, laajentaa ja rakentaa digitaalisia työnkulkuprosesseja suuressa mittakaavassa.

Tekoälyn käyttötarkoitukset. ServiceNown luomalla alustalla on runsaasti erilaisia mahdollisia käyttötarkoituksia asiakkailleen; niihin sisältyvät esimerkiksi laadukkaamman itsepalvelun mahdollistaminen, suurien riskien havaitseminen, työn reitittäminen ja priorisointi, piilotettujen kuvioiden havaitseminen, tietokantojen optimointi, nopea mahdollisuuksien tunnistaminen automatisoitavaksi, toimenpiteiden suosittelu ja vastausten toimittaminen, käyttäjien tehostaminen haun avulla ja tuottavuuden boostaaminen.

Tuloskunto. ServiceNow on mallikkaassa tuloskunnossa; sekä liikevaihto, että tulos ovat nousu-uralla. Viimeisen osavuosikatsauksen Q1 2023 liikevaihto oli $2096  miljoonaa ollen 22 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Nettotulos puolestaan oli nyt $483 miljoonaa; edellisvuoden vuoden lukemasta $353 miljoonaa tuli nousua mojovat 37 %.  Huomattavaa on myös asiakaskunnan laajentuminen; yli miljoonan dollarin liikevaihtoa tuovien asiakkaiden määrä on jo 1682, missä on 20 %:n lisäys edellisvuoden lukemaan. Lisäksi palvelun sopimusten uusimisprosentti on todella korkea 98 %, mikä lupaa hyvää tulevaisuutta ajatellen.

Arvostus. Tämäkin tekoälyosake on hinnoiteltu hintavaksi; parhaillaan sen P/E-luku on pöyristyttävä 297! Yritys on toki edelleen selkeällä kasvu-uralla liikevaihdon noustessa yli 20 % vuosittain ja tuloksen jopa yli 30 %. Jos yritys pystyy pitämään samaa kasvutahtia vielä pitkään, osake saattaa olla hyväkin ostos todella pitkällä tähtäimellä. Moni sijoittaja odottaa silti jonkinlaista dippiä tälle osakkeella tämän vuoden kovan kurssinousun jälkeen, jotta saisi tätä kasvavaa laatufirmaa edullisemmin!

Parhaat tekoälyosakkeet 2023 päätettynä

Siinä oli siis esiteltynä omaan makuuni parhaat tekoälyosakkeet 2023; mukana oli piisirujen pioneeri Synopsys, varastoautomatisoinnin taitaja Symbotic ja digitalisoinnin mahdollistaja ServiceNow. Kaikki nämä firmat on hinnoiteltu kalliiksi, mutta niillä on huomattavasti kasvupotentiaalia tullakseen nykyistä suuremmiksi ja kannattavimmiksi sijoituskohteiksi. 

Mitä ajattelet näistä tekoälyosakkeista? Löytyikö niistä mielenkiintoisia piirteitä vai satutko tietämään vielä parempia AI:n toimijoita? Laita ihmeessä kommenttia tähän alas tai omaan sähköpostiini janne.soikkeli@kaaosteoria.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top