Kaaosteoria

Freelancer-työ - vapaampaa elämää

Freelancer-työ on tullut yhä suositummaksi väyläksi ansaita viime vuosina erityisesti sen tarjoaman vapauden ansiosta; esimerkiksi työprojektit voidaan valita vapaasti ja työn määrää pystyy tahdittamaan omien tarpeiden mukaan. Vastapainona freelanceriuteen kuuluu toki roima annos vastuuta – työprojektien onnistumiseksi on osattava hallita omaa ajankäyttöä ja työnteon käytäntöjä mallikkaasti. 

Tässä kirjoituksesta saat selville erityisesti mitä freelancer-työ on, millä aloilla on kysyntää freelancereille ja mitkä luonteenpiirteet ovat hyödyksi freelancer-työssä?

Mitä on freelancer-työ?

Freelancer-työssä teet erilaisia lyhytaikaisia pätkätöitä yhdelle tai useammalle eri toimeksiantajalle joko yrittäjänä tai työsuhteessa tai hankkimalla työkorvauksia. Käytännössä freelancerina sinulla on runsaasti vapautta valita toimeksiantajien projekteista ja haluamastasi työmäärästä – toisaalta freelancerin vastuulle jää paljon työtä esimerkiksi asiakkaiden laskutuksen, työtuntien seuraamisen ja verotuksen suhteen.

Freelancer-työn eri mallit

Toimeksiannoista riippuen voi freelancer-työ tapahtua kolmella eri mallilla: yrittäjänä, työsuhteessa tai työkorvauksia saamalla. Näissä vaihtoehdoissa on eroavaisuuksia mm. sotu- ja työeläkemaksujen keräämisen, työlainsäädännön ja freelancerin kulujen suhteen.

Freelancer-työ yrittäjänä. Yleinen tapa toimia freelancerina on yrittäjän malli, jolloin yrität toiminimen, henkilöyhtiön, osakeyhtiön tai osuuskunnan kautta tai kevytyrittäjänä. Tällöin sinulle jää vastuu yrityksen pyörittämiseen liittyvistä asioista kirjanpidosta vakuutuksiin ja yrityksen kuluista verotuksen järjestämiseen. Riskiä ja vastuuta tässä mallissa on runsaasti, mutta toisaalta potentiaaliset tuottosi ovat suurempi kuin muissa vaihtoehdoissa.

Freelancer-työ työsuhteessa. Jos olet freelancerina työsuhteessa, työnantaja huolehtii ennakonpidätyksestä ja muista työnantajan sivukuluista (esim. sotu- ja työeläkemaksut) lähetettyäsi oman verokortin työnantajalle. Työsuhteesta on kyse silloin, kun sitoudut työsopimuksessa henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai vastiketta vastaan.  (Työsopimuslaki 1 luku 1 §)

Freelancer-työ työkorvauksilla. Voit saada freelancerina työkorvauksia toimeksiantajalta ilman että olisit työsuhteessa tai yrittäjänä. Tällaisessa tapauksessa usein toimeksiantaja ei valvo työtäsi, mutta hyväksyy tai hylkää projektisi lopputuloksen. Työkorvauksissa toimeksiantaja tekee ennakonpidätyksen lähetettyäsi verokorttisi – sotu- tai työeläkemaksuja ei toimeksiantaja kuitenkaan maksa. Jos työkorvaukset kohoavat yli 8575,45 euron vuodessa, joudut hankkimaan yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL-vakuutus). Lisäksi sinun on liityttävä arvonlisäverorekisteriin, jos siihen liittyvät edellytykset täyttyvät.

Suosittuja freelancereiden aloja

Tietyt alat ovat freelancereiden keskuudessa suosittuja; syitä suosioon ovat freelancerista riippuen esimerkiksi runsas kysyntä, mielenkiintoiset tehtävät tai työstä saatavat korvaukset. Oivallisia aloja freelancerina tienaamiseen ovat esimerkiksi ohjelmointi, digitaalinen markkinointi, graafinen suunnittelu ja kirjoittaminen.

Ohjelmointi. Runsaasti työtä on tarjolla erityisesti hyvillä ohjelmoijille esimerkiksi verkkosivujen, sovellusten, verkkosivualustojen, tuen ja kyberturvallisuuden parissa. Työstä saatavat korvaukset ovat kovalla tasolla ja pystyt tekemään usein ohjelmointia myös etänä. Ohjelmointia voit opetella esimerkiksi erilaisten opiskelualustojen avulla (esim. Codeacademy tai Freecodecamp) tai korkeakoulujen kurssien kautta.

Digitaalinen markkinointi. Digitaalisaation jyllätessä erilaisille digitaalisen markkinoinnin taitajille riittää työsarkaa valtavasti; voit myydä palveluitasi esimerkiksi somemainonnan, sähköpostimarkkinoinnin, hakukoneoptimoinnin tai markkinointistrategioiden saralta. Useimmat digitaalisen markkinoinnin taidot ovat helposti itse opittavissa netin välityksellä ja myös useat tarjolla ovat toimeksiannot on mahdollista toteuttaa etätyönä. 

Graafinen suunnittelu. Myös graafisen suunnittelun puolella freelancereilla on aitoa kysyntää; tarvetta on esimerkiksi verkkosivujen designin, logojen, taiteen, arkkitehtuurin, tuotteiden, markkinoinnin tai pakkausten designin taitajille. Graafisen suunnittelun opiskelu omatoimisesti onnistuu nykyään kätevästi edullisesti – suosittelen sinua tutustumaan tähän Dribbblen artikkeliin, jos haluat itse oppia graafisen suunnittelun taidot haltuun! 

Kirjoittaminen. Jo pitkään eräs freelancereiden suosikkiala on ollut kirjoittaminen, missä on runsaasti mielenkiintoisen haastavia tehtäviä tarjolla. Freelancer-työ kirjoittamiseen liittyen voi olla esimerkiksi sisällöntuotantoa blogipostausten, kirjojen, käsikirjoitusten tai puheiden kirjoittamisen muodossa. Myös kirjoitusten oikoluku ja editointi ovat yleisiä freelancereiden tekemiä tehtäviä kirjoittamiseen liittyen. Lisäksi osaaville copywritereille eli erilaisten myyvien mainostekstien kirjoittajille löytyy aitoa kysyntää!

Graafinen suunnittelu
Graafinen suunnittelu on monen freelancerin kannattava työmaa

Menestyvän freelancerin ominaisuuksia

Freelancer-työ ei onnistu vaivattomasti kaikilta; siihen vaaditaan useampia ominaisuuksia, joista merkittävimpiä ovat joustavuus, ammattimaisuus, motivoituneisuus, hyvä ajanhallinta ja kommunikaatiotaidot.

Joustavuus. Freelancerina työskennellessä työn määrä voi vaihdella huomattavasti; erilaiset työprojektit eroavat toisistaan vaadittavan ajan ja työmäärän suhteen ja lisäksi toimeksiantojen määrässä saattaa olla suurta vaihtelevuutta. Näin ollen tiettyinä aikoina sinulla voi olla kädet täynnä töitä ja välillä puolestaan työmäärä on paljon vähäisempi.

Joustavuuteen kuuluu siis tietynlainen venyminen menestyäksesi; sovitut asiat kannattaa hoitaa ajallaan, jotta pidät toimeksiantajasi tyytyväisinä ja maineesi korkealla tasolla. Siinä mielessä freelancerin työ on yleensä hyvin aktiivista eli se vaatii yleensä huomattavaa aikapanostusta, toisin kuin passiivisen tulon kerääjien kohdalla.

Ammattimaisuus. Parhaat freelancerit ovat todella ammattimaisia tekemisessään; kaikista sopimuksista pidetään kiinni, työn laatu on jatkuvasti korkealla tasolla ja kommunikaatio luonnistuu moitteetta. Yhteinen yhdistävä tekijä ammattimaisuudessa on tietynlainen kurinalaisuus – kaikki tärkeät asiat tehdään säntillisesti oikein mallikkaiden rutiinien avittamana.

Motivoituneisuus. Freelancerin elämä ei aina ole helppoa – vapauden kääntöpuolena olet itse vastuussa menestyksestäsi! Itsensä motivointi auttaa selviämään paremmin haasteellisistakin ajoista; suosittelen miettimään niitä olennaisia syitä, miksi lähdit freelanceriksi? Sieltä loydät lisäboostia jaksaa tehdä merkityksellistä työtä oikeista syistä!

Ajanhallinnan taidot. Freelancer-työssä oleellista on  myös riittävä ajanhallinta; sovituista aikatauluissa on pidettävä kiinni, ajankäyttöä on seurattavava laskutusta varten ja kaiken toimintasi olisi hyvä olla kontrollissa ajankäytön suhteen. Ajanhallintaasi voit edistää mm. laittamalla asiasi muistiin, suunnitettelemalla, kommunikoimalla, priorisoimalla ja asettamalla tavoitteita. Voit tehostaa ajanhallintaasi laadukkailla sovelluksilla, joita ovat esimerkiksi Rize, Notion ja Clickup.

Kommunikaatiotaidot. Freelancerina olet jatkuvasti tekemisissä erilaisten asiakkaiden kanssa, jolloin on tärkeää omata hyvät kommunikaatiotaidot. Sinulla on oltava kirjoittaminen, puhuminen ja kuunteleminen mallikkaasti hallussa, jotta saisit luotua mahdollisimman paljon arvoa asiakkaillesi. Lisäksi sinun on tärkeää hallita erilaiset kommunikaatiokanavat (esim. Google Meet, Slack, Teams ja Skype), jotta voisit olla yhteydessä asiakkaisiin juuri heidän mieleisimmillään yhteydenpidon kanavilla.

Freelancer-työ kokonaisuutena

Kokonaisuutena freelancer-työ sopii ihmiselle, joka arvostaa joustavuutta ja jolla on hallussa kommunikaatiotaidot ja ajanhallinnan niksit ja joka toimii ammattimaisesti itseään motivoiden. Työmahdollisuuksia freelancereilla on runsaasti globaalilla tasolla ja erityisen paljon kysyntää löytyy ohjelmoinnin, digitaalisen markkinoinnin, graafisen suunnittelun ja kirjoittamisen suunnilta.

Mitä ajattelet freelancerin työstä? Laita kommenttisi alle tai omaan sähköpostiini janne.soikkeli@kaaosteoria.fi

 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top