Kaaosteoria

Ethereum - kryptovaluutta älysopimusten takana

Ethereum on monikäyttöinen kryptovaluutta, mikä mahdollistaa mm. älysopimukset ja uusien kryptovaluuttojen luomisen. Ethereum muodostaa oikeastaan kokonaisen hajautetun ekosysteemin, mihin mm. lukuisat hajautetun rahoituksen (DeFi) sovellukset perustavat toimintansa. 

Tässä kirjoituksessa saat tutustua mm. Ethereumin perusteisiin, ominaisuuksiin, käyttötarkoituksiin ja tulevaisuuteen – paljon asiaa yhdestä aikamme merkittävimmästä kryptovaluutasta!

Mikä on Ethereum?

Ethereum on globaali hajautettu alusta, mikä toimii lohkoketjuteknologian avulla. Siihen kuuluu oleellisena osana kryptovaluutta Ether (ETH), mitä voi hyödyntää mm. steikkaamisessa tulojen hankintaan ja maksuvälineenä. Ethereum mahdollistaa uusien kryptovaluuttojen (tokenien) luomisen – merkittävimpiä Ethereumin ekosysteemin tokeneita ovat Ethereumin lisäksi Dai, The Sandbox ja Loopring.

Ethereum on järjestelmänä erinomaisesti skaalautuva, hajautettu ja ohjelmoitava ja se tukee myös älysopimuksia. Ethereum onkin ensisijaisesti monipuolinen hajautettu alusta, mikä antaa saumat tehdä asioita edullisesti ja tehokkaasti globaalilla tasolla.

Ethereumissa käytetään lohkoketjun tapahtumien varmentamiseen Proof of Stake-protokollaa (POS), minkä ansiosta se on erittäin energiatehokas esimerkiksi Bitcoinin käyttämään Proof of Work-protokollaan verrattuna. Proof of Staken kautta Etherien omistajat vahvistavat lohkoketjun tapahtumat steikkaamiensa varojen perusteella.

Ethereumin ominaisuuksia

Ethereum kryptovaluutta  sisältää runsaasti mielenkiintoisia ominaisuuksia; niistä oleellisimmat ovat älysopimukset, Ether, hajautetut sovellukset ja Ethereum Virtual Machine (EVM).

Älysopimukset. Ethereum tukee siis älysopimuksia, joiden avulla on mahdollista luoda esimerkiksi hajautetun rahoituksen sovelluksia (DeFi) tai terveydenhuollossa turvallisempia asiakkaiden tietojen siirtoja. Älysopimukset ovat itsenäisesti toteutuvia ohjelmia, joiden kautta toiminnasta voidaan tehdä täysin automatisoitua. Älysopimusten tapahtumia on mahdollista seurata tarkasti, mikä lisää niiden luotettavuutta ja turvallisuutta.

Ether.  Ethereumin sovelluksessa käytetään valuuttana Etheriä, mikä on netissä käytettävää digitaalista rahaa. Parhaillaan yhden Etherin arvo on noin 1400 euroa ja sen arvon vaihtelut ovat huomattavia, joten se ei toimi vielä kovin hyvin vakaasti arvonsa pitävänä maksuvälineenä. Kaikkiaan Ethereitä on luotu noin 122 miljoonaa kappaletta ja niiden määrä lisääntyy hiljalleen inflaation ollessa parhaillaan noin 2 % vuodessa. Markkina-arvoltaan Ethereum on heti Bitcoinin jälkeen kakkosena noin 174 miljardin euron osuudella.

Hajautetut sovellukset. Ethereum tarjoaa myös mahdollisuuden luoda hajautettuja sovelluksia eli Dappseja. Näissä Dappseissa liikkuvat tiedot välittyvät älysopimusten avulla ja sovellusten käyttäjät voivat toimia suoraan sovellusten tarjoajien kanssa ilman välikäsiä hajautetun systeemin ansiosta.

Ethereum Virtual Machine (EVM). Vankkana perustana Ethereumin toiminnalle on Ethereum Virtual Machine, minkä avulla erilaisia älysopimuksia voidaan kokeilla  kätevästi ennen niiden ottamista käyttöön Ethereumin ekosysteemissä.

Älysopimukset ovat mahdollisia Ethreumin lohkoketjussa
Ethereum mahdollistaa monikäyttöiset älysopimukset ekosysteemissään

Ethereum - käyttömahdollisuudet

Ethereumin yksi ehdottomista vahvuuksista on sen tarjoamista lukemattomista käyttömahdollisuuksista; esimerkiksi hajautettu rahoitus, NFT:t ja äänestäminen hyötyvät suuresti Ethereumin ekosysteemistä.

Hajautettu rahoitus. Taloudelliselta kannalta mitattuna hajautettu rahoitus eli DeFi on tällä hetkellä merkittävin Ethereumin hyödyntäjä; hajautetussa rahoituksessa käyttäjät voivat käyttää palveluja ilman välikäsiä välittämättä kellonajasta tai paikasta. Tässä systeemissä käyttäjällä on täysi hallinta varoihinsa, toisin kuin esimerkiksi pankkien kanssa toimittaessa. DeFissä voit esimerkiksi tienata steikkaamalla, lainaamalla muille tai treidaamalla.

NFT:t. Viime vuosina median huomioon nousseet NFT:t  eli non-fungible tokenit. Tämän voi kääntää suomeksi uniikeiksi tokeneiksi ja käytännössä jokainen NFT on siis täysin yksilöllinen ja ainutlaatuinen kohde. Näitä uniikkeja tokeneita voi luoda esimerkiksi taiteen, musiikin tai kirjoitusten kohdalla ja niillä on mahdollista käydä kauppaa lukuisissa palveluissa. Nämä NFT:t on varmennettu Ethereumin lohkoketjun avulla ja kerrallaan jokaisella NFT:llä voi olla vain yksi omistaja. Voit löytää Ethereumiin pohjautuvia NFT:eitä itsellesi mm. OpenSeasta, NiftyGatewaysta ja Rariblesta!

Äänestäminen. Myös vaikuttaminen helpottuu Ethereumin avulla – sen kautta äänestysten tulokset saadaan läpinäkyvästi selville ilman riskejä väärinkäytöksistä. Tälläista läpinäkyvää äänestystapaa käyttävät esimerkiksi DAO:t – nämä hajautetut autonomiset organisaatiot ovat niiden jäsenten yhdessä omistamia ja hallinnoimia. Toiminta näissä DAO:issa on demokraattisen läpinäkyvää  ja päätökset tehdään netissä älysopimusten toimintaan perustuen. Lisää mielenkiintoista syventävää tietoa DAO:ista voit löytää tästä Investopedian kattavasta artikkelista.

Ethereumin tulevaisuus

Maailmassa on parhaillaan jo yli 22 000 erilaista kryptovaluuttaa, miten Ethereum kryptovaluutta tulee menestymään tulevaisuudessa kovassa ekosysteemien kilpailussa? Varmuudella en tietenkään voi tulevaisuutta ennustaa, mutta lukuisat asiat puhuvat mielestäni Ethereumin suotuisan kehityksen puolesta; suurimpia niistä ovat skaalautuvuus, ekosysteemin koko ja instituutioiden sijoitukset.

Skaalautuvuus. Ethereum on tänä vuonna tekemässä merkittävän päivityksen eli ”shardingin”; se kohentaa onnistuessaan huomattavasti Ethereumin toimivuutta lisäämällä tapahtumien nopeutta ja alentamalla maksuja. Skaalautuvuuden paraneminen auttaa mm. maksutapahtumien ja äänestysten toiminnan sujuvoittamisessa.

Ekosysteemin koko. Ethereum ei siis ole todellakaan pelkkä kryptovaluutta, vaan se muodostaa todella laajan globaalin ekosysteemin, millä on runsaasti käyttäjiä, sovelluksia ja kehittäjiä takanaan.  Esimerkiksi DeFissä Ethereumia voit käyttää SushiSwapissa, 1inch Networkissa, Curvessa, ja Aaveessa. 

Instituutioiden sijoitukset. Vuosi vuodelta erilaiset instituutiot ovat alkaneet sijoittamaan erilaisiin kryptovaluuttoihin tuottojen ja omaisuusluokkien hajautuksen vuoksi. Suorat sijoitukset Ethereumiin ovat lisääntyneet ja huomattava merkitys on myös esimerkiksi Grayscale Ethereum Trustin tapaisilla rahastotuotteilla, jolloin instituutioiden ei tarvitse suoraan omistaa kyseisiä kryptovaluuttoja taseessaan.

NFT:t ovat yksi lukuisista Ethereumin käyttömahdollisuuksista
NFT:t ovat yksi lukuisista Ethereumin käyttömahdollisuuksista

Ethereum - kryptovaluutta moneen käyttöön

Ethereum on kaikkiaan todella monikäyttöinen kryptovaluutta, mille on helppo ennakoida pitkäaikaista suosiota mm. rahoituksen, äänestämisen ja sopimusten parissa. Ethereumin ekosysteemi on jo nyt laaja, mutta tulevaisuuden näkymät ovat vielä paljon potentiaalisempia tämän krypton kannalta!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top